Kouluvierailut

SEY tarjoaa kouluille ja oppilaitoksille eläinsuojeluteemaisia vierailuluennoitsijoita. Vierailijat ovat SEYn kouluttamia vapaaehtoisia, jotka ovat eri puolilla Suomea toimivien jäsenyhdistysten aktiiveja tai SEYn eläinsuojeluneuvojia. Kouluvierailujen avulla voidaan lisätä lasten ja nuorten tietämystä eläinasioista ja herättää positiivista kiinnostusta eläinsuojelutoimintaa kohtaan. (Lähde: SEY)

Lue SEYn sivuilta lisää kouluvierailijoista tai tilaa vierailija omalle koulullesi: Kouluvierailut

Jaa sivu