Eettisempi munantuotanto nosteessa – Lidlin linjaus seuraa kansainvälistä trendiä

8.9.2016


Kuva: Anna Autio

TIEDOTE 8.9.2016

SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto pitää Lidlin päätöstä lopettaa virikehäkkikanojen munien myynti liikkeissään rohkaisevana edistysaskeleena kohti eläinten kannalta vastuullisempaa kauppaa. Lidlin päätöstä on myös laajasti arvosteltu tuottajien ja teollisuuden taholta.

– Olemme iloisia siitä, että kauppa on uskaltautunut tekemään rohkean linjauksen ja haluaa tältä osin kantaa vastuuta eläinten hyvinvoinnista. Tähän saakka suomalaiset kauppaketjut ovat olleet varsin haluttomia tekemään eläineettisiä linjauksia, ja uskommekin, että Lidlin ratkaisu rohkaisee myös muita kauppoja ulottamaan yhteiskuntavastuuohjelmansa eläinten hyvinvointiin, sanoo SEYn toiminnanjohtaja (vs.) Maria Lindqvist.

– Kansainväliset trendit kulkevat kohti eettisempää eläintuotantoa ja kuluttajat ovat myös valmiita maksamaan korkeamman eläinten hyvinvoinnin tason tuotteista. Tämä ilmenee muun muassa alkuvuonna julkaistusta Eurobarometri-tutkimuksesta.

Lidl ei ole ensimmäinen häkkimunista luopuva taho, vaan useat kansainväliset kauppaketjut kuten Target, Tesco, Walmart ja Aldi ovat ilmoittaneet luopuvansa häkkimunien myynnistä.

– Tuottajatahot ovat harmissaan siitä, että kananmunantuottajat tekivät vuosikymmenen alussa isoja investointeja virike- eli varusteltuihin häkkeihin, ja kysyntä onkin nyt kääntymässä kohti lattiakasvatusta. Kuitenkin jo lähes kymmenen vuotta sitten SEY ja eläinsuojelujärjestöt ympäri Euroopan toivat voimakkaasti esiin sen, että virikehäkit eivät tuo riittävää parannusta munintakanojen elinoloihin. Viestitimme, että investoinnit virikehäkkeihin ovat todennäköisesti lyhytnäköisiä, sillä osassa EU-maista häkkikasvatus oli jo kielletty kokonaan kuluttajien kiinnostuksen eettisempiä tuotteita kohtaan ollessa jatkuvassa kasvussa. Kysynnän hiipuminen on tietysti tuottajille ikävä asia, mutta toivomme, että Lidlin linjaus ohjaa jatkossa tuottajien investointipäätöksiä eläinystävällisempään suuntaan, sanoo Lindqvist.

Kuluttajan on voitava tehdä valistuneempia valintoja – eläintuotteiden hyvinvointimerkintä on eräs ratkaisu

SEYn mielestä on tärkeää, että kuluttajalla on mahdollisuus tehdä todellisia eläinten hyvinvointivalintoja kaupan hyllyllä. Tällä hetkellä tilanne on huono, sillä kuluttajien on miltei mahdotonta saada tietoa tuotantotapojen eroista.

– Kananmunahyllyllä kuluttaja voi valita eri tuotantotapojen väliltä ja tehdä päätöksen tukea eläinten hyvinvoinnin paremmin huomioivaa tuotantoa. Kananmunien pakkausmerkinnät ovatkin selvästi ohjanneet kuluttajakäyttäytymistä kanojen kannalta paremman tuotannon suuntaan. Muiden eläintuotteiden kohdalla tilanne on Suomessa huono verrattuna moniin muihin Euroopan maihin, joissa hyvinvointimerkintäjärjestelmi ä on ollut jo pitkään käytössä, sanoo Lindqvist.

SEY toteutti liha- ja maitotuotteita koskevan eläinten hyvinvointimerkintäprojektin vuosina 2014–2015. Sen tuloksena syntyi kaksiportainen merkintäjärjestelmäesitys, joka on kenen tahansa hyödynnettävissä. Toistaiseksi mikään taho ei ole lähtenyt edistämään merkintäjärjestelmää.

Lisätietoa:

EU:ssa tuli vuoden 2012 alussa voimaan perinteisten häkkikanaloiden kielto. Tämän jälkeen häkkikanaloissa on pitänyt käyttää tietyin virikkein varusteltuja häkkejä. Virikehäkkikanaloita kutsutaan myös  pienryhmäkanaloiksi tai varustelluiksi häkkikanaloiksi. Kananmunantuotannossa virikehäkki on toistaiseksi yleisin teollinen tuotantomuoto Suomessa lattia- ja luomutuotannon kattaessa hiukan yli kolmasosan kokonaistuotannosta.

Varustellussa häkissä kanoilla on käytössään matala orsi, kuopimisalue sekä munintapesä. Varustellussa häkissä ahtaus on kuitenkin ongelma, sillä siinä lintuja saa olla 13,3 kanaa neliömetrillä. Tilanahtaus aiheuttaa kanoille käyttäytymisongelmia. Ahtaissa häkeissä kanat eivät käytännössä pysty hyödyntämään virikkeitä halutessaan, mikä lisää kilpailua ja eläinten stressiä. Pehkualueen käyttö on yleensä rajoitettua lyhyeen hetkeen eikä hiekkakylpyjä ole mahdollista ottaa, sillä päivittäin lisätty pieni määrä kuiviketta putoaa nopeasti häkin lattian läpi.

Lattiakanalassa kanoja saa olla yhdeksän neliömetriä kohden ja kanat saavat liikkua osastoilla vapaasti. Kanalassa tulee olla orsia ja munintapesiä ja lattialla pehkua. Lattiakasvatuksessa kanat pääsevät häkkikanalaa paremmin paremmin toteuttamaan lajityypillistä käyttäytymistä, mutta isot linturyhmät ja tilanahtaus aiheuttavat eläimille hyvinvointiongelmia.

Virikehäkin ja lattiakanalan lisäksi kuluttaja voi valita luomu- tai ulkokanan munat.

Haastattelut:

Maria Lindqvist
Toiminnanjohtaja (vs.)
P. 050 371 2740
maria.lindqvist@sey.fi

Annukka Seppävuori (vs.)
vs. viestintäpäällikkö
P. 050 557 2463
annukka.seppavuori@sey.fi

SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto on vuodesta 1901 eläinsuojelutyötä tehnyt Suomen suurin eläinsuojelujärjestö ja eläinsuojelun asiantuntija. SEYn toimialaan kuuluvat kaikki eläimet ja liiton toiminta kattaa koko maan.

Jaa sivu
Skip to content