SEY Suomen eläinsuojelu – Keitä me olemme ja mitä me teemme?

Rakennamme yhteiskuntaa, jossa eläimet voivat hyvin. Huolehdimme siitä, että eläinten ääni pääsee kuuluviin sekä ihmisten arjessa että politiikassa.


SEY Suomen eläinsuojelu on Suomen suurin eläinsuojelujärjestö ja eläinsuojelun asiantuntija. Olemme toimineet suomalaisen eläinsuojelun eturintamassa jo yli sadan vuoden ajan. Olemme saaneet paljon aikaan. Se on paras mahdollinen todiste siitä, että muutos parempaan on mahdollinen jatkossakin.

Toimimme kaikkien eläinten puolesta
Autamme hädässä olevia eläimiä
Vaikutamme lainsäädäntöön
Jaamme tärkeää tietoa
Otamme kantaa

Miksi meitä tarvitaan?

Eläimille tuotetaan edelleen monenlaista kärsimystä. Lemmikkieläin voi huonosti, jos sen omistajalla ei ole tietoa, osaamista tai kykyä huolehtia lemmikkinsä tarpeista kokonaisvaltaisesti. Tuotantoeläinten pidossa laki sallii edelleen käytäntöjä, jotka tuottavat eläimille kipua, tuskaa ja stressiä.

Kissan arvostus on edelleen heikkoa. Sen seurauksena Suomessa hylätään edelleen vähintään 20 000 kissaa vuodessa. Lemmikkieläimiin kohdistuvat laiminlyönnit ovat lisääntyneet. Myös SEYn vapaaehtoisille eläinsuojeluneuvojille tehdään yhä enemmän ilmoituksia eläinten huonosta kohtelusta. Koiria koulutetaan yhä pelolla ja kivulla.

Tuotantoeläimiä saa pitää ahtaissa, liikkumisen estävissä rakenteissa. Nämä rakenteet estävät tehokkaasti lajityypillistä käyttäytymistä ja tuottavat eläimille stressiä. Kivunlievitys kipua tuottavien toimenpiteiden yhteydessä on usein riittämätöntä.

Rakennamme yhteiskuntaa, jossa eläimet voivat hyvin. Kuvassa pieni mustavalkoinen kissanpentu ihmisen kämmenellä.
Pelastamme hädässä olevia eläimiä ja neuvomme kansalaisia eläinsuojeluongelmissa. Kuva: Riikka Ala-Hulkko

Ratkaisumme

Lain tulee suojella riittävästi sekä lemmikkieläimiä, tuotantoeläimiä että luonnoneläimiä. Etsimme kokonaisvaltaisia ratkaisuja, joissa sekä ihminen että eläin voivat hyvin. Tuotannollis-taloudelliset syyt eivät kuitenkaan saa koskaan mennä eläimen hyvinvoinnin edelle. Eläimillä tulee olla oikeus myös positiivisiin, mielihyvää tuottaviin kokemuksiin.

Jokaisella eläimiä hoitavalla tulee olla riittävä taitotieto juuri kyseisen eläinlajin pitoon. Jokainen eläin on tunteva ja kokeva yksilö, jota tulee kohdella hyvin.

Ihmisen tulee suhtautua kunnioittavasti luonnoneläimiin ja auttaa apua tarvitsevia eläimiä asianmukaisesti.


Toimintatapamme

Johdamme keskustelua, koulutamme, kampanjoimme ja tiedotamme. Teemme ruohonjuuritason työtä jäsenyhdistystemme, eläinsuojeluneuvojiemme ja muiden vapaaehtoistemme avulla. Tärkeimpiä toimintakohteitamme ovat pentutehtailu, löytöeläimet, luonnonvaraiset eläimet, kivuttomuus, eläinten häkitön kasvatus ja lainsäädännön kehittäminen. Panostamme erityisesti lasten ja nuorten kasvatukseen ja koulutukseen.

Pelastamme hädässä olevia eläimiä

Pelastamme hädässä olevia eläimiä ja neuvomme kansalaisia eläinsuojeluongelmissa. Meillä on ympäri Suomen yli tuhat vapaaehtoista, jotka hoitavat ja kuntouttavat kodittomia, emottomia tai loukkaantuneita eläimiä, etsivät niille uusia koteja ja vapauttavat luonnonvaraisia eläimiä takaisin luontoon. Vapaaehtoiset eläinsuojeluneuvojamme käyvät tarkistamassa olosuhteita, joissa eläimiä epäillään kohdeltavan huonosti. Annamme kansalaisille eläinsuojeluneuvontaa yli 20 000 kertaa vuodessa.

Vaikutamme lainsäädäntöön ja viranomaisten toimintaan

Pidämme avointa keskusteluyhteyttä kansanedustajiin ja viranomaisiin. Teemme asiantuntijalausuntoja eläinten hyvinvointiin liittyviin lakiesityksiin ja esitämme parannusehdotuksia olemassa oleviin lakeihin. Huolehdimme siitä, että eläinten ääni pääsee kuuluviin lainsäädännössä.

Vaikutamme ihmisten asenteisiin

Parannamme eläinten kohtelua arjessa tuottamalla ja jakamalla tietoa. Johdamme keskustelua ja osallistumme siihen tiedottamalla, tekemällä eläinsuojeluaiheista journalismia ja tuottamalla tietopaketteja eläinten hankinnasta ja pidosta. Vaikutamme tulevien sukupolvien asenteisiin tekemällä kouluvierailuja, ylläpitämällä sähköistä eläintaitokurssia ja tuottamalla oppimateriaalia kouluihin, päiväkoteihin ja kerhoihin.

Meidän työnämme on tehdä Suomesta ja maailmasta parempi paikka eläimille.

Rakennamme yhteiskuntaa, jossa eläimet voivat hyvin. Kuvassa kolme pientä vasikkaa, jotka katsovat kameraa kohti.
Meidän työnämme on tehdä Suomesta ja maailmasta parempi paikka eläimille. Kuva: Marjo Kokkonen

Varojen käyttö

Valtaosa SEYn rahoituksesta tulee yksityisiltä ihmisiltä. Lahjoitusten lisäksi saamme rahoitusta jäsenmaksujen muodossa, sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotoista ja testamenteista. Näillä taataan toimintamme pitkäjänteisyys. Julkisia avustuksia saamme vain vähän. Siksi eläinten ystävien tuki on meille tärkeä.

Jaa sivu
Skip to content