Eläinsuojelujärjestöt huolissaan: vedensaanti turvattava kaikille eläimille

11.4.2016

TIEDOTE 11.4.2016

Nykyinen eläinsuojelulaki ei takaa jatkuvaa vedensaantia kaikille eläimille. Vaarana on, että jatkuvaa vedensaantia ei kirjata myöskään nyt uudistettavaan eläinsuojelulakiin. Eläinsuojelujärjestöt korostavat, että haastava taloudellinen tilanne ei saa vaikuttaa eläinten elintärkeiden perustarpeiden toteutumiseen.

– Eläinten juomaveden saanti on yksi eläinten hyvinvoinnin kipupisteistä tällä hetkellä. Nykyinen eläinsuojelulakimme ei edellytä jatkuvaa vedensaantia kuin muutamille eläinryhmille. Yleisiä säädöksiä ”riittävästä” juomavedestä on vaikea tulkita ja valvoa, ja käytännössä juomaveden riittämättömyys on todellinen eläinsuojeluongelma, SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liiton vs. toiminnanjohtaja Maria Lindqvist sanoo.

– Taloudelliset tekijät eivät saa olla syynä evätä miltään eläimeltä jatkuvaa juomakelpoista vettä. Puhdas juomavesi on perustavanlaatuinen tarve ja sen saannin tulisi olla itsestäänselvyys.

Keskustelua on käyty muun muassa turkiseläinten vedensaannista. Hyllytetyssä turkisasetusluonnoksessa ehdotettiin lumen tai jään olevan turkiseläimille riittävä juomaveden lähde talvisin. Toinen eläinryhmä, jonka riittävä vedensaanti on tällä hetkellä kyseenalaista, on tarhaporot.

– Mielestämme eläimillä on oltava jatkuvasti tarjolla hyvälaatuista juomavettä ja sen saanti tulee turvata myös poikkeusolosuhteissa. Jos osa eläimelle annettavasta juotavasta jäätyy, tulisi pitää erityistä huolta siitä, että eläin saa nesteentarpeensa tyydytettyä. Myös turkis- ja porotarhoilla on taattava jatkuva juomakelpoisen veden saanti, Animalian vs. toiminnanjohtaja Mai Kivelä sanoo.

– On surullista joutua taistelemaan näin perustavanlaatuisista parannuksista, kun meidän pitäisi nostaa eläinsuojelun tasoa paljon reippaammin ja ministeriöstä on luvattu edistyksellinen uusi laki.

SEYn ja Animalian Eläinlaki-kampanjan tavoitteena on saada Suomeen maailman paras eläinsuojelulaki. Kampanjassa kerätään allekirjoituksia vetoomukseen, jossa päättäjiltä vaaditaan korjauksia eläinsuojelulainsäädännön vakavimpiin epäkohtiin. Lisätietoa kampanjasta osoitteessa eläinlaki.fi.

Haastattelut:

Maria Lindqvist
vs. toiminnanjohtaja, SEY
puh. 050 371 2740 
maria.lindqvist@sey.fi

Mai Kivelä
vs. toiminnanjohtaja, Animalia 
puh. 050 384 5072
mai.kivela@animalia.fi

Jaa sivu
Skip to content