Eläinsuojelutarkastuksissa ilmeni laiminlyöntejä lukuisilla eri osa-alueilla – SEY on huolissaan valvonnan resurssien riittävyydestä

19.6.2024

Eläinsuojelutarkastuksissa paljastui viime vuonna säädösten vastaisia menettelyjä 26 prosentilla tarkastetuista tiloista. Tiedot ilmenevät tänään julkistetusta Ruokaviraston eläinsuojeluvalvonnan raportista.

Tarkastuksissa ilmeni laiminlyöntejä lukuisilla eri osa-alueilla. Esimerkiksi otantaan perustuvilla tarkastuksilla tarkastetuilla broileritiloilla suurin osa puutteista liittyi kasvatusosastojen olosuhteisiin, kuten ilman laatuun tai kosteuteen sekä valaistukseen. Naudoilla suurin osa laiminlyönneistä todettiin vasikoilla. Sika- ja nautatiloilla puhtauteen liittyvät puutteet olivat melko yleisiä. Kahdella kymmenestä tarkastetusta turkiseläintilasta havaittiin puutteita.

Korona-ajan lemmikit ja kiristynyt taloustilanne näkyvät eläinten hoidon laiminlyöntinä ja hylkäämisinä myös Ruokaviraston raportissa.

Kiireellisiin toimenpiteisiin ryhdyttiin lemmikkieläinkohteissa sekä lukumäärällisesti että prosentuaalisesti tarkasteltuna huomattavasti useammin kuin tuotantoeläintarkastuksilla. Ruokavirasto muistuttaa tiedotteessaan, että ammattimaista tai muutoin laajassa mitassa tapahtuvaa toimintaa lukuun ottamatta lemmikkieläinten pitoon ei kohdistu säännöllistä valvontaa. Siksi tilanteet voivat päästä kehittymään vakavaksi, ennen kuin ne tulevat viranomaisten tietoon. Lemmikkieläinkohteita tarkastettiin epäilyn perusteella.

Ruokaviraston raportista ilmenee, että valvonta jäi viime vuonna monilta osin puutteelliseksi. Esimerkiksi vain alle kolmannes valvottavaksi määrätyistä kanatiloista tarkastettiin, sillä resursseja oltiin siirretty lintuinfluenssaepidemian hoitoon. Lisäksi epäilyyn perustuvia eläinsuojelutarkastuksia ei saatu raportoitua koko vuoden ajalta, eikä viranomaistoimenpiteisiin johtaneiden tarkastusten osuus kaikista tarkastuksista ole siksi vertailukelpoinen aiempien vuosien kanssa.

SEY on huolissaan eläinsuojeluvalvonnan resurssien riittävyydestä.

– Teemme aktiivisesti työtä sen puolesta, että eläinsuojeluvalvonnan resursseja lisätään eri tavoin, sanoo SEYn toiminnanjohtaja, eläinlääkäri Kati White.

Jaa sivu
Skip to content