Eläinsuojeluvalvonnan tulokset julki: Tuotantoeläimiä koskevien laiminlyöntien määrä lähes kaksinkertaistunut, lemmikkieläimistä tehdyt ilmoitukset aiempaa kiireellisempiä

11.6.2020

Ruokaviraston eilen julkaisemien eläinsuojeluvalvonnan vuositilastojen mukaan tuotantoeläimiin kohdistuvien laiminlyöntien määrä lähes kaksinkertaistui viime vuoden aikana. Lukua selittää osittain eläinsuojelutarkastusten parempi kohdistuminen riskitiloille, minkä ansiosta epäkohdat ovat tulleet esiin aiempaa tehokkaammin. Yleisesti ottaen vakavien eläinsuojelutapausten määrä ja samoilla tiloilla tapahtuvien toistuvien laiminlyöntien määrä on tilastojen mukaan noussut. Ruokaviraston vuositilastot kertovat eläinsuojeluvalvonnan tärkeydestä, mutta myös siitä, että eläinten hyvinvoinnin parantamiseen tarvitaan tehokkaampia puuttumiskeinoja ja lisää resursseja.

Tuotantoeläinten synkkä vuosi

Ruokaviraston vuositilastojen mukaan laiminlyönnit ovat lisääntyneet etenkin nauta-, sika- ja lammastiloilla sekä eläinkuljetuksissa. Raportoidut luvut perustuvat Ruokaviraston vuonna 2019 suorittamiin otantaan perustuviin eläinsuojelutarkastuksiin. Vuoden 2019 otannassa painotettiin etenkin lammastiloja. Lammastiloilla tapahtuneet laiminlyönnit näkyvät osin tästä syystä 20 prosentin nousuna edellisvuoteen verrattuna. Tilastoista nousee esiin myös nautojen ja sikojen hyvinvoinnin heikentyminen.

– Nautojen tilanne on huolestuttava, sillä laiminlyöntien määrä on kasvanut merkittävästi. Laiminlyöntejä havaittiin 34 prosentilla tiloista, mikä on lähes kolminkertainen määrä edellisvuoteen verrattuna. Etenkin vasikoiden terveys ja hyvinvointi ovat olleet pitkään alhaisella tasolla. Monissa tapauksissa laiminlyönti on koskenut eläimen perustarpeita, kuten puhtautta tai jatkuvan juomaveden saatavuutta, sanoo SEY Suomen eläinsuojelun toiminnanjohtaja (vs.) Maria Lindqvist.

Myös sikatilojen laiminlyönnit ovat kasvaneet merkittävästi. Ruokaviraston mukaan laiminlyöntejä löytyi 41 prosentilla tarkastetuista tiloista, kun vuotta aikaisemmin vastaava luku oli 27 prosenttia. Sikatilojen laiminlyönnit koskevat pääasiassa puhtautta ja virikkeiden puuttumista.

– Siat viettävät käytännössä koko elämänsä varsin ahtaissa ja virikeköyhissä olosuhteissa. Kun minimilainsäädäntöä ei onnistuta noudattamaan lähes puolella tarkastetuista tiloista, on myös sikojen tilanne huolestuttava, sanoo Lindqvist.

– Ruokaviraston julkaisemat tilastot osoittavat, että tarve eläinsuojeluvalvonnalle on suuri ja sille on löydyttävä jatkossa riittävästi resursseja. Peräti kolmasosa kielloista ja määräyksistä annettiin uusintakäyntien yhteydessä, mikä viestii erityisesti tarpeesta valvoa määräysten noudattamista nykyistä huomattavasti tehokkaammin.

Tilakohtaiset laiminlyönnit lisääntyivät turkisalalla

Turkiseläimet erottautuvat vuodesta toiseen alana, jolla laiminlyöntien osuus on silmiinpistävä. Viime vuonna 35 prosentilla tarkastetuista tiloista havaittiin puutteita. Samaan aikaan turkisala kertoo panostavansa merkittävästi vapaaehtoisiin hyvinvointiparannuksiin.

– Turkiseläintiloilla puutteita on kuluneen vuosikymmenen aikana ollut pahimmillaan peräti 66 prosentilla tarkastetuista tiloista. Turkistarhoista reilusti yli 90 prosenttia kuuluu alan vapaaehtoisen sertifioinnin piiriin, mutta silti merkittävä osa tiloista syyllistyy minimilainsäädännön laiminlyönteihin, sanoo Lindqvist.

Ruokaviraston vuositilaston mukaan hyvinvointiongelmien jatkumisen lisäksi myös tilakohtaisten laiminlyöntien määrä on kasvanut edellisvuodesta.

Turkiseläinten suojelua koskeva asetus on maa- ja metsätalousministeriössä jälleen työn alla.

– Odotamme hallitukselta selkeää muutosta turkiseläinten pitoon. Erityisesti eläinmyönteisyydellä ääniä saaneiden puolueiden tulee tehdä parhaansa turkiseläinten pito-olosuhteiden parantamiseksi ja siirtymäajalla koko alan lakkauttamiseksi, Lindqvist sanoo.

Lemmikkieläimiä koskevat ilmoitukset aiempaa kiireellisempiä

Ruokaviraston tilastojen mukaan lemmikkieläimiä koskevien eläinsuojeluilmoitusten kohdalla kiireellisten ja vakavien eläinsuojelutapausten määrä on kasvanut edellisvuodesta. Lemmikkieläinkohteisiin tehtävien tarkastusten määrä on ollut Ruokaviraston tilastojen mukaan kasvussa koko 2010-luvun. Lindqvistin mukaan sama ilmiö näkyy myös SEYlle tulevissa yhteydenotoissa.

– SEYn eläinsuojeluneuvojat ovat raportoineet vakavien tapausten määrän olevan kasvussa viime aikoina. Useiden tapauksien taustalla on ihmisten sosioekonomiset ongelmat, mutta myös harkitsematon lemmikin hankinta ja tiedonpuute aiheuttavat kärsimystä eläimille, kertoo Lindqvist.

Lisätiedot

Ruokaviraston eläinten hyvinvoinnin valvontaraportti.

Haastattelut

Maria Lindqvist

Toiminnanjohtaja (vs.)

SEY Suomen eläinsuojelu

p. 050 371 2740

maria.lindqvist@sey.fi

Jaa sivu
Skip to content