EU:n ministerineuvosto: eläinten hyvinvointilainsäädäntöä on uudistettava

17.12.2019


Tiedote. Julkaistu: 17.12.2019, 11:19

Euroopan unionin ministerineuvoston mukaan eläinten hyvinvointi on keskeinen tekijä kestävässä eläintuotannossa. Sen vuoksi uutta lainsäädäntöä eläinten hyvinvoinnin turvaamiseksi on säädettävä ja nykyistä lainsäädäntöä on päivitettävä. Euroopan unionin neuvosto hyväksyi kokouksessaan 16.12.2019 päätelmät eläinten hyvinvoinnista, jotka oli valmisteltu EU-puheenjohtajamaa Suomen aloitteesta.

Neuvosto korostaa päätelmissään, että nykyinen eläinten hyvinvointilainsäädäntö ei ole kattava, ja kehottaa Euroopan komissiota arvioimaan uuden, kaikkia eläimiä koskevan lainsäädännön tarvetta ja vaikutuksia. Tällä hetkellä EU:n lainsäädäntö ei kata vähintään puolen vuoden ikäisen nautakarjan, tuotantokanien, koirien ja kissojen, kalkkunoiden, broilerien ja munijakanojen vanhempaispolven, lampaiden, vuohien ja kalojen hyvinvointia.

Neuvosto korostaa myös, että eläinten hyvinvointia on parannettava erityisesti pitkien teuraskuljetusten aikana ja että nykyinen kuljetuslainsäädäntö on pantava tehokkaammin täytäntöön. Neuvosto toivoo myös lisää keskustelua mahdollisuudesta siirtyä eläinten sijasta lihan kuljettamiseen.

SEY Suomen eläinsuojelu ja Animalia pitävät neuvoston päätelmiä tervetulleina.

”Haluamme onnitella Suomea eläinten kannalta onnistuneesta EU-puheenjohtajuudesta koko eurooppalaisen eläinasiayhteisön, Eurogroup for Animalsin, puolesta. Neuvoston päätelmät ovat tehokas työkalu, joilla ilmaistaan jäsenvaltioiden virallisia kantoja EU-tason asioissa. Vaikka päätelmät eivät ole muodollisesti sitovia, komissio jättää noudattamatta niitä vain poikkeustapauksissa”, sanoo SEYn toiminnanjohtaja Kati Pulli.

”Odotuksemme ovat nyt korkealla. Sekä ministerineuvosto, Euroopan parlamentti että kansalaiset haluavat uudistuksia eläinten hyvinvointia koskevaan lainsäädäntöön jo tällä vaalikaudella. Odotamme, että komissio reagoi niin kansalaisten kuin poliitikkojenkin jatkuvasti kasvavaan huoleen eläinten hyvinvointia kohtaan ja alkaa luoda uutta ja parempaa lainsäädäntöä”, sanoo Animalian toiminnanjohtaja Heidi Kivekäs.

Lisätietoja:

  • Neuvoston päätelmät: linkki
  • Eurogroup for Animals edustaa 70 eläinjärjestöä 26 EU-maassa, Sveitsissä, Serbiassa, Norjassa, Australiassa ja Yhdysvalloissa. Perustamisvuodestaan 1980 lähtien se on onnistunut parantamaan eläimiä koskevaa lainsäädäntöä EU:ssa. Eurogroup for Animals edustaa kansalaismielipidettä jäsenjärjestöjensä kautta. Eurogroup for Animalsilla tarjoaa tieteellistä ja teknistä asiantuntemusta päättäjien tueksi eläinten hyvinvointia koskevissa asioissa.
    www.eurogroupforanimals.org

Haastattelut:

Heidi Kivekäs, toiminnanjohtaja, Animalia, heidi.kivekas@animalia.fi, 050 384 5072

Kati Pulli, toiminnanjohtaja, SEY Suomen eläinsuojelu, kati.pulli@sey.fi, 050 371 2740

Sophie De Jonckheere, Development and Communications Manager, s.dejonckheere@eurogroupforanimals. org, +32 (0)2 7400822

Jaa sivu
Skip to content