EU:n tuomioistuin linjaa tainnuttamatta teurastuksesta – jäsenmaiden kansalliset kiellot vaakalaudalla

9.10.2020

EU:n jäsenmaiden kansalliset kiellot tainnuttamatta teurastamisesta ovat vaakalaudalla, kun EU:n tuomioistuin käsittelee asiaa lokakuussa. Tuomioistuimen odotetaan antavan päätöksensä lokakuun puolivälissä.

EU:n julkisasiamies on antanut asiasta lausuntonsa syyskuussa. Julkisasiamiehen kanta on, että EU:n teurastusasetus ei mahdollista sitä, että jäsenmaat kieltävät teurastamisen ilman etukäteistä tainnuttamista. EU:n jäsenmaista tainnuttamatta teurastamisen ovat kansallisessa lainsäädännössään kieltäneet Suomi, Ruotsi, Tanska, Slovenia sekä Belgian Flanderi ja Vallonia. Vaikka julkisasiamiehen lausunto ei ole juridisesti sitova, on mahdollista, että EU:n tuomioistuin noudattaa sitä päättäessään asiasta.

SEY Suomen eläinsuojelu, Animalia ja eurooppalaisten eläinsuojelujärjestöjen kattojärjestö Eurogroup for Animals ovat vedonneet asiassa maa- ja metsätalousministeriin. Järjestöjen mielestä julkisasiamiehen lausunto ei ole EU:n teurasasetuksen hengen mukainen.

Järjestöt pyytävät, että Suomi pyrkii vaikuttamaan siihen, että EU-jäsenmailla säilyisi oikeus kieltää tainnuttamatta teurastaminen kansallisessa lainsäädännössään. Suomessa laki vaatii tainnuttamaan eläimen vähintään samanaikaisesti kun verenlasku alkaa. Käytännössä eläimet tainnutetaan ennen verenlaskun aloittamista. Eläinten hyvinvointilain uudistuksen yhteydessä tainnuttamatta teurastaminen ollaan kieltämässä yksiselitteisesti. Myös tämä lakiuudistus on nyt vaarassa.

Järjestöjen mielestä Suomen lainsäädäntö osoittaa, että eläinten hyvinvointia voidaan edistää uskonnonvapautta kunnioittaen. Järjestöjen mielestä on tärkeää, että eurooppalaisittain tiukat teurastamista koskevat vaatimukset pysyvät Suomen lainsäädännössä jatkossakin, ja että vastaavat kansalliset lait mahdollistetaan myös muille jäsenvaltioille.

Lähes 90 % EU-kansalaisista tainnuttamisen kannalla

Eurogroup for Animals teetti 30.9. – 7.10. EU:n 27 suurimmassa jäsenmaassa tutkimuksen, jossa kysyttiin kansalaisten näkemystä tainnuttamatta teurastuksesta. EU-kansalaisten näkemykset olivat selkeästi tainnuttamisen puolella.

  • 89 % EU-kansalaisista on sitä mieltä, että tainnuttaminen ennen teurastusta tulee olla pakollista.
  • 92 % kannattaa mahdollisuutta säätää EU-asetusta tiukemmin kansallisesti, kun se parantaa eläinten hyvinvointia.
  • 87 %:n mielestä EU:n tulee säätää tainnuttaminen ennen teurastusta pakolliseksi kaikille eläimille, eli myös silloin, kun kysymyksessä on uskonnollinen teurastus.
  • 80 % haluaa, että EU rahoittaa vaihtoehtoisten, uskonnollisten ryhmien hyväksymien teurastusmenetelmien kehittämistä.

Tutkimuksen tulokset kokonaisuudessaan on luettavissa täällä.

Jaa sivu
Skip to content