Euroopan komissio lupaa tarttua elävien eläinten kuljetusten ongelmaan

22.9.2017

Yli miljoona allekirjoitusta saanut Stop the Trucks -vetoomus luovutettiin 21. syyskuuta Euroopan komissiolle. Vetoomuksessa EU-kansalaiset vaativat pitkien eläinkuljetusten lopettamista. Euroopan komission terveyden ja elintarviketurvallisuuden pääosaston komissaari Vytenis Andriukaitis otti vetoomuksen vastaan ja lupasi nostaa aiheen korkealle komission agendalla.

Eurogroup for Animals, Animalia, SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto ja Eurogroupin muut jäsenjärjestöt ovat tyytyväisiä siihen, että eläinten hyvinvoinnin asiantuntijaryhmään (EU Animal Welfare Platform)[1], on perustettu alaryhmä käsittelemään elävien eläinten kuljetuksia. Komissio kertoi alaryhmän perustamisesta vetoomuksen luovutustilaisuudessa. Ryhmän tavoitteena on tarkistaa eläinkuljetusten nykyisiä käytäntöjä ja sääntöjä [2] sekä rakentaa pitkän tähtäimen strategia julmien eläinkuljetusten lopettamiseksi kokonaan.

– Euroopan komissio ottaa asian vakavasti ja katsoo, että eläinten hyvinvointia on parannettava eläinkuljetusten aikana niin EU:n sisällä kuin sen ulkopuolellakin. Tilanne on koko ajan akuutimpi, kun eläinkuljetukset erityisesti kolmansiin maihin jatkuvasti lisääntyvät. On hienoa, että komissio aikoo tehdä nyt lyhyen tähtäimen ratkaisujen lisäksi myös suunnitelmia, jotka ulottuvat pitkälle tulevaisuuteen. Aiomme tehdä yhteistyötä, jotta pitkät eläinkuljetukset saadaan loppumaan, sanoo Animalian puheenjohtaja ja Eurogroup for Animalsin hallituksen jäsen Sami Säynevirta.

Euroopan kansalaiset ovat huolestuneita siitä, ettei eläinkuljetuksilla ole määriteltyä maksimipituutta. Stop the Trucks -kampanjan avulla aihe saatiin takaisin Euroopan komission agendalle. 

– On tieteellisesti todistettu, että pitkät eläinkuljetukset vaikuttavat negatiivisesti eläinten hyvinvointiin ja terveyteen, sanoo Flanderin eläinten hyvinvoinnista vastaava ministeri Ben Weyts, joka luovutti vetoomuksen komissaari Andriukaitisille.

Suomessa allekirjoittajat vetosivat maatalousministeriin, jotta tämä toimisi pitkien kuljetusten lopettamiseksi EU:ssa ja EU:sta kolmansiin maihin.

– Elävien eläinten kuljetuksen sijaan tulisi kuljettaa lihaa ja muita eläintuotteita. Pitkät kuljetusmatkat altistavat eläimet nestehukalle, vammoille, sairauksille ja jopa kuolemalle. Suomen pitäisi olla aktiivisesti mukana edistämässä eläinten hyvinvointia EU-tasolla, myös eläinkuljetusten osalta, sanoo SEYn toiminnanjohtaja, eläinlääkäri Kati Pulli.

Euroopan unionin maista Itävalta, Belgia, Tanska, Saksa, Hollanti ja Ruotsi vaativat yhdessä ministereiden Animal Welfare Alliance -yhteenliittymän kanssa, että Euroopan komission on merkittävästi lyhennettävä elävien eläinten kuljetusten kestoa ja parannettava eläinten hyvinvointia ja oloja kuljetusten aikana. 

Eurogroup for Animals ja sen jäsenjärjestöt odottavat pääsevänsä työskentelemään tiiviisti komission kanssa, jotta pitkät eläinkuljetukset saadaan lopulta loppumaan kokonaan.

Lisätietoja:

Sami Säynevirta
puheenjohtaja, Animalia
hallituksen jäsen, Eurogroup for Animals
puh. 040 533 3570

Heidi Kivekäs
vs. toiminnanjohtaja, Animalia
puh. 050 384 5072
heidi.kivekas(at)animalia.fi 

Kati Pulli
toiminnanjohtaja, SEY
puh. 050 371 2740
kati.pulli(at)sey.fi

Francesca Porta
Programme Officer, Farm animals, Eurogroup for Animals,
f.porta(at)eurogroupforanimals.org
Tel: +32 2 740 08 28 

Lucy Mathieson
Communications Officer, Eurogroup for Animals
l.mathieson(at)eurogroupforanimals.org
Tel: +32 2 740 08 25

[1] EU Animal Welfare Platform https://ec.europa.eu/food/animals/welfare/eu-platform-animal-welfare_en

[2] Tällä hetkellä säädökset eivät tehoa. Eläinten määrä on kasvanut dramaattisesti siitä, kun nykyinen laki säädettiin vuonna 2007. Kymmenen vuoden aikana komissiolle on lähetetty yli 200 raporttia, jotka todistavat systemaattiset ja rutiininomaiset laiminlyönnit eläinkuljetusten aikana. Nykyinen laki ole riittävä. 

Stop the Trucks -kampanja käynnistettiin, kun uusin asiaa selvittänyt eurobarometri paljasti, että 94 % eurooppalaisista katsoo, että tuotantoeläinten hyvinvointi ja suojelu on tärkeää. Stop the Trucks -kampanjalla haluttiin vastata ihmisten huoleen eläinten hyvinvoinnista ja puuttua eläinkuljetusten kestämättömään tilanteeseen.

Joka vuosi vähintään miljardi lintua ja 37 miljoonaa nautaa, sikaa, lammasta, vuohta ja hevoseläintä kuljetetaan Euroopan sisällä ja kolmansiin maihin teurastettavaksi. Eläinten matka saattaa kestää useita päiviä, mikä uuvuttaa eläimet ja altistaa ne nestehukalle, vammoille, sairauksille ja jopa kuolemalle. EU:n ulkopuolelle suuntautuvat matkat saattavat kestää satoja tunteja ilman taukoja. Sekä kuljetusten aikana että kohdemaissa eläimiä kohdellaan julmasti. Lue lisää: http://animalia.fi/2017/06/20/stop-the-trucks-miljoona/

Jaa sivu
Skip to content