Euroopan parlamentin tuore tutkimus tuomitsee eläinten hyvinvointilainsäädännön hyllyttämisen – jopa 35 % EU:n eläimistä kokonaan vailla lain suojaa

31.1.2017


Kuva: Shutterstock/Aliftin

TIEDOTE 31.1.2017

Eläinten hyvinvointitutkimus ottaa jatkuvasti edistysaskeleita. Siitä huolimatta EU:n eläinten pitoon liittyvissä käytännöissä ja lainsäädännössä eletään pysähtyneisyyden aikaa, joka jättää kokonaan huomiotta tieteellisen tutkimuksen tulokset sekä tutkimuksen tuottaman hyödyn eläimille ja ihmisille. Myös Euroopan parlamentin tuore raportti osoittaa, että eläinten hyvinvoinnin huomiotta jättäminen ei vain aiheuta haittaa eläimille, mutta myös heikentää EU:n toimintaa ja tahrii sen mainetta.

EU:n tuore Eläinten hyvinvointi EU:ssa (Animal Welfare in the European Union) -raportti osoittaa selkeästi, että ongelma kaipaa pikaisia toimenpiteitä. Raportti suosittelee, että EU laatii joko yleisen eläinten hyvinvointilainsäädännön tai kaikkia eläinlajeja koskevat säädökset erikseen.

Tutkimusraportin kirjoittaja, Cambridgen yliopiston professori emeritus Donald M. Broomin mielestä EU:n eläinten hyvinvointilainsäädännöllä ja käytännöillä on ollut suuri merkitys eläimille, kestävälle kehitykselle, ihmisten ja eläinten terveydelle, luonnon monimuotoisuudelle sekä EU:n kilpailukyvylle.

– Satojen miljoonien eläinten hyvinvointi on parantunut EU:n säätämien lakien ansiosta. EU:n eläinsuojelusäädöksillä ja käytännöillä on ollut merkitystä koko maailmalle. EU:n imago on eläinsuojelulainsäädännön ansiosta parantunut, koska se nähdään sivistyneen yhteisön merkkinä, kommentoi Broom tutkimusraportin julkaisutilaisuudessa EU-parlamentissa tammikuussa.

Vaikka raportti tuo esiin olemassa olevan lainsäädännön merkityksen eläimille, se korostaa, että lainsäädännön toimeenpanossa on ongelmia. Broomin näkemyksen mukaan esimerkiksi EU:n kuljetusasetus kaipaa uudistusta, jotta sillä olisi todellista vaikutusta eläinten hyvinvointiin.

EU on 44-vuotisen historiansa aikana tuottanut 45 eläinten hyvinvointia ja terveyttä koskevaa säädöstä. Säädöstyön huipentumana tunnustettiin, että eläimet ovat tuntevia olentoja, mistä seuraa EU:n Lissabonin perussopimukseenkin kirjattu moraalinen velvoite ottaa se huomioon kaikessa EU-lainsäädännössä. Tästä huolimatta suurimmassa osassa EU-lainsäädäntöä eläimiä pidetään hyödykkeinä, tuotteina tai omaisuutena.

Kansalaiset haluavat parempaa suojelua eläimille

Viime vuonna julkaistu Eurobarometri osoitti, että EU-kansalaisilla on valtava halu suojella eläimiä nykyistä paremmin. Saman osoittaa myös EU:n vetoomusvaliokunnan vastaanottamien, eläinten hyvinvointia koskevien vetoomusten määrä viimeisen kymmenen vuoden aikana. Tieteellisestä näytöstä ja kansalaisten vahvasta tuesta huolimatta nykyinen EU-lainsäädäntö jättää ulkopuolelle lukuisia eläinlajeja. EU-lainsäädäntöä ei ole ollenkaan muun muassa 340 miljoonalle vuosittain tarhatulle lihakanille, 170 miljoonalle ankalle, 150 miljoonalle kalkkunalle, 83 miljoonalle lampaalle eikä 10 miljoonalle vuohelle. Myöskään lohille ja taimenille, joita kasvatetaan ruoaksi peräti 1,4 miljardia yksilöä vuodessa, ei ole olemassa EU-lainsäädäntöä.

Myöskään luonnonvaraisista eläimistä, hevosista ja seuraeläimistä ei ole minkäänlaista EU-lainsäädäntöä. Villieläinten viihdekäyttöä tai suoranaisia julmuuksia niitä kohtaan ei ole mitenkään rajoitettu EU-lainsäädännössä. Esimerkiksi erilaisten ansojen, kuten liima-ansojen ja narujen, käyttö EU:ssa on yhä sallittua.

Raportissa todetaan, että suurin osa villieläimistä ei pysty sopeutumaan elämään vankeudessa. Raportissa myös korostetaan, että eksoottisten lemmikkieläinten pito ja kauppa huonontavat niiden hyvinvointia ja vaarantavat luonnon monimuotoisuuden. Raportti korostaa, että lainsäädäntöä kehittämällä ja muun muassa positiivilistojen käyttöönotolla näihin ongelmiin voidaan puuttua. Uutta EU-lainsäädäntöä luotaessa sirkuseläinten pidon ja koulutuksen tulisi olla etusijalla, sillä se on yksi suurimmista EU-kansalaisten huolenaiheista.

Eurogroup for Animalsin toiminnanjohtaja Reineke Hameleers ottaa tutkimuksen tulokset vastaan tyytyväisenä.

– Tämä tutkimus osoittaa, että Euroopan komission nykyinen linjaus, jossa korostetaan tiedonvaihtoa sekä olemassa olevan lainsäädännön täytäntöönpanoa, on sinänsä arvokas, mutta se ei korvaa uutta lainsäädäntöä, jota tarvitaan kiireesti. Nykyinen tilanne, jossa uusien säädösten luominen on kokonaan halvaantunutta, aiheuttaa haittaa koko EU-lainsäädännön tehokkuudelle, heikentää kansalaisten luottamusta EU:ta kohtaan ja huonontaa yksittäisten eläinten hyvinvointia. Uskomme, että tutkimusraportti avaa poliitikkojen ja päätöksentekijöiden silmät ja saa heidät ryhtymään välittömästi toimenpiteisiin uuden lainsäädännön luomiseksi, sanoo Hameleers.

– Tutkimus keskittyy EU-lainsäädäntöön, mutta samankaltaista pysähtyneisyyden aikaa elämme myös Suomessa. Muun muassa eläinsuojeluasiamiehen viran lakkauttaminen ja turkisasetuksen uudistuksen lykkääminen ovat selkeitä askeleita taaksepäin eläinten hyvinvoinnissa. Eläinsuojelulaki uudistuu ja tavoitteen on kerrottu olevan moderni eläinsuojelulaki, mutta pelkona on, että edes kaikkien räikeimpiä epäkohtia nykykäytännöissä ei kitketä, vaikka eläinten hyvinvointitutkimuksen tulokset osoittavat niiden aiheuttavan eläimille haittaa. Kuten koko EU:lle, myös Suomelle eläinten hyvinvoinnin huomiotta jättäminen ei vain haittaa eläinten hyvinvointia, vaan voi vaarantaa myös ihmisten hyvinvoinnin ja tahria maan maineen, sanoo SEYn toiminnanjohtaja, eläinlääkäri Kati Pulli.

– Kaikki tutkimukset ja kansalaisilta saamamme signaalit osoittavat, että kansalaiset ovat eläinten puolella ja haluavat suojella niitä paremmin. Haluan muistuttaa tästä viestistä lainsäätäjiä. Kansalaisten näkemystä ei voi jättää huomiotta.

Haastattelut:

Eurogroup for Animals
Andreas Erler
e.erler@eurogroupforanimals.org
p. +32 (0)2 740 08 20 

SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto
Toiminnanjohtaja Kati Pulli
kati.pulli@sey.fi
p. 050 371 2740

Lisätiedot:

Tutkimusraportti: http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/583114/IPOL_STU(2017)583114_EN.pdf

– Eurogroup for Animals on 54 eläinsuojelujärjestön 24 EU-maassa sekä USA:ssa, Australiassa, Serbiassa ja Norjassa muodostama järjestö, joka valvoo eläinten etuja. Perustamisestaan v. 1980 se on onnistunut edistämään uutta lainsäädäntöä ja parempia käytäntöjä eläinten hyvinvoinnin turvaamiseksi.
www.eurogroupforanimals.org

– Donald M. Broom, Professor of Animal Welfare (Emeritus),
Centre for Animal Welfare and Anthrozoology
Department of Veterinary Medicine, University of Cambridge
Madingley Road, Cambridge CB3 0ES, U.K. (+44) (0)1223 337697 dmb16@cam.ac.uk

SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto on vuodesta 1901 eläinsuojelutyötä tehnyt Suomen suurin eläinsuojelujärjestö ja eläinsuojelun asiantuntija. SEYn toimialaan kuuluvat kaikki eläimet ja liiton toiminta kattaa koko maan.

Jaa sivu
Skip to content