Eurooppalaiset eläinsuojelujärjestöt toivovat EU:n uusien strategioiden tuovan merkittäviä parannuksia eläinten hyvinvointiin

24.6.2020

Covid-19-pandemia on osoittanut, että tapa, jolla kasvatamme, kuljetamme ja myymme eläimiä, voi koitua ihmiskunnan kohtaloksi. Villieläinten kauppa, kaupungistuminen ja luonnonvaraisten eläinten elinympäristöjen tuhoaminen maatalouden tarpeiden vuoksi ovat lisänneet eläinten ja ihmisten kanssakäymistä entisestään, minkä seurauksena myös zoonoottisten pandemioiden riski on noussut.

EU:n Pellolta pöytään -strategia ja biodiversiteettistrategia ovat tärkeä askel kohti uutta ajattelutapaa, jossa ihmisiä, eläimiä, ympäristöä ja koko planeettaa kunnioitetaan uudella tavalla.

Pellolta pöytään -strategiassa on useita positiivisia elementtejä, kuten tuotantoeläinten hyvinvoinnin parantaminen ja kestävän ruoantuotannon malli. Strategiassa on muun muassa asetettu tavoitteeksi, että vähintään 25 prosenttia viljelyalasta on luomutuotannossa vuonna 2030.

Biodiversiteettistrategian tavoitteena on nykyisten ympäristötoimenpiteiden säilyttäminen, luontodirektiivin toimeenpanon korostaminen sekä lukuisien eurooppalaisten lajien kunnianhimoinen suojelu.

Jotta strategiat saadaan tehokkaasti käyttöön, eurooppalaiset eläinsuojelujärjestöt yhdessä kattojärjestönsä Eurogroup for Animalsin kanssa ovat pyytäneet eri EU-valtioiden meppejä edistämään alla esitettyjä toimenpiteitä. SEY on vedonnut suomalaisiin meppeihin, Petri Sarvamaahan ja Elsi Kataiseen lähettämällä heille alla esitetyt toimenpide-ehdotukset EU:n sisällä edistettäväksi.

Eurooppalaisten eläinsuojelujärjestöjen ja Eurogroup for Animalsin ehdottamat toimenpiteet:

EU:n Pellolta pöytään -strategia

  • teurastus- ja kuljetuslainsäädännön uudistus
  • EU:n selkeä sitoumus lihankulutuksen vähentämiseksi
  • antimikrobilääkkeiden selkeä vähentäminen
  • kestävän elintarvikejärjestelmän puitelaki
  • EU:n vesiviljelypolitiikan kehittäminen
  • eläinperäisten elintarvikkeiden tuotantotapamerkintöjen pakollisuus

EU:n Biodiversiteettistrategia

  • tiukempi villieläinten kaupan säätely ja EU:n selkeäsanainen sitoutuminen tähän
  • norsunluukauppaa koskevan EU:n laajuisen kiellon ripeä käyttöönotto
  • EU:n ja sen jäsenmaiden tarjoama taloudellinen tuki villieläinten kuntouttamiskeskuksille ja suojelualueille

Jaa sivu
Skip to content