Eurooppalaiset villieläimiä suojelevat järjestöt: uhanalaisista lajeista peräisin olevien metsästysmuistojen tuonti EU:hun on kiellettävä

8.3.2016

TIEDOTE 8.3.2016

Cecil-leijonan tappaminen Zimbabwessa viime vuoden heinäkuussa tuotti paljon julkista paheksuntaa ja huolta trofeemetsästyksen eettisyydestä ja kestävyydestä. Tapahtuneen jälkeen Ranska kielsi leijonatrofeiden ja Australia leijona- ja sarvikuonotrofeiden maahantuonnin. Yhdysvalloissa leijona päätettiin lisätä uhanalaisten eläinten asetukseen.

EU-jäsenvaltioihin tuotiin laillisesti 117 000 CITES-listatusta, uhanalaisesta luonnonvaraisesta lajista peräisin olevaa metsästystrofeeta vuosina 2004–2013. Monet metsästysmuistoiksi metsästetyt lajit kärsivät merkittävästä populaatiokoon kutistumisesta, ja joissakin tapauksissa koko lajin tulevaisuus on vaakalaudalla.

EU:n eläinsuojelujärjestöjen kattojärjestö Eurogroup for Animals on laatinut avoimen kirjeen kaikille EU:n jäsenvaltioiden ympäristöministereille villieläintrofeiden maahantuonnin kieltämiseksi EU:ssa. Sen on allekirjoittanut yli 20 suuren eläinsuojelujärjestön edustajaa ympäri maailman. Suomesta kirjeen ovat allekirjoittaneet Animalia, Luonto-Liitto ja SEY sekä järjestöjen perustama yhteistyöryhmä Trofeeton EU -työryhmä. Järjestöt vaativat, että kaikki EU-jäsenvaltiot lakkauttavat maahantuontilupien myöntämisen metsästysmuistoille, jotka ovat peräisin eläinlajeista, jotka ovat listattuina EU:n luonnonvaraisten lajien kauppaa koskevissa asetuksissa.

– Sivistysvaltion ei pidä hyväksyä eläinten tappamista huvin vuoksi, eikä sallia trofeiden eli metsästysmuistojen maahantuontia, sanoo Trofeeton EU-ryhmän puheenjohtaja, VTT Birgitta Wahlberg.

Useissa maissa, joissa sallitaan metsästys ja trofeiden vienti, ei ole riittävästi resursseja metsästyksen ja metsästyssäädösten ja kiintiöiden noudattamisen valvontaan. Lisäksi useat näistä maista kärsivät huonosta hallinnosta ja korruptiosta, eikä niillä ole toimivaa ja avointa ohjelmaa metsästystulojen jakamiseksi paikalliselle yhteisölle ja luonnonsuojeluun.

99 prosenttia Afrikan trofeemetsästäjistä tulee Afrikan ulkopuolisista maista. Vastuu toiminnan lopettamisesta on niillä mailla, joista metsästysmatkoja tehdään.

– Monet lentoyhtiöt ovat kieltäneet metsästysmuistojen kuljettamisen lennoillaan, mutta tehokkain keino estää uhanalaisten lajien metsästystä on kieltää metsästysmuistojen maahantuonti, sanoo SEYn vs. toiminnanjohtaja Maria Lindqvist.

Trofeeton EU -työryhmä järjestää keskiviikkona 9. maaliskuuta Etelä-Afrikan trofeemetsästysbisneksestä kertovan Blood Lions -elokuvan esityksen eduskunnassa. Tilaisuuden tavoitteena on saada kansanedustajat tukemaan Suomen kansallista trofeiden tuontikieltoa sekä EU:n laajuisen kiellon aikaan saamista.

Lisätietoja:

Trofeemetsästyksessä on kyse metsästysmuiston eli trofeen vuoksi tapahtuvasta metsästyksestä. Erityisesti Etelä-Afrikassa valtaosa trofeemetsästyksestä tapahtuu aidatulla alueella ja kohteina ovat metsästystä varten huonoissa oloissa kasvatetut eläimet. Lisäksi eläimiä tapetaan luukaupan vuoksi. Etelä-Afrikassa on arviolta ainakin 150 tilaa, joissa kasvatetaan noin 6000 – 8000 petoeläintä tätä liiketoimintaa varten.

Toimintaan liittyy myös eläinten hoivamatkailuturismia, jossa vapaaehtoistyöntekijöitä houkutellaan eläinfarmeille luonnonsuojelun varjolla. Luonnon- tai lajinsuojelullisesta näkökulmasta ihmisen kasvattamilla ja jalostetuilla eläimillä ei kuitenkaan ole mitään arvoa. Kesytettyjä, vankeudessa syntyneitä eläimiä ei voi päästää luontoon.

Trofeeton EU on Luonto-Liiton, Animalian sekä SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liiton vuonna 2014 perustama työryhmä. Trofeeton EU -työryhmän tavoitteena on yhdessä kansainvälisten organisaatioiden kanssa saada Euroopan Unionin alueelle trofeiden tuontikielto. Myös kansalliset kiellot ovat tärkeitä ja niiden kautta viesti toiminnan epäeettisyydestä leviää tehokkaasti. Lue lisää: www.trophyfree.eu

Haastattelut:

Birgitta Wahlberg
puheenjohtaja
VTT (julkisoikeus), vanhempi tutkija
p. 040 5636107
birgitta.wahlberg@abo.fi

Mai Kivelä
toiminnanjohtaja (vs.)
Animalia  
p. 050 384 5072
mai.kivela@animalia.fi

Sami Säynevirta
järjestöpäällikkö
p. 040 560 7303
sami.saynevirta@luontoliitto.fi

Maria Lindqvist
vs. toiminnanjohtaja
SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto
p. 050 371 2740
maria.lindqvist@sey.fi

Jaa sivu
Skip to content