Heli Castrénin apuraha myönnettiin emakoiden hyvinvointiin vaikuttavaan tutkimukseen

3.7.2017

TIEDOTE 30.6.2017

SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto on myöntänyt Heli Castrénin apurahan tutkimukseen, jossa selvitetään vapaan ryhmäporsituksen ja -imetyksen vaikutuksia emakon ja porsaiden hyvinvointiin sekä porsaiden kasvuun. Tutkimus on eläinlääketieteen opiskelija Outi Väisäsen lisensiaatintyö, jonka hän toteuttaa osana isompaa tutkimusryhmää. Tutkimuskohteena on Ollikkalan sikatila Vihdissä.

– Vapaa ryhmäporsitus on porsitusmuodoista kaikkein epätavallisin Suomessa. Tulevaisuudessa se voisi kuitenkin laajentua käsittämään useampaakin tilaa. Nyt Suomessa ovat yleistymässä suuret sikatilat, joissa käytetään porsitushäkkejä. Jos muista porsitusmuodoista saataisiin lisää tutkimustietoa sikatilallisille, voisi niidenkin käyttö tuntua varteenotettavalta vaihtoehdolta, perustelee Väisänen tutkimusaiheensa valintaa.

SEY myöntää apurahan vuosittain tutkimushankkeelle tai tutkimushankkeille, joilla edistetään eläinten hyvinvointia. Vapaaporsituksesta on jonkin verran tutkimustietoa, mutta tutkimustietoa tarvitaan lisää vapaasta ryhmäporsituksesta, jossa emakot porsivat ja hoitavat porsaitaan useamman emakon ryhmissä. Uusi tutkimustieto voi auttaa uusien eläinten hyvinvointia lisäävien ratkaisujen löytämisessä.

– Vapaa porsitus on sekä emakoiden fyysisen, että psyykkisen hyvinvoinnin kannalta huomattavasti porsitushäkkejä parempi vaihtoehto. Se mahdollistaa liikkumisen, ja kun ryhmäporsitus toteutetaan olkipatjalla, emakko pääsee myös rakentamaan pesän. Pesän rakentaminen on porsimaan valmistautuvalle emakolle erittäin keskeinen tarve. Väisäsen tutkimus tuo lisää tarpeellista tietoa emakoiden hyvinvoinnin lisäämiseksi, sanoo SEYn toiminnanjohtaja, eläinlääkäri Kati Pulli.

Häkkiporsituksessa emakkoa pidetään kääntymisen estävässä häkissä 4–5 viikon ajan jokaisen porsimisen yhteydessä. Häkin käyttöä perustellaan paitsi pienemmällä työmäärällä myös porsaskuolleisuuden vähenemisellä, kun emakko ei pääse makaamaan porsaita kuoliaaksi. Toisaalta tutkimusten mukaan häkkiporsituksessa porsaita kuolee vapaaporsitusta enemmän nälkiintymiseen ja sairauksiin.

SEY ajaa uuteen eläinsuojelulakiin porsitushäkkien kieltoa, sillä porsitushäkki estää emakkoa toteuttamasta luontaisia käyttäytymistarpeitaan, kuten liikkumista ja pesänrakennusta. häkit ovat myös emakon fyysisen hyvinvoinnin kannalta monin tavoin huonompi vaihtoehto.

– Näillä näkymin uudessa laissa tullaan kieltämään tiineytyshäkit, joissa emakko viettää neljä viikkoa tiineytyksen yhteydessä. Samaan aikaan pitäisi vähintään ottaa askeleita myös porsitushäkkien kieltämisen suuntaan. Ruotsissa ja Norjassa häkkiporsitus on jo kielletty lyhyttä poikkeusta lukuun ottamatta, sanoo Pulli.

Lisätietoja:

Heli Castrén oli suomalaisen eläintutkimuksen uranuurtaja. Castrén väitteli ensimmäisenä Suomessa kotieläinten käyttäytymistieteestä. Hänen vuonna 1993 valmistunut väitöskirjansa käsitteli sikoja: emakon hormonitoimintaa ja pesänrakennusta sekä imetykseen liittyvää emakon ja pikkuporsaiden vuorovaikutusta. Myöhemmin Castrén keskittyi pikkuvasikoiden hyvinvoinnin ja käyttäytymisen tutkimiseen. Castrén keräsi aiheen ympärille poikkitieteellisen, yli tiedekunta- ja ministerirajojen ulottuvan tutkimusryhmän.

Castrén teki aktiivisesti myös eläinsuojelutyötä. Hän oli SEYn hallituksen jäsen vuosina 1989 – 1995, ja vuodesta 1991 lähtien hän toimi hallituksen varapuheenjohtajana. Castrén kuoli 1996.

Haastattelut:

Kati Pulli
Toiminnanjohtaja
SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto
P. 050 371 2740
kati.pulli@sey.fi

Outi Väisänen
Tutkimuksen tekijä
P. 050 432 5231
outi.vaisanen@helsinki.fi

Jaa sivu
Skip to content