Historiallinen edistysaskel kalojen hyvinvointitavoitteissa: virikkeitä, eläinperäisiä hyvinvoinnin arviointimenetelmiä, hiilidioksiditainnutuksen korvaaminen muilla menetelmillä ja optimaalisempi kasvatustiheys

18.2.2022

17.2.22 julkistetuissa MMM:n vesiviljelystrategiassa ja meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelmassa (EMKR) otetaan ensimmäistä kertaa merkittävässä mittakaavassa huomioon kalojen hyvinvoinnin kehittäminen. Kyseessä on tärkeä edistysaskel ja huomattava työvoitto. SEY otti kalojen hyvinvoinnin edistämisen yhdeksi painopisteeksi kaksi vuotta sitten, ja saimme tuloksia aikaan nopeammin kuin itsekään osasimme odottaa.

Vesiviljelystrategiassa kalojen terveys ja hyvinvointi on nostettu yhdeksi strategisista valinnoista. Muutos edelliseen ohjelmakauteen on eläinsuojelullisesti merkittävä, sillä aikaisemmin kalojen hyvinvointia ei ollut huomioitu lainkaan. Muun muassa luonnonmukaisen vesiviljelyn kehittäminen alkaa välittömästi, mikä mahdollistaa kalojen elämänlaadun huomioon ottamisen kokonaan uudella tavalla perinteisiin kasvatusmuotoihin verrattuna.

SEY on ollut mukana vaikuttamassa vesiviljelystrategian ja EMKR:n valmisteluprosessiin, ja on ilahduttavaa, että eläinten hyvinvointinäkemykset ovat tulleet kuulluiksi.

Kalankasvatuksen kehittämislistalla on monia SEYn edistämiä parannuksia, kuten hiilidioksidin korvaaviin tainnutusmenetelmiin perehtyminen, kalojen optimaalisen kasvatustiheyden ja kasvatusympäristön virikkeellistämisen tutkiminen sekä uusiin eläinperäisiin arviointimenetelmiin paneutuminen kalojen hyvinvoinnin arvioinnissa.

Kaikkein tärkein anti strategiassa on se, että jatkossa kalojen hyvinvointia pyritään jatkuvasti kehittämään. Sen myötä SEYn tavoite kalojen hyvinvoinnista läpileikkaavana teemana kaikessa kaupallisessa kalastuksessa ja kalankasvatuksessa on askeleen lähempänä.

EMKR:n merkittävin uudistus on kalojen terveyden ja hyvinvoinnin kehittämiseen tähtäävä ohjelma, joka kattaa sekä kalastuksen että kalankasvatuksen. SEYn edistämän ohjelman myötä Suomen vanhaa pyyntialuskantaa tullaan uudistamaan. Tämä mahdollistaa kalojen pyynnissä ja tainnutuksessa eläinten hyvinvoinnin kannalta parempien menetelmien käyttöönoton, mikä on ollut alusta asti yksi SEYn tärkeimmistä tavoitteista.

Uhanalaisten kalakantojen suojelua ja elinympäristöjen kunnostusta tullaan tehostamaan, ja kalastuksen valikoivuutta pyritään kehittämään sivusaaliin vähentämiseksi.

Koko vaikuttamistyön ajan SEYlle on ollut positiivinen yllätys, miten tarkasti SEYn näkemyksiä on kuultu MMM:n elinkeinokalatalousyksikössä, ja miten vakavasti ala ottaa kuluttajien ja kansalaisten toiveen tuotantoeläinten – eli myös kalojen – hyvinvoinnin kehittämisestä. Kaikkea eläintuotantoa tulee voida tarkastella kriittisesti eettisestä näkökulmasta. Kansalaisten hyväksynnän ja kilpailukyvyn säilyttämiseksi eläintuotantoa tulee kehittää kunnianhimoisesti kohti eettisesti korkeatasoisempia käytäntöjä.

MMM:n tiedote aiheesta

Jaa sivu
Skip to content