Jousimetsästystä ei tule laajentaa uusiin eläinlajeihin – jousipyynti on muinainen ja julma metsästysmuoto

5.9.2017

Helsingin eläinsuojeluyhdistys HESY, SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten Liitto, Animalia ja Wild Lynx ry vastustavat isokokoisten eläinten jousimetsästyksen aloittamista. Metsästysasetuksen muutoksen takia jousiaseella saa tätä nykyä metsästää villisikoja ja yhä useampia peuralajeja, kuten esimerkiksi valkohäntäpeuroja ja saksanhirviä. Asetuksen mukaan nuolen kärjen on oltava sellainen, että asianmukainen osuma on heti tappava. Käytännössä eläin kuitenkin kuolee usein hitaasti.

Jousimetsästys on hyvin vaativa pyyntitapa, jossa harhaosumat eivät ole tavattomia.

– Jousella eläintä ammutaan yleensä noin 20 metrin etäisyydeltä ja nuolen olisi osuttava sydämeen tai suuriin verisuoniin aiheuttaakseen nopean kuoleman. Jos nuoli ei osukaan tähdättyyn kohtaan, vaan osuu esimerkiksi lihakseen, kuolema uhkaa pitkittyä ja aiheuttaa eläimelle kohtuutonta kärsimystä. Sydämeen ja suuriin verisuoniin osuessaankin nuolen aiheuttama kuolema voi kestää useita minuutteja ja olla kivulias. Eläin pysyy yleensä tajuissaan ennen kuin kuolee verenhukkaan, sanoo HESYn puheenjohtaja Hannele Luukkainen.

Haavakkojen määrä jousimetsästyksessä vaihtelee ja voi olla melko suuri. Joidenkin kansainvälisten tutkimusten mukaan jousella ammutuista peuroista arviolta 12–48 prosenttia haavoittuu ja pääsee pakenemaan. Määrä on huomattavasti suurempi kuin ampuma-aseella metsästettäessä. Loukkaantuneena paenneen eläimen kuolema voi kestää maastossa useita tunteja tai jopa päiviä.

Jousipyynti on muinainen metsästysmuoto, jota on käytetty ennen ampuma-aseiden keksimistä. Valitettavasti siitä on nyt tullut muotia. Eläinsuojelujärjestöjen mielestä jousiaseen metsästyskäytölle ei kuitenkaan ole perusteita.

– Eläinsuojelulain mukaan eläimelle ei saa aiheuttaa tarpeetonta kärsimystä ja eläin on lopetettava mahdollisimman nopeasti ja kivuttomasti sen lopetukseen soveltuvalla menetelmällä ja tekniikalla. Jousimetsästykseen liittyy huomattavasti suurempia riskejä eläimen hyvinvoinnille kuin ampuma-aseella metsästettäessä. Jostain syystä metsästyslainsäädäntöä on uudistettu nyt eläinsuojelulaista piittaamatta, ja tätä emme mitenkään voi hyväksyä, sanoo SEYn toiminnanjohtaja Kati Pulli.

Metsästyslainsäädännön muutokset tulevat voimaan porrastetusti vuosien 2017–2019 aikana. HESY, SEY, Animalia ja Wild Lynx ry paheksuvat maa- ja metsätalousministeriön tapaa sivuuttaa eläinsuojelujärjestöjen asiantuntijanäkemykset metsästys- ja kalastussäädöksiä valmisteltaessa.

– Esityksiä metsästys- ja kalastuslainsäädännön muutoksista ei ole lähetetty yhdellekään eläinsuojelujärjestölle lausuttavaksi, vaikka kalastus ja metsästys koskettavat suurta määrää eläimiä ja aiheuttavat niille merkittävää kärsimystä. Eläinsuojelujärjestöt ovat olennainen sidosryhmä metsästys- ja kalastusasioista päätettäessä, ja niitä on jatkossa kuunneltava jo kyseisten lakien valmisteluvaiheessa. Animalia on myös aiemmin pyytänyt esityksiä meille lähetettäväksi, mutta siitä on kieltäydytty, sanoo Animalian vs. toiminnanjohtaja Heidi Kivekäs.

Jousen osumatarkkuuteen liittyvät heikkoudet

  • Jousen osumatarkkuutta heikentävät monet tekijät. Esimerkiksi jousen lentorata on kaareva toisin kuin lineaarisesti liikkuvalla luodilla, mikä vaikeuttaa ampumaetäisyyden arviointia.
  • Jousen lentorata voi muuttua nuolen tielle osuvasta kasvillisuudesta.
  • Osuma voi harhautua, jos tähtäimessä oleva eläin kuulee jousen laukaisuäänen ja ehtii liikahtaa ennen kuin nuoli saavuttaa sen.
  • Suurikokoisia eläimiä jousella metsästävien on suoritettava ampumakoe, jonka kuitenkin läpäisee, jos laukaussarjan kaikki kolme laukausta vähintään sivuavat osuma-alueen ulkoreunaa. Tämä ei miltään osin vastaa oikeaa metsästystilannetta, jossa eläin liikkuu maastossa. Lisäksi asetuksessa säädetty velvoite suorittaa jousimetsästystä koskeva ampumakoe tulee voimaan vasta 1.1.2018, joten lukuisia isokokoisia eläimiä saatetaan parhaillaan metsästää taitamattomasti.

Lisätietoja:

Hannele Luukkainen
puheenjohtaja, Helsingin eläinsuojeluyhdistys HESY
p. 040 547 7770
hannele.luukkainen@clarinet.fi

Kati Pulli
toiminnanjohtaja, SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten Liitto
p. 050 371 2740
kati.pulli@sey.fi

Heidi Kivekäs
vs. toiminnanjohtaja, Animalia
p. 050”¯384 5072
heidi.kivekas@animalia.fi

Jaana Korhonen
puheenjohtaja, Wild Lynx ry
p. 050 541 1912,
jaana.julin@gmail.com

Jaa sivu
Skip to content