Kansalaisaloite lemmikkieläimiä omistavien perheiden väestönsuojien perustamiseksi avattiin tänään

4.4.2022

SEY Suomen eläinsuojelun tiedote 4.4.2022

SEY Suomen eläinsuojelu on mukana tänään 4.4.2022 avatussa kansalaisaloitteessa, jonka tavoitteena on väestönsuojaverkoston luominen Suomeen siten, että myös ne henkilöt, joiden perheeseen kuuluu lemmikkieläimiä, voivat suojautua väestönsuojiin eläintensä kanssa. Kansalaisaloitteen tavoitteena on myös, että tuotantoeläinten kohtelu ja suojelu otetaan poikkeusoloja ja vaaratilanteita koskevassa sääntelyssä huomioon.

– Voimassa olevien säännösten mukaan ihmisillä on oikeus omistaa ja huolehtia eläimistään myös poikkeusoloissa. Väestönsuojia koskevassa toiminnassa tätä seikkaa ei ole otettu huomioon, sanoo SEYn toiminnanjohtaja, eläinlääkäri Kati White.

Väestönsuojat on tällä hetkellä tarkoitettu ensisijaisesti ihmisille, mutta opaskoiran tai vastaavan palveluskoiran saa viedä suojaan. Muiden eläinten osalta asiasta on mahdollista sopia tapauskohtaisesti, mikäli suojassa on tilaa.

– Tapauskohtainen sopiminen ei mielestämme ole kestävä ratkaisu. Väestönsuojissa ei välttämättä ole tilaa eläimille tai muilla henkilöillä ei ole halua päästää eläimiä suojaan. Osalla ihmisistä voi olla myös vaikeita allergioita. Tämä voi johtaa tilanteeseen, jossa väestönsuojaan ei hakeuduta ollenkaan poikkeustilanteessa tai sinne pyritään, mutta jäädään ulos, koska väestönsuojaan ei päästetä eläimen kanssa, White sanoo.

– Eläimet ovat yleensä niiden omistajille perheenjäseniä, joita suojellaan samalla tavalla kuin muitakin perheenjäseniä. Eläimen hylkääminen voi olla erittäin traumaattinen kokemus, ja se on omiaan lisäämään sekä ihmisen että eläimen hädän tunnetta. Toisaalta eläinten ottaminen mukaan väestönsuojaan voi johtaa jopa hengenvaaralliseen sairauskohtaukseen.

Aloitteen tavoitteena on, että jokaiseen kaupunkiin perustetaan erillisiä väestönsuojia, jotka olisivat tarkoitettu eläinten kanssa suojaa hakeville. SEYn näkemyksen mukaan lakimuutos edistäisi nykyaikaista yhteiskuntakehitystä, jossa myös muut tuntevat olennot kuin ihmiset otetaan huomioon yhteiskuntaa uhkaavissa vaaratilanteissa.

– Ukrainan sota on todistanut, kuinka tärkeää eläimistä huolehtiminen on ihmisille kriisin keskellä. Viranomaisten valmiussuunnitelmat eläimiä omistavien ihmisten kohdalla ovat olleet hyvin puutteelliset. Maahanmuuttovirasto päätti äskettäin aloittaa lemmikkieläinten majoittamisen Riihimäen vastaanottokeskuksessa ja päätti, ettei asiakkaita eroteta lemmikeistään. Sama lähtökohta tulisi sisällyttää väestönsuojia koskevaan sääntelyyn, jotta Suomessa asuvat eivät joudu hädän hetkellä jättämään eläimiään vaaraan tai jää itse vaaraan eläimistä huolehtiessaan, sanoo White.

Tällä hetkellä on käynnissä valmiuslain kokonaisuudistus. Valmiuslaki on keskeinen osa kansallisen kriisilainsäädännön kokonaisuutta.

– Uudistuksen yhteydessä on välttämätöntä huomioida myös eläinten asema poikkeusoloissa ja vaaratilanteissa. Tarve koskee kotieläinten lisäksi myös tuotantoeläimiä, sanoo White. 

Lisätietoa:

– Eläinten suojelu poikkeusoloissa ja vaaratilanteissa -kansalaisaloite avattiin 4.4.2022. Nimien kerääminen kansalaisaloitteeseen päättyy 4.10.2022. Jotta aloite pääsee eduskuntakäsittelyyn, sen on kerättävä vähintään 50 000 äänioikeutetun suomalaisen allekirjoitukset kuuden kuukauden aikana.

– Kansalaisaloite on Suomen Eläinoikeusjuristit ry:n alkuun panema aloite, jossa ovat mukana myös SEY Suomen eläinsuojelu, eläinoikeusfilosofi Elisa Aaltola sekä Team Rokka.

– Kansalaisaloitteessa ehdotetaan, että eduskunta ryhtyy lainvalmisteluun Suomen väestönsuojaverkoston kehittämiseksi siten, että poikkeusolojen ja vaaratilanteiden aikana myös ne siviilit, joilla on tai joiden perheeseen kuuluu kotieläin tai -eläimiä, voivat suojautua väestönsuojiin eläimen tai eläimiensä kanssa vihollisuuksien ja onnettomuuksien vaaroja vastaan. Myös tuotantoeläinten kohtelu ja suojelu tulee ottaa poikkeusoloja ja vaaratilanteita koskevassa sääntelyssä huomioon.

Haastattelut ja lisätiedot:

SEYn toiminnanjohtaja Kati White, 050 371 2740, kati.white@sey.fi

Kuva: Serjan Midili / Unsplash


SEY Suomen eläinsuojelu on Suomen suurin eläinsuojelujärjestö ja eläinsuojelun asiantuntija.

SEY on toiminut suomalaisen eläinsuojelun eturintamassa jo yli sadan vuoden ajan. 

Jaa sivu
Skip to content