Koronavirus ja lemmikkieläimet

27.4.2020

COVID-19 -koronavirus jatkaa leviämistään maailmassa, mikä on tuonut merkittäviä muutoksia ihmisten arkeen. Pandemia vaikuttaa myös lemmikkieläinten pitoon ja hyvinvointiin.

Tähän tekstiin on koottu hyödyllistä tietoa kansalaisille ja päättäjille koronaviruksen vaikutuksista lemmikkieläimiin.


Jos omistaja sairastuu

COVID-19 voi aiheuttaa joillekin ihmisille hyvin vakavia oireita ja vaatia jopa sairaalahoitoa. Omistajalla on ensisijainen vastuu huolehtia lemmikkinsä hoidon järjestämisestä myös sairastumisen sattuessa kohdalle. On viisasta ottaa yhteyttä lähipiiriin ja sopia jo etukäteen, miten lemmikin hoito järjestetään mahdollisissa sairaustapauksissa.

Koronaviruksen aiheuttama tauti voi viedä tartunnan saaneen potilaan niin huonoon kuntoon, ettei voimia eläimen hoitoon välttämättä löydy. Jos eläin varautumisesta huolimatta on vaarassa jäädä ilman hoitoa, neuvoja kannattaa kysyä lähimmästä eläinsuojeluyhdistyksestä tai SEYn eläinsuojeluneuvojalta. Myös erilaiset sosiaalisessa mediassa toimivat naapuriapuryhmät ovat hyvä keino saada ja tarjota apua. Jos tilanne on akuutti ja eläin on jäämässä hoidotta, on oltava viipymättä yhteydessä eläinsuojeluviranomaiseen. Vakavat laiminlyöntitapaukset voi ilmoittaa poliisille tai paikalliselle valvontaeläinlääkärille.

Eläimen hoito kannattaa turvata etukäteen varaamalla eläimelle tarpeeksi ruokaa ja sen tarvitsemia lääkkeitä parin viikon ajaksi. Kotona sairastaessa on tärkeää varmistaa, että eläin saa ravintoa ja tarvittavat lääkkeet, pääsee ulkoilemaan ja että sillä on jatkuvasti raikasta vettä tarjolla. Sairastunut saattaa tarvita apuvoimia näiden toimien turvaamiseen.

Yleisesti hätätilanteisiin kannattaa varautua kirjoittamalla ulko-oveen tai eteiseen näkyvälle paikalle lista kodissa asuvista eläimistä, eläinten mahdollisista erityistarpeista sekä yhteyshenkilöistä. Tämä viesti auttaa pelastushenkilökuntaa ottamaan huomioon myös lemmikit mahdollisen pelastustilanteen yhteydessä.

Puhtaudesta ja huolellisesta käsienpesusta on huolehdittava aina eläimiä käsiteltäessä. Jos omistajalla on koronavirustartunta, kontaktia eläinten kanssa tulee mahdollisuuksien mukaan välttää.

Löytöeläintalot

Apua tarvitsevien eläinten määrä tulee kasvamaan, mikäli sairastuneiden tai kuolleiden lemmikinomistajien määrä nousee Suomessa korkeaksi. Autettavien eläinten määrä voi kasvaa myös siitä syystä, että eläinten omistajat eivät pysty huolehtimaan eläimistään taloudellisten vaikeuksien vuoksi. On myös mahdollista, että eläimiä hylätään siinä virheellisessä luulossa, että niiden ajatellaan voivan levittää koronavirusta.

Eläinten sijoittaminen uuteen kotiin voi vähentyä, mikäli käynnit löytöeläintaloihin kielletään tai ne vähentyvät sosiaalisten kontaktien vapaaehtoisen välttämisen vuoksi.

Pyydämme kansalaisia tukemaan paikallisia eläinsuojeluyhdistyksiä raha- tai tarvikelahjoituksin, tarjoutumalla sijaiskodiksi, harkitsemalla huolellisesti kodin tarjoamista kodittomalle eläimelle tai tarjoamalla vapaaehtoistyötä – turvallisuusnäkökohdat huomioon ottaen.

Eläinsuojelutapaukset

Eläinsuojeluviranomaiset keskittyvät koronaviruksesta johtuvien rajoitusten vuoksi vain vakavimpiin eläinsuojelutapauksiin. Tämä viivästyttää vähemmän vakavien tapausten käsittelyä ja saattaa siten vaarantaa eläinten hyvinvoinnin lievemmissä tapauksissa. SEYn eläinsuojeluneuvojat jatkavat neuvontakäyntien tekemistä keskittyen vain välttämättömiin ja kiireellisiin tapauksiin. Mikäli eläimen hyvinvointi on vaarantunut, kannattaa siitä joka tapauksessa tehdä eläinsuojeluilmoitus sekä valvontaeläinlääkärille että SEYn eläinsuojeluneuvojalle.

Kissapopulaatiot

Koronavirus rajoittaa eläinsuojelutapausten hoidon vain vakaviin ja kiireellisiin tapauksiin, mikä todennäköisesti vähentää kissapopulaatioiden hyväksi tehtävää työtä ja lisää ei-toivottujen kissa kissojen määrää.

Viesti Suomen hallitukselle

Hallituksen tulee ottaa huomioon eläinten tarpeet pandemian aikana ja varmistaa poikkeuslakien voimassa ollessa eläinten hyvinvointi ja ryhtyä tarvittaessa sitä tukeviin toimenpiteisiin.

Koronavirus tarttuu ihmisestä toiseen ensisijaisesti pisaratartuntana ja mahdollisesti myös pintojen kautta. Kansalaisille on tärkeää viestiä siitä, että ei ole olemassa minkäänlaista näyttöä siitä, että virus tarttuu lemmikkieläimen kautta ihmisiin.

Sekä kissoilla että koirilla on oma koronaviruksen aiheuttama tautinsa, mutta kyseessä ei ole sama virus kuin tällä hetkellä pandemian aiheuttanut koronavirus COVID-19. Koronaviruspandemia ei ole syy lopettaa lemmikkieläimiä.

Hallitusten tulee määritellä eläinten rehun, lääkkeiden ja tarvikkeiden tuotanto ja myynti sekä eläinlääkäripalvelut ja eläinsuojeluvalvonta yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisiksi aloiksi, joiden toimintaa ei mahdollisten lisärajoitusten vuoksi saa estää tai rajoittaa. Löytöeläintalojen, eläinsuojien ja eläintenpitopaikkojen henkilökunnan, vapaaehtoisten sekä muiden eläinten hyvinvoinnista vastaavien rajoittamattoman työskentelyn tulee olla poikkeuslakienkin voimassa ollessa mahdollista.

Jaa sivu
Skip to content