Kuka eduskuntavaaliehdokkaista kieltäisi turkistarhauksen, entä laajentaisi eläinsuojelupoliisin toimintaa?

11.3.2019

Animalian ja SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liiton vaalikoneessa kysyttiin mielipiteitä muun muassa turkistarhaukseen, kasvisruuan kulutuksen lisäämiseen, eläinsuojelupoliisin toiminnan laajentamisen ja eläinten häkkikasvatukseen liittyen. Eläinpoliittinen vaalikone on lähetetty vastattavaksi kaikille ehdokkaita asettaneille puolueille.

Animalian ja SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liiton vaalikoneessa kysyttiin mielipiteitä muun muassa turkistarhaukseen, kasvisruuan kulutuksen lisäämiseen, eläinsuojelupoliisin toiminnan laajentamisen ja eläinten häkkikasvatukseen liittyen. Eläinpoliittinen vaalikone on lähetetty vastattavaksi kaikille ehdokkaita asettaneille puolueille.

Animalialla ja SEYllä on seuraavalle eduskuntakaudelle 10 tavoitetta, joista kysyttiin eduskuntavaaliehdokkaiden mielipiteitä. Tavoitteisiin kuuluvat muun muassa turkistarhauksen, häkkikanaloiden ja emakkohäkkien kielto, kasvisruuan kulutuksen edistäminen, kissojen tunnistusmerkintä, eläinsuojelupoliisin toiminnan laajentaminen valtakunnalliseksi ja eläinsuojeluvaltuutetun viran perustaminen. Tavoitteissa korostuvat eläinsuojelulain uudistamiseen liittyvät tavoitteet, sillä nykyisessä uudistustyössä monet keskeiset eläinten hyvinvointitutkimuksesta johdetut uudistustarpeet ovat jääneet huomiotta. Kaikki tavoitteet taustoineen on luettavissa sivulta eläinpolitiikka.fi.

Myös Suomen pitää kieltää turkistarhaus

Turkistarhoilla kasvatettavat lajit, eli punaketut, naalit, minkit ja supikoirat ovat aktiivisia petoeläimiä, joiden liikunnan ja toiminnan tarve on suuri.

”Vaikka turkistarhoille kuinka kehitetään uusia sertifiointijärjestelmiä, ne eivät poista sitä tosiasiaa, että turkiseläinhäkki ei täytä eläimen hyvinvointitarpeita. Esimerkiksi ketut eivät voi kaivaa eivätkä minkit uida. Kaikilla turkiseläinlajeilla esiintyy epänormaalia käyttäytymistä, kuten pelkoa, pentujen tappamista, stereotyyppistä käyttäytymistä, apatiaa sekä turkin ja raajojen puremista. Turkistarhauskiellot etenevät muualla Euroopassa vauhdikkaasti, myös Suomen tulisi pysyä kehityksessä mukana ja kieltää turkistarhaus siirtymäajalla”, sanoo Animalian kampanjavastaava Veikka Lahtinen.

Vaalikoneeseen tähän mennessä vastanneista ehdokkaista 80 % on sitä mieltä, että turkistarhaus tulisi kieltää.

Eläinsuojelupoliisin toimintamalli laajennettava koko Suomeen

Helsingin poliisi perusti ensimmäisenä Suomessa vuonna 2018 eläinsuojelurikoksiin erikoistuneen tutkintaryhmän. Ryhmän toiminnasta on jo kannustavia kokemuksia, ja esimerkiksi Helsingin valvontaeläinlääkäri on todennut yhteistyön olleen tehokasta. Poliisin ollessa tarkastuksella eläinlääkärin mukana rikostutkinta voidaan käynnistää heti. Tämä parantaa tutkinnan laatua ja nopeuttaa koko prosessia.

”Helsingin hyvien kokemusten perusteella sama toimintamalli pitäisi ottaa käyttöön koko Suomessa. Eläinsuojelutapausten keskittäminen niihin erikoistuneille poliiseille parantaa eläinten suojelua, auttaa saamaan eläimiä kaltoinkohtelevat edesvastuuseen ja parhaimmillaan myös säästää viranomaisten resursseja tehostuneen toiminnan myötä. Tavoitteena on esimerkiksi kroonisten eläinsuojelutapausten ennaltaehkäisy. Tämä on kaikkien etu”, sanoo SEYn toiminnanjohtaja, eläinlääkäri Kati Pulli.

Vaalikoneeseen tähän mennessä vastanneista ehdokkaista 96 % kannattaa eläinsuojelupoliisin toiminnan laajentamista valtakunnalliseksi.

Kasvisruuan kulutusta pitää lisätä

Eläimiä tuotetaan ja tapetaan tällä hetkellä sellaisella tahdilla, että eläimiä on mahdotonta kasvattaa eettisesti. Eläinperäisen ruuan kulutusta ja tuotantoa tulisi vähentää eläinten oikeuksien, ilmaston ja kansanterveyden vuoksi. Kasvisruuan kulutuksen edistämistä kannattaa tällä hetkellä 77 % vastanneista ehdokkaista.

”Kasviperäisten tuotteiden verotusta tulisi keventää ja tukea kokonaisvaltaista kansallista kasviperäiseen ravintoon siirtymistä. Myös tukia pitäisi suunnata toisin kuin nyt. Tällä hetkellä eläinperäisten tuotteiden hintaa pidetään maataloustukien avulla keinotekoisesti alhaalla. Kasviperäisten tuotteiden kulutuksen edistäminen on teko eläinten, ilmaston ja ihmisten terveyden puolesta”, sanoo Lahtinen.

Emakkohäkit ja häkkikanalat kiellettävä

Emakoita pidetään Suomessa tällä hetkellä kääntymisen estävissä häkeissä lähes puolet vuodesta. Häkissä emakko ei pysty kääntymään eikä voi liikkua kuin vain vähän pituussuunnassa. Tällä hetkellä 94 % vastanneista kieltäisi sikojen ja kanojen häkkikasvatuksen.

”Häkeissä pesänrakennuskäyttäytyminen sekä sosiaalinen kanssakäyminen porsaiden kanssa estyvät lähes täysin. Emakoiden häkkikasvatus tulisi kokonaisuudessaan kieltää ja tilalle tulisi ottaa vapaaporsitus. Myös kanojen häkkikasvatus tulee kieltää. Kulutus suuntautuu koko ajan enemmän lattia-, luomu- ja ulkokanaloiden muniin, joten häkkikanaloista olisi nyt korkea aika luopua”, sanoo Pulli.

Animalian ja SEYn eläinpoliittinen vaalikone on osoitteessa elainpolitiikka.fi/vaalikone.

Vaalikoneeseen on vastannut yli 500 ehdokasta.

Lisätietoja:

Veikka Lahtinen
kampanjavastaava
Animalia
040 590 5575
veikka.lahtinen@animalia.fi

Kati Pulli
toiminnanjohtaja
SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto
050 371 2740
kati.pulli@sey.fi

Jaa sivu
Skip to content