Salametsästyksen sekä muiden kalastus- ja metsästysrikosten kitkemiseen on tulossa parannuksia

21.9.2023

Annoimme lausunnon lakiesitykseen, jonka tavoitteena on tehostaa erävalvontaa. Erävalvonnalla tarkoitetaan metsästys- ja kalastuslainsäädännön noudattamisen valvontaa.

Metsästys- ja kalastusrikoksissa on ollut lähes olematon kiinni jäämisen riski, sillä silminnäkijöitä on harvoin ja rikoksentekovälineet ja laittomat saaliit on helppo piilottaa. Vain murto-osa teoista tulee viranomaisten tietoon, ja se tapahtuu lähes säännöstään kansalaisaktiivien tai median kautta. Näistäkin tapauksista vain harva päätyy esitutkintaan, saati johtaa tuomioon. Esimerkiksi pienpetoihin kohdistuneita, toisinaan törkeitäkään tapauksia ei yleensä tunnisteta rikoksiksi.

Puuttuvien silminnäkijähavaintojen lisäksi todistusaineiston kätkeminen on nykyään liian helppoa. Metsästyksessä ja kalastuksessa saalis päätyy usein reppuun tai kassiin. Nykyisen lainsäädännön puitteissa valvontaviranomaisilla ei ole ollut valtuuksia tehdä repun tarkastusta, vaikka esimerkiksi kalastuksessa se on mahdollistanut tainnuttamattoman saaliin sujauttamisen reppuun tai kassiin.

Lakiesityksen perusteella valvontaviranomaisella olisi jatkossa nykyistä parempi mahdollisuus tarkastaa mukana olevien pyyntivälineiden kunto ja lainmukaisuus. Muutos on hyvä, mutta huomautimme, että nyt ehdotetut muutoksetkaan eivät tee tarkastustilannetta aukottomaksi, sillä ne mahdollistavat yhä saaliin tai kiellettyjen välineiden kätkemisen esimerkiksi päällä olevan vaatetuksen sisään.

Pidämme hyvänä myös suunnitelmaa laajentaa erätarkastajan toimivaltaa yksityisomistuksessa oleville alueille yksittäisissä tehtävissä. Uudistus toimii ennaltaehkäisevänä pelotteena ja lisää kiinnijäämisen uhkaa esimerkiksi salametsästystapauksissa.

Huomautimme kuitenkin, että erätarkastajien määrä on täysin riittämätön tehokkaan valvonnan toteuttamiseksi. Tällä hetkellä Suomessa toimii vain 13 erätarkastajaa.

Tutustu lausuntoomme.

Jaa sivu
Skip to content