SEY esittää luonnonvaraisille eläimille omaa hyvinvoinnin neuvottelukuntaa

29.11.2022

TIEDOTE 29.11.2022

SEY Suomen eläinsuojelu esittää luonnonvaraisten eläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnan perustamista. Tieteellisiin ja opetustarkoitukseen käytettäville eläimille, tuotantoeläimille sekä seura- ja harrastuseläimille on jo omat neuvottelukuntansa, joiden tehtävänä on edistää eläinten hyvinvoinnin toteutumista yhteiskunnassa, mutta luonnonvaraisille eläimille sellaista ei vielä ole.

Neuvottelukunnan tavoitteena olisi edistää luonnonvaraisten eläinten hyvinvoinnin laaja-alaista kehittämistä sekä toimijoiden välistä keskustelua ja yhteistyötä.

– Kiinnostus luonnonvaraisten eläinten hyvinvointia kohtaan on kasvussa, mutta yhtenäiset käytännöt ja monialainen keskustelu puuttuu. Apua tarvitsevia luonnonvaraisia eläimiä on paljon, mutta yhtenäisiä linjauksia ja toimintamallia ei ole. Tämä johtaa siihen, että eläinten auttaminen on paitsi puutteellista pahimmillaan myös vahingollista. Tilanne on kestämätön ja eettisesti kyseenalainen, sanoo SEYn toiminnanjohtaja, eläinlääkäri Kati White.

Avun tarpeen taustalla on ihmisen toiminta

Kohtaamamme apua tarvitsevat luonnoneläimet ovat yleensä avun tarpeessa ihmisen toiminnan takia. Luonnonvaraisten eläinten avuntarvetta syntyy muun muassa rakentamisen seurauksena tapahtuvasta elinympäristöjen pienentymisestä ja muuttumisesta. Eläinten elintila kapenee ja elinympäristöön syntyy uudenlaisia riskejä, kuten rakenteisiin ja roskiin kiinni jäämistä sekä auton alle jäämistä.

Myös ihmisten tiedon puute ja siitä johtuva toiminta aiheuttavat eläimille erilaisia riskejä. Esimerkiksi eläinten poikasia otetaan monesti kiinni, kun niitä tarpeettomasti luullaan orvoiksi.

– Luonnonvaraisten eläinten hyvinvointia olisi tärkeää ja mahdollista edistää myös ennaltaehkäisevin toimin esimerkiksi loukkaantumisia ja ihmisten ja eläinten välisiä konflikteja vähentämällä. Tämäkin vaatisi monialaista yhteistyötä, jatkaa Kati White.

SEY esittää neuvottelukunnan perustamista ympäristöministeriön tai maa- ja metsätalousministeriön yhteyteen. Neuvottelukuntaan esitetään edustusta ainakin vapaaehtoisesta eläinsuojelutoiminnasta ja luonnonsuojelusta, luonnonvaraisten eläinten hoitolatoiminnasta, viranomaispuolelta, metsästys- ja kalastusjärjestöistä, tutkimuksesta sekä eläinetiikasta.

– Yksi luonnonvaraiskenttää pitkään vaivannut ongelma on, että sen sisäisille sidosryhmille ei ole varsinaisia kohtaamispaikkoja. Neuvottelukunta toimisi tärkeänä ja kaivattuna alustana keskustelulle ja päätöksenteolle, ja edesauttaisi monien luonnonvaraiskentän pitkäaikaisten ongelmien ratkaisua.

SEY on tehnyt neuvottelukunnan perustamisesta valmiin esityksen, joka on toimitettu ympäristöministeriöön ja maa- ja metsätalousministeriöön kesällä 2022.

Lisätiedot:

Kati White
toiminnanjohtaja
SEY Suomen eläinsuojelu
p. 050 371 2740
kati.white@sey.fi

Jaa sivu
Skip to content