SEY ja Animalia: Löytöeläimiä ja loukkaantuneita luonnoneläimiä ei saa jättää heitteille – Kunnille säädettävä vastuu kuljetuksesta ja hoidosta

4.4.2017

kampanjakuva

TIEDOTE 4.4.2017

Löytöeläinten talteenottopaikkoihin päätyy Suomessa noin 10 000 eläintä vuodessa. Kunnilla on lain mukaan velvollisuus huolehtia irrallaan tavattujen koirien, kissojen ja muiden pienikokoisten seura- ja harrastuseläinten hoidosta 15 päivän ajan.

Löytöeläinten kuljetus kunnalliseen talteenottopaikkaan sekä tästä koituvat kustannukset ovat kuitenkin yleensä vapaaehtoisten toimijoiden varassa.

– Tämä kuormittaa kohtuuttomasti vapaaehtoistoimijoiden resursseja ja vaarantaa eläinten hyvinvoinnin, mikäli vapaaehtoisia ei ole riittävästi. Löytöeläinten kuljetus sekä siitä koituvat kulut olisi luontevaa säätää eläinten hoidosta vastuussa olevan kunnan tehtäväksi, sanoo SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liiton toiminnanjohtaja, eläinlääkäri Kati Pulli.

Myös löytöeläintoiminnan kilpailutuksessa on paljon parannettavaa. Suomen noin 200 virallisesta löytöeläintalosta vain noin 20 on kuntien tai eläinsuojeluyhdistysten hoidossa. Suurin osa on voittoa tavoittelevia yrityksiä.

– Löytöeläintoimintaa kilpailutettaessa käytännössä ainoana kriteerinä käytetään hintaa. Löytöeläintoiminnan kilpailutuksessa tulisi käyttää kriteereinä hinnan lisäksi löytöeläintalon henkilökunnan ammattitaitoa ja eläinten pito-olosuhteita, sanoo Animalian eläinsuojeluasiantuntija Laura Uotila.

Loukkaantuneet luonnonvaraiset eläimet heitteillä

Vahingoittunutta tai muutoin avuttomassa tilassa olevaa luonnonvaraista eläintä on eläinsuojelulain mukaan lajista riippumatta pyrittävä auttamaan. Lopetus tulee kyseeseen, jos eläin on sellaisessa tilassa, että sen hengissä pitäminen on ilmeistä julmuutta sitä kohtaan. Vahingoittuneiden luonnonvaraisten eläinten talteenotossa ja hoidossa on kuitenkin puutteita, joita voidaan kuntatasolla korjata.

Helsingissä pelastuslaitoksen eläinpelastusyksikkö auttaa sairaita, loukkaantuneita tai ahdinkoon joutuneita eläimiä. Eläimistä hädässä voi ilmoittaa pelastuslaitoksen tilannekeskukseen. Korkeasaaressa toimiva villieläinsairaala ottaa vastaan avun tarpeessa olevia luonnonvaraisia eläimiä.

– Helsingin malli on toimiva, ja vastaava tulisi ottaa käyttöön koko maassa. Nykytilanteessa vahingoittuneiden eläinten kuljetus ja hoito sekä näistä koituvat kustannukset lankeavat yleensä vapaaehtoisille toimijoille. Laissa tulee määritellä taloudellinen vastuutaho, jolta saa periä loukkaantuneiden luonnonvaraisten eläinten hoidosta, kuljetuksesta ja tarvittaessa eläimen lopetuksesta aiheutuneet kustannukset, sanoo Kati Pulli.

– Ensisijaisesti velvoitteen loukkaantuneiden luonnonvaraisten eläinten hoidosta tulee olla alueen virkaeläinlääkärillä. Varsinaista hoitoa, kuntoutusta ja eläinten luontoon palauttamista varten luonnonvaraiset eläimet tulee ensisijaisesti toimittaa asiantuntevalle taholle hoitoon. Kaikille alueille on määrättävä taho, johon hoitoa tarvitsevat luonnonvaraiset eläimet voi kuljettaa, sanoo Laura Uotila.

SEYn ja Animalian vaalikoneella voi löytää oman kuntansa eläinystävälliset kuntavaaliehdokkaat osoitteessa vaalikone.elainpolitiikka.fi

Lisätiedot:

SEYn ja Animalian kuntavaalitavoitteet taustatietoineen: http://elainpolitiikka.fi/kuntavaalit-2017/kuntavaalien-taustamateriaali/

1. Julkisten ruokapalveluiden ateriatarjonta on muutettava nykyistä kasvispainotteisemmaksi ja eläinkunnan tuotteiden osuutta vähennettävä, esimerkiksi kasvisruokapäiviä käyttöön ottamalla.
2. Jokaisella kunnalla tulee olla nimetty päivystävä valvontaeläinlääkäri.
3. Eläinsuojeluvalvonnan resursseja kunnissa on lisättävä niin, että kaikki sääntömääräiset eläinsuojelutarkastukset saadaan toteutettua.
4. Kuntien tulee ottaa vastuulleen irrallaan tavattujen seura- ja harrastuseläinten kiinniotto ja kuljetus sekä näistä koituvat kustannukset. Lisäksi löytöeläinten hoidon laatua tulee parantaa.
5. Kaikkien kuntien tulee nimetä taho, johon hoitoa tarvitsevat luonnonvaraiset eläimet voi kuljettaa sekä vastata kuljetuksesta ja hoidosta koituvista kustannuksista.
6. Kuntiin tulee perustaa eläinsuojelutoimijoiden yhteistyöelin. 

Haastattelut:

Kati Pulli
Toiminnanjohtaja
SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto
puh. 050 371 2740
kati.pulli@sey.fi

Laura Uotila
Eläinsuojeluasiantuntija
Animalia
puh. 050 543 9601
laura.uotila@animalia.fi

SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto ja Animalia nostavat kuntavaaleissa eläinsuojeluasiat keskusteluun. Eläinsuojelu- ja eläinten hyvinvointikysymykset liittyvät monissa kohdin myös kunnissa tehtäviin päätöksiin.

Jaa sivu
Skip to content