SEY kanteli oikeusasiamiehelle Lapin poliisin päätöksestä – kalojen tainnuttamatta jättäminen SM-pilkissä vastoin eläinsuojelulakia

27.1.2020

TIEDOTE 27.1.

SEY Suomen eläinsuojelu on tehnyt eduskunnan oikeusasiamiehelle kantelun Lapin poliisin päätöksestä jättää esitutkinta toimittamatta liittyen viime vuoden SM-pilkkikilpailussa tapahtuneisiin epäiltyihin eläinsuojelurikkomuksiin.

Lapin poliisille tehtiin tutkintapyyntö kalojen tainnuttamatta jättämisestä Kemissä 6.4.2019 järjestetyssä SM-pilkkikilpailussa. Tutkintapyynnön liitteenä oli kolme videota, joista käy ilmi, kuinka kolme kilpailuun osallistunutta henkilöä tietoisesti laiminlyö kalojen tainnuttamisen.

Kaikilla kolmella videolla on selvästi nähtävissä hengissä olevia talteen otettuja kaloja, joita kilpailuun osallistujat eivät ole tainnuttaneet, vaikka ovat ilmeisen tietoisia siitä, että kalat eivät ole kuolleita. Esimerkiksi eräs osallistuja kertoo saaneensa ahvenen tuntia aiemmin ja myöntää sen olevan yhä hengissä. Tämän jälkeen hän laittaa kalan takaisin muovipussiin lopettamatta sitä.

Lapin poliisi teki päätöksen jättää tapaus tutkimatta sillä perusteella, ettei katsonut rikosta tapahtuneen.

– Mielestämme Lapin poliisi on tehnyt virheen jättäessään esitutkinnan tekemättä. Päätös on tehty mielestämme virheellisin perustein, ja se on vastoin eläinsuojelulakia. Sen vuoksi pyydämme oikeusasiamiestä selvittämään, onko Lapin poliisi laiminlyönyt virkavelvollisuuttaan, ja ryhtymään asiassa tarvittaviin toimenpiteisiin, sanoo SEYn toiminnanjohtaja, eläinlääkäri Kati Pulli.

Toisin kuin Lapin poliisi, esimerkiksi Itä-Suomen poliisi muistuttaa kansalaisia siitä, että kalat on tainnutettava. Eläinsuojelulainsäädännössä todetaankin, että eläin on lopetettava mahdollisimman nopeasti ja kivuttomasti lopetukseen soveltuvalla menetelmällä ja tekniikalla.

–  Laissa ei ole kirjattu kalojen kohdalle mitään poikkeuksia tai lievennyksiä, vaan tulkinta on ilmeisen yksiselitteinen. Lisäksi Ruokavirasto, joka toimii eläinsuojelulainsäädäntöä tulkitsevana viranomaisena, on linjannut, että koska kalan jättäminen tukehtumaan tuottaa sille tuskaa, sitä voidaan pitää eläinsuojeluasetuksen tarkoittamana tarpeetonta kärsimystä aiheuttavana toimintana, Pulli toteaa.

SM-pilkin säännöt lainvastaiset

SEY katsoo, että myös SM-pilkin kilpailusäännöt ovat eläinsuojelulain vastaiset. SM-pilkkikisan säännöt eivät vuonna 2019 edellyttäneet kalojen asianmukaista ja välitöntä lopettamista pyydystämisen jälkeen, vaan ainoastaan suosittelivat sitä. Aikaisemmin sääntö oli kirjattu muotoon, jossa saaliskalat määrättiin lopetettavaksi välittömästi ennen talteenottoa.

– Pidämme kalastuskilpailujen järjestämistä tämänhetkisillä SM-pilkkikilpailun säännöillä ja tulkinnoilla eläinsuojelulain vastaisena. Säännön kalojen lopettamista koskevan kohdan muuttaminen suosituksen muotoon on selvästi johtanut sen tulkitsemiseen niin, että kalaa ei tarvitse ennen talteenottoa tappaa, Pulli sanoo.

– SM-pilkki on yksi Suomen suurimmista ja tunnetuimmista kalastuskilpailuista. On tärkeää, että erityisesti siellä valvotaan eläinsuojelulain noudattamista ja asetetaan esimerkki asianmukaiselle kalastukselle.

Lisätietoa:

Itä-Suomen poliisin, aluehallintoviraston ja valvontaeläinlääkäreiden julkaisu kalojen tainnutuksesta:
https://www.poliisi.fi/tietoa_poliisista/tiedotteet/1/1/kaloille_ei_saa_aiheuttaa_aiheetonta_kipua_tai_karsimysta_81596

Haastattelut:

Kati Pulli, toiminnanjohtaja, SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto, 050 371 2740, kati.pulli@sey.fi

SEY Suomen eläinsuojelu on Suomen suurin eläinsuojelujärjestö ja eläinsuojelun asiantuntija. SEY on toiminut suomalaisen eläinsuojelun eturintamassa jo yli sadan vuoden ajan.

Jaa sivu
Skip to content