SEY: Kysely osoittaa, että nuoret ovat huolissaan eläinten kohtelusta

18.8.2014

 

TIEDOTE
9.3.2012

SEY toteutti loppuvuonna 2011 Eläinten viikon yhteydessä lemmikkeihin ja
eläinsuojeluun liittyvän kyselyn nuorille yhteistyössä Habbo Hotelin kanssa.
Kyselyllä haluttiin selvittää, mitä nuoret tietävät vastuullisesta lemmikinpidosta,
mistä eläintietoa saadaan päätösten tueksi, mitkä ovat eläinten kohtelussa nuorten
yleisimpiä huolenaiheita ja kiinnostaako nuoria eläineettinen kuluttaminen.
Habbo Hotel tavoittaa noin 300 000 10 – 16 -vuotiasta nuorta joka kuukausi. Kysely oli
auki kaikille Habbon käyttäjille kahden viikon ajan, ja vastaajia kertyi yhteensä 889
kappaletta. Kyselyyn osallistuneista puolet oli iältään 10 – 13 -vuotiaita ja loput pääasiassa
sitä vanhempia. Vastaajien sukupuolijakauma oli tasainen, vastaajissa oli tyttöjä vain neljä
prosenttia enemmän kuin poikia.

Kyselyyn vastanneista nuorista lähes yhdeksällä kymmenestä oli perheessään
lemmikkieläin. Odotetusti koirat (49 %:lla vastanneista) ja kissat (37 %:lla vastanneista)
olivat suosituimpia. Lista jatkui suosituimmuusjärjestyksessä akvaarioeläimillä,
pikkujyrsijöillä ja kaneilla. Lemmikkieläimen hankkiminen näytti melko vastuulliselta –
päävastuu eläimen hyvinvoinnista oli 60 %:lla koko perheellä yhdessä ja melkein kaikki
vastaajat olivat etsineet hankittavasta eläimestä etukäteen tietoa luotettavista lähteistä.

Lemmikin hankkimisperusteet olivat yli 60 %:lla hyvät (lemmikin sopivuus juuri omaan
perheeseen ja aikaisempi kokemus) ja ymmärrys lemmikkieläimen tarpeista oli vastaajilla
varsin hyvä.

Kyselyn yksi kiinnostavimmista tuloksista saatiin kysyttäessä ”Huolestuttaako sinua
koskaan se, kuinka joitakin eläimiä kohdellaan?” Lähes 70 % nuorista vastasi kantavansa
usein huolta eläinten kohtelusta ja vajaa 30 % kertoi olevansa joskus huolissaan eläimistä.
Eläinten kohtelu ei kiinnostanut ollenkaan vain kahta prosenttia vastaajista. ”Mielestäni
tämä on osoitus siitä, että suomalaiset nuoret haluavat ottaa eläimet ja niiden oikeuden
hyvään ja lajityypilliseen elämään selvästi paremmin huomioon kuin vanhemmat polvet!
Eläinten tulevaisuus on valoisa, jos tähän huoleen vastataan ja nuorille tarjotaan tietoa ja
vaikutusmahdollisuuksia eläinten hyvinvoinnin puolesta”, korostaa SEYn nuorisotoiminnan
koordinaattori Ksenia Peltovuori.

Valtaosa nuorista on selkeästi halukkaita toimimaan aktiivisesti eläinten hyvinvoinnin
eteen. Eläinten hyvä kohtelu ja huomion kiinnittäminen eläinystävälliseen ja roskattomaan
ympäristöön saivat taakseen noin kolme neljästä vastaajasta. Yli puolet vastanneista kertoi
myös yrittävänsä ostaa mahdollisimman eläinystävällisiä tuotteita, esim. eläinkokeetonta
kosmetiikkaa. Yhteiskunnalliseen keskusteluun ja nuortenkin joukossa kasvavaan
kulutustietoisuuteen liittyen kuvaavaa on, että lähes kolmannes nuorista toivoi lisää
informaatiota tuotanto- ja koe-eläimistä ja joka viides myös turkistarhauksesta.

Lisätietoja:
SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto
Viestintäpäällikkö Maria Blomster, p. 050 557 2463
Nuorisotoiminnan koordinaattori Ksenia Peltovuori, p. 050 386 6893
Osoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@sey.fi
SEYn Eläintietoa:
SEYn ELLU Eläintaitokoulutukset lapsille ja nuorille www.ellukortti.fi
www.lemmikkitieto.fi
www.sey.fi
Habbo/Sulake:
Anna Holtari, p. 040 566 4745
anna.holtari (at) sulake.fi

Jaa sivu
Skip to content