SEY on tuottanut turkistarhausta käsittelevään väittelymateriaalipakettiin osuuden, jossa käydään läpi argumentit turkistarhauksen lakkauttamiseksi

25.9.2018

SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto oli mukana hankkeessa, jossa tuotettiin väittelytaidon oppimateriaalipaketti 8.–9.-luokkalaisille. Väittelytaidon oppimateriaali tarjoaa tyypillisesti oppilaille ja opettajille kaksi toisistaan poikkeavaa näkökulmaa. Hankkeen tuottaman oppimateriaalin asiasisältö käsittelee turkistarhausta.

SEY vastaa materiaalin turkistarhauksen vastaisesta osuudesta, jossa käydään läpi tärkeimmät argumentit turkistarhauksen lakkauttamiseksi.  Verkkomateriaali on suunnattu äidinkielenopettajille, eikä siten ole julkinen. SEY pitää tärkeänä mahdollisuutena turkistarhauksen vastaiselle työlle sitä, että Suomen peruskoululaisille tarjotaan turkistarhauksen vastaiset faktat kouluopetuksen yhteydessä.

Mitä mieltä SEY on turkistarhauksesta?

SEYn mielestä nykymuotoinen turkistarhaus ei ole turkiseläinten hyvinvointiongelmista johtuen hyväksyttävää, eikä sille ole eettisiä perusteita. Eläinyksilöille on turkistuotannossa mahdotonta järjestää vähintäänkin eläintarhatasoisia elinolosuhteita. Tämän johdosta SEY katsoo, että turkistuotanto tulee Suomessa ajaa alas siirtymäajan puitteissa. Turkistuotannosta elinkeinonsa saavien uudelleenkoulutusta tulee valtion toimesta tukea.

Mitä SEY tekee turkistarhauksen lakkauttamiseksi?

SEY oli mukana yhtenä aloitteentekijänä Turkistarhaton Suomi -kansalaisaloitteessa, jonka tavoitteena oli turkistarhauksen lakkauttaminen Suomessa määräajalla. Suomen eduskunta ei kuitenkaan vuonna 2013 ollut valmis lakkauttamaan turkistarhausta.

SEYn yksi päätavoitteista uuteen eläinsuojelulakiin on eläinten mahdollisuus toteuttaa lajityypillistä käyttäytymistään, minkä perusteella SEY ja Animalia vaativat turkistarhauksen lakkauttamista kokonaan.

SEY tekee töitä turkistarhauksen lakkauttamiseksi niin kauan, kunnes turkistarhaus lakkautetaan koko Euroopassa.

Mistä on kyse turkistarhausta käsittelevässä materiaalissa?

Oppimateriaaleja kouluille tuottava taho aloitti keväällä 2018 hankkeen väittelymateriaalien tuottamiseksi äidinkielenopetukseen. Väittelymateriaalin aihe on turkistarhaus. SEY on ollut mukana hankkeessa vastaten turkistarhauksen vastaisesta osuudesta.

Mitä varten materiaali on tuotettu?

Materiaali on tehty väittelytaidon oppimateriaaliksi 8. ja 9. luokan oppilaille. Lisätietoa väittelystä koulun työtapana: http://www.edu.helsinki.fi/malu/kirjasto/yto/vaittely/main.htm

Onko SEYn ja Profurin materiaalia jossakin nähtävänä?

Sähköinen materiaalipaketti on tehty äidinkielenopettajille. Sen saavat käyttöönsä ÄOL:n jäsenet, mutta myös muut äidinkielenopettajat ilmaiseksi rekisteröitymällä palvelun käyttäjiksi. Materiaali on tuotettu maksuttomaksi tukimateriaaliksi väittelytaidon opetukseen, joka tällä hetkellä on yläasteen ylempien luokkien opetussuunnitelmassa, mutta sitä voidaan jatkossa hyödyntää myös muiden oppiaineiden opetuksessa, joissa väittelytaitoa käsitellään, esimerkiksi yhteiskuntaopissa. SEYllä ei ole oikeutta jakaa materiaalia omissa kanavissaan.

Kuka materiaalin on kirjoittanut?

SEY on kirjoittanut materiaalin Turkistarhausta vastaan -osuuden ja Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liitto taas Turkistarhauksen puolesta -osuuden. Äidinkielenopettaja on tarkistanut ja muokannut materiaalin kohderyhmälle sopivaksi. Pedagogisen osuuden ovat tuottaneet kaksi äidinkielenopettajaa.

Mitä materiaali sisältää?

Materiaalissa on noin kaksi A4-sivua pitkä materiaali turkistarhausta vastaan sekä samanmittainen osuus turkistarhauksen puolesta. Turkistarhausta vastaan -osuudessa käydään läpi tärkeimmät argumentit turkistarhausta vastaan eläinten hyvinvointi-, ympäristö- ja talousnäkökulmista. Turkistarhausta vastaan -osuudessa on kuvituksena SEYn ja Oikeutta eläimille -järjestön valokuvia turkistarhoilta. Lisäksi mukana on videomateriaalia ylisuuriksi jalostetuista ketuista sekä Eläinsuojelukeskus Tuulispään ketuista. Turkistarhausta vastaan – ja turkistarhauksen puolesta -osuuksien lisäksi oppimateriaali sisältää taustaa väittelystä ja sen historiasta sekä tietoa siitä, miten oppimateriaalia voidaan käyttää ryhmätyöskentelyyn.

Miksi SEY on mukana materiaalin tuottamisessa?

Materiaalin tuottaja pyysi SEYtä kirjoittamaan Turkistarhausta vastaan -osuuden. SEY pitää erinomaisena mahdollisuutena turkistarhauksen vastaiselle työlle sitä, että Suomen peruskoululaisille tarjotaan turkistarhauksen vastaiset faktat kouluopetuksen yhteydessä.

 

Jaa sivu