SEY publicerade en gratis guide om hundens beteendebehov, känsloliv samt skötsel

11.1.2017

Pressmeddelande 11.1.2017

SEY Finlands Djurskyddsföreningars förbunds guide En välmående hund finns nu även på svenska. En välmående hund – SEYs hundvårdsguide är en gratis publikation riktad till alla som tänker skaffa hund, till hundägare, hunduppfödare och –försäljare, till hittedjurshus samt till alla som är intresserade av hundar. Syftet med guiden är att hjälpa hundägare att förstå sin familjemedlem bättre och på så sätt underlätta det dagliga livet. Guiden innehåller bland annat information om hundens känsloliv, upplevelsevärld och sätt att kommunicera. Genom att förstå hundens känsloliv och upplevelsevärld hjälper det människan att lösa problem som uppkommer med hunden.

– Det finns många föråldrade uppfattningar om hundhållning. Avsikten med guiden, En välmående hund, är att erbjuda information som grundar sig på aktuella forskningsresultat om hundar. Det finns dock redan många bra guider om hundskötsel och hundskolning, varför vi i denna guide betonar betydelsen av att förstå hundens känslor och upplevelser, berättar SEYs tf. verksamhetsledare Maria Lindqvist.

Guiden ger råd om hur man kan förebygga och lösa de vanligaste problemen som kan uppkomma med hunden.

– Hundens vanligaste beteendeproblem beror vanligtvis på att människan inte förstår hunden. Till exempel finns det ur hundens synvinkel en förklarlig orsak till separationsångest och till att hunden drar i kopplet. Människans uppgift är att ta reda på varför hunden beter sig som den gör, samt att lösa problemet ur hundens synvinkel, sägen Lindqvist.

– Till exempel hundens rädsla kan ta sig uttryck i att hunden upplevs vara aggressiv. Det vanligaste sättet som hunden uttrycker rädsla på är att skälla vid hundmöten. Hunden lär sig komma över sina rädslor genom att stegvis vänja hunden vid skrämmande saker, utan att skrämma upp hunden ytterligare. Om man däremot, felaktigt, försöker lösa problemet genom att tvinga hunden, emot hundens vilja, in i situationer som hunden är rädd för så förvärras situationen ytterligare.

Guiden ger också allmän information om utfordring och skötsel. Vad gäller utfordring så är det, förutom kvaliteten på maten, även viktigt att ge rätt mängd mat, eftersom övervikt är ett av de vanligaste hälsoproblemen bland hundar. Hunden behöver också, bland annat, vaccineras samt få päls- och tandvård.

– Ett av SEYs viktigaste mål är att, genom skolning och upplysning, förebygga att djurskyddsproblem uppstår. Att ge ut gratis guider av hög kvalitet, innehållande aktuell information, är ett effektivt sätt att förmedla korrekt information och befrämja djurs välmående, berättar Lindqvist.

Guiden En välmående hund har skrivits av den facklitterära författaren och biologen Helena Telkänranta. Guiden finns i elektronisk form på adressen sey.fi/julkaisut. Den kan också beställas på adressen sey@sey.fi eller genom att ringa numret 0207 528 420 (må-fr kl. 10-15).

Tilläggsinformation

Helena Telkänranta var en av kandidaterna till Fack-Finlandia priset år 2015 med sin bok Millaista on olla eläin? Boken ger en inblick i vad vetenskapen idag vet om djurs intelligens, känsloliv och upplevelsevärld. I Oktober 2016 utkom Telkänrantas bok Eläin ja ihminen – mikä meitä yhdistää? som beskriver i vilka former många av de egenskaper, vilka normalt anses vara människans karaktärsdrag, förekommer hos djur.

SEY har tidigare gett ut följande guider: Hyvinvoiva kissa – SEYn opas kissanhoitoon, Välmående katt – SEYs kattvårdsguide samt Fiksun koiranostajan opas. Även dessa guider finns i elektronisk form på SEYs nätsidor. Guiderna kan även beställas från SEYs kontor på adressen sey@sey.fi eller genom att ringa 0207 528 420 (må-fr kl. 10-15).

En välmående hund – SEYs hundvårdsguide

Hyvinvoiva koira – SEYn opas koiranhoitoon

Hyvinvoiva kissa – SEYn opas kissanhoitoon

En välmående katt – SEYs kattvårdsguide

Fiksun koiranostajan opas

Intervjuer:

Maria Lindqvist
Verksamhetsledare (tf.)
p. 050 371 2740
maria.lindqvist@sey.fi

SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto on vuodesta 1901 eläinsuojelutyötä tehnyt Suomen suurin eläinsuojelujärjestö ja eläinsuojelun asiantuntija. SEYn toimialaan kuuluvat kaikki eläimet ja liiton toiminta kattaa koko maan.

Jaa sivu
Skip to content