SEY: Sosiaaliset ongelmat näkyvät lemmikinpidossa yhä useammin

5.7.2017

TIEDOTE 5.7.2017

Päihde- ja mielenterveysongelmat näkyvät yhä enemmän SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liiton vapaaehtoisten eläinsuojeluneuvojien saamissa yhteydenotoissa. Tieto ilmenee SEYn eläinsuojeluneuvojilleen tekemästä kyselystä.

Eläinsuojeluneuvoja Mari Waltzer on havainnut selvää kasvua sosiaalisiin ongelmiin liittyvissä yhteydenotoissa viimeisen vuoden aikana.

– Masentuneisuus, alkoholi- ja muut päihdeongelmat sekä työttömyys näkyvät melko isossa osassa käyntejä. Usein ongelmat heijastuvat lemmikkiin, kun sen ruokinta ja siisteys kärsivät. Käynnillä voi paljastua, että asunnossa on jopa virtsaa ja ulosteita lattialla, sanoo Waltzer.

Monessa tapauksessa kyse on vanhuksesta, joka ei enää kykene huolehtimaan itsestään, saati lemmikistään.

– Eräässä tapauksessa iäkkäällä naisella oli pentukoira asunnossa, joka oli kuin kaatopaikka ja haisi pahalle. Viinapulloja oli siellä sun täällä. Nainen oli itse niin huonossa kunnossa, ettei kyennyt pitämään huolta asunnosta. Valvontaeläinlääkäri antoi paljon määräyksiä koiran olojen parantamiseksi ja naiselle ehdotettiin, että olisimme yhteydessä sosiaalitoimeen, josta nainen voisi saada apua myös itselleen. Hän ei kuitenkaan ollut valmis ottamaan apua vastaan.

Eläinsuojeluneuvoja törmää neuvontakäynneillä myös apua tarvitseviin lapsiin. Lastensuojeluilmoitusten tekeminen onkin lähes arkipäivää.

– Usein tapaukset liittyvät siihen, että vanhemmilla ei ole töitä ja lohtua haetaan alkoholista ja muista päihteistä. Silloin vaarassa ovat sekä eläimet että lapset, sanoo Waltzer.

Ongelmiin tulisi puuttua nopeammin

Waltzer toivoo, että sukulaiset ja muut läheiset puuttuisivat tilanteisiin nopeasti eivätkä vasta sitten, kun ongelmat ovat jo riistäytyneet käsistä.

– Monella on korkea kynnys neuvoa sukulaisiaan. Toivoisin kuitenkin, että lähimmäisestä pidettäisiin huolta. Kun tilanne on niin paha, että valvontaeläinlääkäri joutuu puuttumaan asiaan, viedään eläin pahimmillaan pois. Etenkin masentuneelle eläin voi olla se ainoa lohtu, ja kun eläin viedään, voi omistajan tilanne mennä vielä pahemmaksi.

SEYn eläinsuojeluneuvojiin voi olla yhteydessä matalalla kynnyksellä, kun epäilee eläimen voivan huonosti tai on huolissaan omasta lemmikinpidostaan.

– Eläinsuojeluneuvojamme käyvät läpi koulutuksen ja vertaisarvioinnin ennen neuvojaksi hyväksymistä. Lisäksi he käyvät säännöllisesti täydennyskoulutuksissa. Heidät on koulutettu antamaan neuvoja eläintenpidossa, ja heille voi puhua luottamuksella, sanoo SEYn toiminnanjohtaja Kati Pulli.

Apua voi pyytä myös eläinsuojeluyhdistyksistä tai sosiaalitoimesta.

– Tärkeintä on pyytää apua mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja ottaa tarjottu apu vastaan.

 

Lisätietoa:

SEYn eläinsuojeluneuvojiin voi olla yhteydessä matalalla kynnyksellä, kun epäilee eläimen olevan avun tarpeessa. Eläinsuojeluneuvojat antavat neuvoja puhelimitse tai sähköpostitse, ja suurin osa myös tekee saamiensa ilmoitusten perusteella eläinsuojeluneuvontakäyntejä eläinten pitopaikkoihin. Tavallisesti tapaukset selviävät neuvonnalla ja yhteistyöllä eläimen omistajan kanssa. Vakavat tapaukset siirretään viranomaisten hoidettaviksi.

SEYllä on yli 80 vapaaehtoista eläinsuojeluneuvojaa. Neuvojaverkosto kattaa noin 80 prosenttia Suomen kunnista. Vuonna 2016 neuvojat tekivät käyntejä noin 1 300 eläintenpitopaikkaan, joissa he kohtasivat lähes 5 000 eläintä. Neuvoja eläinongelmissa he antoivat noin 10 000 kertaa.

Noin joka kolmas käynti eläintenpitopaikassa antaa aihetta toimenpiteisiin (34 % vuonna 2016). Käyntien määrä ja toimenpiteisiin johtavien käyntien määrä on pysynyt suunnilleen samana viime vuosina. Useiden eläinsuojeluneuvojien kokemusten mukaan sosiaalisten ongelmien määrä neuvontakohteissa on kuitenkin kasvussa. Asiaa kysyttiin avoimilla kysymyksillä, joissa eläinsuojeluneuvojat saivat itse kertoa työssään kohtaamistaan ilmiöistä.

SEYn Uskallan auttaa -kampanja kiinnittää huomiota erityisesti hylättyjen kissojen ongelmaan ja ratkaisuihin, sosiaalisten ongelmien mukanaan tuomiin riskeihin lemmikeille, luonnonvaraisten eläinten hoitoon sekä luonnoneläinten kohteluun. SEY haluaa kampanjalla muistuttaa, että on parempi tarttua ongelmiin ja tarvittaessa pyytää asiantuntevaa apua kuin odottaa tilanteen pahenemista.

SEYn vapaaehtoiset eläinsuojeluneuvojat alueittain sekä lisätietoa eläinsuojeluneuvonnasta: http://www.sey.fi/seytoimii/elainsuojeluneuvonta

 

Haastattelut:

Mari Waltzer
Vapaaehtoinen eläinsuojeluneuvoja
044 9726 637
elainsuojeluneuvoja.mari@gmail.com 

Kati Pulli
Toiminnanjohtaja
P. 050 371 2740
kati.pulli@sey.fi

Annukka Seppävuori
Viestintäpäällikkö
P. 050 557 2463
annukka.seppavuori@sey.fi

Jaa sivu
Skip to content