SEY: Vakavia eläinsuojeluongelmia voidaan vähentää eläinten kauppaa säätelemällä

17.3.2015

TIEDOTE 17.3.2015

SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto vaatii, että eläimen asemaa kaupan kohteena uudistetaan eläinsuojelulaissa. Paremmalla kaupan säätelyllä voidaan vähentää vakavia eläinsuojeluongelmia, kuten pentutehtailua, sairaiden eläinten jalostamista ja eläinten hylkäämistä.

Pentutehtailu eli eläinten kasvattaminen voiton tavoittelemiseksi eläinten hyvinvoinnin kustannuksella saa yhä ammattimaisempia piirteitä. Eläimen ja sen myyjän jäljitettävyyden parantaminen tunnistusmerkinnällä helpottaisi ongelmaan puuttumista.

– Netin kauppapaikkoja selailemalla saa käsityksen ongelman laajuudesta. Suosituimmille sivustoille tulee joka viikko kymmeniä ilmoituksia koiranpennuista, joiden tausta on kyseenalainen. Ostajien valistus ja valvonnan tehostaminen eivät ole riittäviä toimia pentutehtailun suitsimiseksi, vaan keinoja tarvitaan lisää, sanoo SEYn toiminnanjohtaja, eläinlääkäri Kati Pulli.

-Harmaan kaupan lisäksi eläinten hylkääminen on valitettavan yleistä. Löytöeläintaloihin päätyy Suomessa vuosittain arviolta 15 000 lemmikkieläintä. Etenkin löytökissoista suurin osa jää palautumatta omistajalleen. Omistajan jäljitettävyys helpottaisi myös löytöeläinongelmaa.

SEYn mielestä eläinten kaupan tarkemmalla säätelyllä voidaan ehkäistä pentutehtailua, vähentää hylättyjen eläinten määrää ja edistää eläinten hyvinvointia.

– Siirtymäajalla toteutettava pakollinen tunnistusmerkintä koirille ja kissoille on ensisijaisen tärkeä uudistus. Tunnistusmerkitsemättömien koirien ja kissojen myynnin tulee olla lain vastaista heti lakiuudistuksen astuttua voimaan, Pulli sanoo.

Myös sairaiden eläinten kasvattamista ja myyntiä täytyy pyrkiä ennaltaehkäisemään nykyistä paremmin.

– Moni suloisen koiranpennun ostaja on tietämätön rodulle tyypillisistä terveysongelmista. Sairaasta eläimestä koituu omistajalle suurta surua, ja lisäksi eläinlääkärikustannukset voivat nousta odottamattoman korkeiksi.
SEYn tavoitteena on lisätä ostajan oikeutta eläimen terveyttä koskeviin tietoihin sekä kasvattaa myyjän vastuuta eläimen hyvinvoinnista.

– Jatkossa myyjän tulee antaa ostajalle kirjallinen selvitys rodulle tyypillisistä perinnöllisistä sairauksista sekä kertoa oikeudellisesta vastuustaan, mikäli käy ilmi, että hän on toiminnallaan aiheuttanut koiralle sairauksia tai vikoja. Tällaisia voivat olla esimerkiksi jalostuksella tai huonolla eläintenpidolla aikaansaadut ongelmat, Pulli kertoo.

Ostajan valistus on SEYn mielestä ratkaisevan tärkeä keino parantaa eläinten hyvinvointia. 

– Tavoitteenamme on, että myyjä velvoitetaan varmistumaan, että ostajalla on riittävät tiedot ja taidot ostettavan eläinlajin hoitamisesta. Laissa tulee edellyttää, että myyjä luovuttaa ostajalle kirjalliset eläimen hoito-ohjeet. Lisäksi eläimen ostajan ja pääasiallisen haltijan alaikärajaksi on asetettava vähintään 16 vuotta. Vaikka moni nuorempikin henkilö hoitaa eläimen hyvin, on päävastuun oltava vanhemmalla.

Lisätietoja:

– SEY esittää eläinsuojelulakiin tavoitteita 13 eri teemalla. Yksittäisiä tavoitteita on yli 150. Kaikki SEYn tavoitteet ovat nähtävissä nettisivustolla elainsuojelulaki.fi.

– SEYn tavoitteena on, että huhtikuussa valittava eduskunta saa eläinsuojelulakiuudistuksen käsiteltäväkseen kauden alkupuolella.

– SEYllä ja Animalialla on yhteinen eduskuntavaalikampanja, jonka tavoitteena on eläinsuojelulain uudistaminen seuraavalla hallituskaudella.

– Eläinpoliittinen vaalikone auttaa äänestäjiä löytämään eläinsuojelumyönteiset puolueet sekä ehdokkaat. Vaalikone löytyy osoitteesta elainpolitiikka.fi.

www.sey.fi

Kati Pulli
toiminnanjohtaja
kati.pulli@sey.fi
GSM 050 371 2740

SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto on vuodesta 1901 eläinsuojelutyötä tehnyt Suomen suurin eläinsuojelujärjestö ja eläinsuojelun asiantuntija. SEYn toimialaan kuuluvat kaikki eläimet ja liiton toiminta kattaa koko maan.

 

Jaa sivu
Skip to content