SEYn avoin kannanotto hätäkeskuslaitoksen tiedotteeseen eläimiin liittyvistä tehtävistä

18.8.2014

Helsingissä 4.10.2012

SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liiton avoin kannanotto:
Hätäkeskuslaitoksen tiedote kesällä 2012 ”Eläimiin liittyvissä tehtävissä ei aina soiteta 112”

Hätäkeskuslaitos tiedotti kesällä 2012, että ”Eläimiin liittyvissä tehtävissä ei aina soiteta 112”. Hätäkeskuslaitoksen tiedotteen mukaan yleiseen hätänumeroon saa ilmoittaa vain kiireelliset eläimiä koskevat asiat. Samassa tiedotteessa tarkennetaan, että kiireellisiä ovat asiat, jotka koskevat ihmisten turvallisuutta, tuotantoeläimiä tai isoja riistaeläimiä.

SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liiton näkemyksen mukaan hätäkeskuslaitoksen ohje on virheellinen.

Eläinsuojelulain mukaan (Esl 14§) hädässä olevaa kotieläintä on lajista riippumatta autettava: Sairasta, vahingoittunutta tai muutoin avuttomassa tilassa olevaa kotieläintä tai muuta ihmisen hoidossa olevaa eläintä on joko itse autettava tai ilmoitettava eläimestä sen omistajalle tai hoitajalle taikka kunnaneläinlääkärille, kunnan terveydensuojeluvalvontaa hoitavalle viranhaltijalle tai poliisille.

Pykälä koskee siis tuotantoeläimiä, seura- ja harraste-eläimiä ja kaikkia muita ihmisen hoidossa olevia eläimiä. Kyseinen pykälä jatkuu: Sairasta, vahingoittunutta tai muutoin avuttomassa tilassa olevaa luonnonvaraista eläintä on pyrittävä auttamaan.
Eläinsuojelulain mukaan kaikkia avun tarpeessa olevia eläimiä on siis lajista riippumatta autettava.

Toiseksi pelastuslain mukaan pelastustoiminta rajoittuu kiireellisesti suoritettaviin toimenpiteisiin seuraavissa tilanteissa: ihmisten, omaisuuden sekä ympäristön suojaamiseksi ja pelastamiseksi. Pelastuslain tarkoittama omaisuus kattaa seura- ja harraste- sekä tuotantoeläimet. Pelastuslakiin kirjattu ympäristö taas kattaa kaikki luonnonvaraiset eläimet. Hätäkeskuslaitoksen tiedotteesta syntyy virheellisesti kuva, että tietyt eläinlajit voisivat rajautua pelastustoiminnan ulkopuolelle ja että pelastustoiminnan piiriin kuuluisi siten esimerkiksi lietelantaan hukkuva lehmä, mutta siipirikko haukka taas ei kuuluisi pelastettavien joukkoon. SEYn näkemyksen mukaan tämä tulkinta on virheellinen.

Pelastuslain tarkoittamat kiireelliset tehtävät hätäkeskuslaitos rajaa yksipuolisesti tarkoittamaan ihmisten kannalta kiireellisiä tehtäviä. Pelastuslaki kuitenkin määrittelee pelastustoiminnan tarkoittavan toimenpiteitä omaisuuden eli tuotanto- ja harraste-eläinten ja ympäristön eli luonnonvaraisten eläinten suojaamiseksi ja pelastamiseksi. Siipirikon haukan, vuorokausia puussa viettäneen kissan tai kauppakeskuksen kattorakenteisiin eksyneen kesykyyhkyn kannalta tilanne on kuitenkin epäilemättä kiireellinen. Siten SEYn näkemyksen mukaan hätäkeskuslaitoksen määritelmä tehtävien kiireellisyydestä on virheellinen.

SEY pahoittelee lisäksi sitä lähtökohtaa, että hätäkeskuslaitos vaatii kansalaisia olemaan ottamatta yhteyttä hätäkeskukseen lukuisissa eläimiin liittyvissä tehtävissä. SEYn mielestä on kohtuutonta, että viranomainen edellyttää kansalaisen etukäteen tietävän, onko kyseessä kiireellinen asia. Tämän määritteleminen kuuluu viranomaiselle, jonka tehtäviin kuuluu eläimen auttaminen, kuten eläinsuojelulain 14§ todetaan. Lisäksi hätäkeskuslaitos edellyttää asiakkaan etukäteen tietävän, mistä eläinlajeista hätäkeskukseen saa soittaa. Hätäkeskuslaitoksen ohjeistuksesta voikin olla seurauksena se, että kansalainen ei hätätilanteessa rohkene ottaa yhteyttä hätäkeskukseen, ja hädässä oleva eläin jää auttamatta. Eläinsuojelulaki edellyttää hädässä olevan eläimen auttamista. SEY kysyykin, syyllistyykö kansalainen tällöin tahattomasti avun tarpeessa olevan eläimen heitteillejättöön?

SEY pyytää lisäksi hätäkeskuslaitosta tarkistamaan eläimiä koskevan ohjeistonsa. Hätäkeskuslaitos on antanut eläimiä koskevia ohjeita, jotka ovat virheellisiä ja vaarantavat eläinten hyvinvoinnin. Tästä esimerkkinä neuvo, jonka mukaan löydetty käärme tulisi viedä metsään ja tappaa se: http://www.ts.fi/uutiset/kotimaa/380271/Kuristajakaarme+luikerteli+vastaan+perheen+pihaportissa

Hätäkeskuslaitoksen kesäisen tiedotteen jälkeen esimerkiksi Helsingin Pelastuslaitoksella eläinpelastustehtävien määrä on romahtanut. Tämä ei eläinpelastustehtävistä vastaavan ylipalomies Vesa Nurmisen näkemyksen mukaan johdu siitä, että eläimiin liittyvien hätätilanteiden määrä olisi ratkaisevasti vähentynyt, vaan todellinen, huolestuttava syy on se, että hätäkeskuksiin tehdyt ilmoitukset eivät enää päädy pelastuslaitoksiin asti. Arvoitukseksi jää, kuinka moni kiireellisen avun tarpeessa vailla oleva eläin on jäänyt kärsimään ilman apua.

SEY tulee tekemään hätäkeskuslaitoksen avuksi verkkosivuilleen yksinkertaisen ohjeen liittyen mm. luonnonvaraisten eläinten tunnistamiseen ja niiden auttamiseen. SEY toivoo, että ohjeet jaetaan hätäkeskusten toimihenkilöille käytettäväksi ongelmatilanteissa. Ohjeistus valmistuu vuoden 2012 aikana.

Ystävällisin terveisin,
Helinä Ylisirniö
toiminnanjohtaja
SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto

Lisätietoja:
Hätäkeskuslaitoksen tiedote 21.6.2012
http://www.112.fi/index.php?pageName=lehdistotiedotteet&ID=212

 

Jaa sivu
Skip to content