SEYn uusi opetusmateriaali vastaa kysymyksiin eläinsuojelusta ja eläinten oikeuksista

25.1.2017


TIEDOTE 25.1.2017

Eläinsuojelujärjestöjen työ tuotti tulosta, kun eläinsuojelu ja eläinten oikeudet otettiin syksyllä 2016 osaksi peruskoulun opetussuunnitelmaa. SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liiton tuore opetusmateriaali vastaa uuden opetussuunnitelman vaatimuksiin.

Opettajille suunnatussa Eläinsuojelu ja eläinten oikeudet opetuksessa – Tietoa ja vinkkejä koulujen perusopetuksen tueksi -oppaassa avataan eläimiin ja niiden hyödyntämisen liittyvää problematiikkaa ja herätellään oppilasta pohtimaan omaa suhdettaan eläimiin. Miksi esimerkiksi rotta on ihmisasumuksen lähistöllä tuho- ja haittaeläin, laboratoriossa koe-eläin ja kotioloissa lemmikki?

Epäjohdonmukaisuus eläimiä kohtaan ilmenee myös eläinten hyvinvointiin vaikuttavissa säädöksissä. Vähimmäisvaatimukset eläimen pitopaikan ja hoidon suhteen vaihtelevat sen mukaan, miten me eläimen luokittelemme. Esimerkiksi ketulla tulee eläintarhassa olla 600 neliömetrin ulkotarha, muta turkistarhalla sille riittää lain mukaan 0,8 neliömetrin elintila.

– Kun eläinten asemaa yhteiskunnassa käsitellään kouluopetuksessa, oppivat lapset pohtimaan omaa moraalikäsitystään. On hyvin tärkeää, että lapset oppivat kunnioittamaan eläinten elämää ja ottamaan kaikessa toiminnassaan huomioon eläinten hyvinvoinnin. Oikea tieto antaa pohjan kyvylle muodostaa valistuneita mielipiteitä ja tehdä myöhemmin valistuneita kulutuspäätöksiä, sanoo SEYn toiminnanjohtaja, eläinlääkäri Kati Pulli.

Oikeaa tietoa tarvitaan

Eläimet ovat läsnä kaikkialla yhteiskunnassamme: lemmikkeinä, lautasillamme ja muissa kulutushyödykkeissä sekä viihdyttäjinä. Harvoin kuitenkin pysähdymme miettimään, miten hyödyntämiämme eläimiä kohtelemme ja miten ne voivat ihmisen hallussa. Tiede on tuonut erityisesti viime vuosina valtavasti lisätietoa eläinten kyvyistä ja tunteista. Jatkuvasti lisääntyvän tutkimustiedon perusteella voi tehdä sen johtopäätöksen, että tapamme asettaa lemmikkieläimet ja tuotantoeläimet eriarvoiseen asemaan ja kohdella niitä täysin erilaisin kriteerein on ristiriitainen.

– Vaikka mainonnassa pyritään vaikuttamaan kuluttajan tunteisiin, auttaa tieto tekemään valistuneita ostopäätöksiä myös eläinten kohdalla. Vaikka tieto eläinten kohtelusta ja niille aiheutuneista kärsimyksistä voi aiheuttaa meille pahaa mieltä, on nykyaikaisen kuluttajan mielestämme kuitenkin tärkeää tietää, mistä tyhjiöpakattu, siististi leikattu ja valmiiksi marinoitu filee on peräisin tai miten maitopurkin kylkeä koristava lehmä on viettänyt elämänsä. SEYn uusi opetusmateriaali antaa myös opettajalle luotettavaa tietoa tuotantotavoista tiiviissä muodossa, sano Pulli.

SEY on tuottanut kouluille eläinaiheista oppimateriaalia vuosikymmenten ajan, ja erityisesti maksuton Eläinten viikon oppimateriaali kunkin vuoden teemasta on saavuttanut instituution aseman monessa koulussa. Viime vuonna SEYn maksutonta hevosteemaista oppimateriaalia tilattiin ja toimitettiin lähes 160 000 lapselle ja nuorelle ympäri maan.

– Materiaaliamme kiitellään vuodesta toiseen, siitä pitävät sekä lapset että opettajat. Toivomme, että opetusmateriaalimme eläinsuojelusta ja eläinten oikeuksista opetuksessa otetaan vastaan yhtä hyvin.

Maksutonta opasta voi tilata osoitteesta sey@sey.fi tai p. 0207 528 420

Lisätiedot:

Sähköinen Eläinsuojelu ja eläinten oikeudet opetuksessa – Tietoa ja vinkkejä koulujen perusopetuksen tueksi -opas http://www.sey.fi/images/elainsuojelu_ja_elainten_oikeudet_opetuksessa.pdf

Haastattelut:

Kati Pulli
Toiminnanjohtaja
050 371 2740
kati.pulli@sey.fi 

Maria Lindqvist
Viestintäpäällikkö
040 830 1716
maria.lindqvist@sey.fi

Jaa sivu
Skip to content