Tainnuttamatta teurastuksesta Suomessa

27.11.2015

27.11.2015

Suomen lainsäädännön mukaan eläin tulee tainnuttaa ennen verenlaskun aloittamista. Eviran mukaan eläin menee käytännössä tajuttomana verenlaskuun, johon se kuolee.

Perinteisesti muslimien käyttämässä halal- teurastuksessa ja juutalaisten kosher-teurastuksessa eläimen kaulavaltimo katkaistaan eläimen ollessa tajuissaan. Eläin kuolee verenhukkaan. Suomen lainsäädäntö ei salli perinteistä halal- tai kosher-teurastusta. Lainsäädäntö kuitenkin sallii sellaisen uskonnollisen teurastustavan, jossa verenlasku aloitetaan samanaikaisesti eläimen tainnuttamisen kanssa.

Eviran mukaan Suomessa myös uskonnollinen teurastus tehdään käytännössä siten, että eläin tainnutetaan ennen verenlaskun aloittamista. Eläinsuojelulainsäädännön mukaan tarkastuseläinlääkärin tulee olla aina paikalla, kun suoritetaan uskonnollisin perustein tehtävää teurastusta.

Siipikarjaa sen sijaan ei nykylainsäädännön mukaan tarvitse tainnuttaa ennen uskonnollisin perustein tai kotitarpeisiin omaan käyttöön tapahtuvaa teurastusta.

Mikäli eläin menee verenlaskuun tajuissaan, kokee se hitaan ja tuskaisen kuoleman. Samanaikaisuuspykälä ei riittävästi suojele eläintä, sillä pienikin mahdollinen viive tainnutuksessa tuottaa eläimelle kipua ja tuskaa. SEY ajaa uudistettavaan eläinsuojelulainsäädäntöön pykälää, että eläin on aina tainnutettava asianmukaisesti ennen verenlaskua ja teurastusta. Eläinsuojelulain uudistustyötä ohjaavan työryhmän yksimielinen kanta on, että teuraseläin tulee uuden lain mukaan aina tainnuttaa ennen verenlaskua, lajista riippumatta. Euroopan elintarviketurvallisuusvirasto EFSA on linjannut, että tainnuttamatta teurastaminen on vakava uhka teuraseläimen hyvinvoinnille.

SEY vaatii myös tainnuttamatta teurastetun lihan myyntikieltoa Suomeen. Nykyään Suomeen saa tuoda tainnuttamatta teurastetun eläimen lihaa, eikä tainnuttamatta teurastamisesta tarvitse olla merkintää. Merkintöjen puuttuessa kuluttajalla ei ole keinoa varmistua, että ulkomailla tuotetut eläimet on tainnutettu ennen verenlaskua tai edes samanaikaisesti verenlaskun aloittamisen kanssa.

Myyntikielto vaatii kuitenkin muutosta EU-lainsäädäntöön, johon SEY vaikuttaa eurooppalaisten eläinsuojelujärjestöjen kattojärjestön, Eurogroup for Animalsin, kanssa. Eurooppalaiset eläinsuojelujärjestöt, SEY mukaan lukien, ajavat merkintäpakkoa EU:ssa myytävälle, tainnuttamatta teurastetun eläimen lihalle.

Lisätietoja: 

Evira: Usein kysyttyä teurastuksesta

Eläintieto.fi: Eläinsuojelulakiuudistuksen ohjausryhmä yksimielinen: tainnutus aina ennen verenlaskua

Jaa sivu
Skip to content