Viisi eläinsuojelun kohokohtaa vuodelta 2021

9.2.2022

Viime vuosi oli eläimille hyvä. Tukijoidemme ansiosta olemme pystyneet tekemään yhä enemmän eläinten hyväksi, ja eläinsuojelutyömme on edennyt harppauksin. Tässä viisi kohokohtaa vuoden 2021 eläinsuojelusaavutuksistamme.


Koira pureskelee metsässä luuta

1 Suomen uusi eläinsuojelulaki tulee pitämään sisällään lukuisia lemmikkieläimiä koskevia parannuksia

Hallitus julkisti viime vuonna luonnoksen laiksi eläinten hyvinvoinnista. Vuosia kestänyt vaikuttamistyömme on kantanut hedelmää, sillä luonnoksen lemmikkieläimiä koskevat parannukset ovat kiitettäviä. Luonnoksessa puututaan hyvin konkreettisin toimin esimerkiksi pentutehtailuun ja eläimille haitalliseen jalostukseen.

Lain on tarkoitus tulla eduskunnan käsittelyyn keväällä. Jatkamme työtämme, jotta myös tuotanto- ja turkiseläinten kohteluun saataisiin merkittäviä parannuksia. Myös maamme eläinsuojeluvalvontaan tarvitaan lisäpanostuksia.


Oranssi kissa istuu havupuun oksalla ja katsoo kameraan

2 Ratkaisu kissakriisiin on lähempänä kuin koskaan

Suomessa hylätään yli 20 000 kissaa joka vuosi. Sinnikkään kampanjoinnin ansiosta kissakriisi on vihdoin nostettu koko kansan tietoisuuteen. Vaikuttamistyön ansiosta vuonna 2026 on suurella varmuudella tulossa voimaan säädös kissojen pakollisesta tunnistusmerkinnästä ja rekisteröinnistä. Tämä tulisi ennaltaehkäisemään kissojen hylkäämisiä mitä suurimmissa määrin. Myös kissojen hallitsematonta lisääntymistä tullaan rajoittamaan.

Olemme jakaneet nyt yli 100 000 euroa paikallisille jäsenyhdistyksillemme kissakriisin hoitamisen kuluihin. Näillä varoilla on muun muassa maksettu usein hyvin huonokuntoisina löydettyjen kissojen eläinlääkärikuluja, loukutuksia, ruokia ja ylläpitokustannuksia. Jo yhden euron lahjoituksen ansiosta voimme tarjota kodittomalle kissalle aterian, joten jokaisella lahjoituksella on todella merkitystä.


Musta pieni vuohi seisoo katse kameran ohi

3 Eläinsuojelurikosten huonoon tutkintaan puututaan

Selvitimme eläinsuojelujuttujen tutkintaa Suomessa ja havaitsimme muun muassa, että eläinsuojelujuttujen esitutkinta pitkittyy usein aiheettomasti, tai esitutkinta päätetään poliisin tai syyttäjän toimesta ilman asiallisia perusteita.

Kantelimme löytämistämme ongelmista eduskunnan oikeusasiamiehelle. Kantelumme ansiosta maamme ylin laillisuusvalvoja otti ensimmäistä kertaa laajamittaisesti kantaa poliisin toimintaan eläinsuojelurikosten tutkinnassa ja totesi, että Suomessa on eläinsuojelurikosten tutkinnassa merkittäviä puutteita useilla eri osa-alueilla. Oikeusasiamies esittää Poliisihallitukselle korjaustoimenpiteitä.

Päätös on historiallinen ja merkittävä askel kohti parempaa eläinsuojelurikosten tutkintaa.


4 Eläinsuojeluneuvojien verkosto laajeni

Vapaaehtoiset eläinsuojeluneuvojamme ovat tehtäväänsä koulutettuja, vaitiolovelvollisia kansalaisia, jotka toimivat alaisuudessamme omilla vastuualueillaan. Eläinsuojeluneuvojat antavat neuvoja eläinten pidosta, ja suuri osa myös tekee saamiensa ilmoitusten perusteella eläinsuojeluneuvontakäyntejä eläinten pitopaikkoihin.

Eläinsuojeluneuvojiemme verkosto kasvoi 18 uudella eläinsuojeluneuvojalla, ja mukana on nyt jo yhteensä 76 neuvojaa. Voimme auttaa eläimiä yhä enemmän ja yhä laajemmin ympäri Suomea. Lukuisat hädässä olevat eläimet tulevat saamaan tarvitsemansa avun.


Kolme sikaa juoskentelee laitumella

5 Tuotantoeläinten häkit historiaan koko EU:n alueella

Häkki on monen eläinlajin kohdalla tyypillisin pitotapa. Esimerkiksi emakkosika viettää yleensä lähes puolet elämästään häkissä, jossa se voi vain seisoa tai maata. Julma kasvatustapa otti aimo loikan kohti historiaa, kun EU ilmoitti viime vuonna alkavansa luoda lainsäädäntöä tuotantoeläinten häkkikasvatuksesta luopumiseksi.

Tähän yli 300 miljoonaan tuotantoeläimeen liittyvään rohkeaan päätökseen vaikutti EU:n laajuinen kansalaisaloite tuotantoeläinten häkkikasvatuksesta luopumiseksi. 1,4 miljoonaa EU:n kansalaista allekirjoitti vetoomuksen vuosina 2018–2019. Suomessa kansalaisaloitteesta vastasi SEY Suomen eläinsuojelu, ja aloitteen allekirjoitti lähes 40 000 suomalaista, mikä oli viidenneksi eniten väkilukuun suhteutettuna koko EU:ssa. Hyvä Suomi!


Nuori kissa puskee hellästi toista nuorta kissaa

Työmme jatkuu – tule mukaan!

Tässä oli muutama kohokohta viime vuodelta. Tätä työtä me teemme kaikkialla Suomessa vuoden jokaisena päivänä 38 jäsenyhdistyksen ja noin tuhannen vapaaehtoisen voimin.

Joka päivä olemme askeleen lähempänä eläinystävällistä maailmaa, jossa jokainen eläin saa elää arvokasta elämää, ja eläimiä kohdellaan tuntevina ja kokevina yksilöinä.

Jos haluat auttaa eläimiä kanssamme, voit ryhtyä kuukausilahjoittajaksi. Kuukausilahjoitus on tehokas apu hädässä oleville eläimille. Säännöllisen tukesi ansiosta voimme tehdä pitkäjänteistä auttamistyötä nyt ja tulevaisuudessa.

Annetaan eläinrakkautemme näkyä ja kuulua!


1. koirakuva: Suvi Elo. 2. koirakuva: Sonja Nurmi. 1. kissakuva: Suvi Elo. Vuohikuva: Suvi Ojala. Kettukuva: SEYn arkisto. Sikakuva: Seppo Parkkinen. 2. kissakuva: baklava/Pixabay

Jaa sivu
Skip to content