Eläimet kärsivät jalostuksesta johtuvista terveysongelmista – Ylijalostuksen kieltävä laki on käytännössä kuollut kirjain

11.4.2017

kampanjakuva

TIEDOTE 11.4.2017

SEY vaatii, että haittaa aiheuttavan jalostuksen kieltoa aletaan valvoa.

Monet eläimet kärsivät jalostuksen aiheuttamista ongelmista. Näitä ovat muun muassa lyhytkalloisuudesta aiheutuvat hengitysvaikeudet koirilla sekä liian nopeasta kasvusta johtuvat jalka- ja sydänviat broilereilla. Eläimille haittaa aiheuttava jalostus on lailla kielletty, mutta lakia ei valvota käytännössä mitenkään.

– Laki on olemassa, mutta sitä ei sovelleta käytännössä. Ehkä joissakin tapauksissa rajanveto on hankalaa, mutta nyt ei puututa pahimpiinkaan tapauksiin. Syyttäjien ja tuomioistuinten asiantuntemus asian suhteen on myös heikkoa, sanoo SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liiton toiminnanjohtaja, eläinlääkäri Kati Pulli.

Useat koirarodut kärsivät jalostuksen aiheuttamista vaivoista, kuten hengitys- ja liikkumisongelmista. Kasvattajat ja omistajat saattavat kuitenkin pahimmillaan pitää näitä rotua määrittäviä tekijöitä positiivisina asioina. Osa pitää esimerkiksi joidenkin koirarotujen rohisevaa hengitystä hauskana.

– Sen lisäksi, että tietyt ominaisuudet ovat hassuja ja vetoavat hoivaviettiin, ne ovat usein eläimelle tuskallisia. Tätä moni omistaja ei valitettavasti ymmärrä. Kun eläin ei jaksa liikkua, se on toki tavallaan helppo hoitaa, mutta eläimen hyvinvointi kärsii kovasti monin eri tavoin.

Tautitilanne on vain yksi broilerin hyvinvointiin vaikuttava tekijä

Tuotantoeläinten jalostuksessa määrittävä tekijä on tuottavuus. Erityisen vahvasti se näkyy broilereiden kohdalla. Suomessa yleisimmin käytetty broilerihybridi 36-kertaistaa painonsa ja on kooltaan valmis teurastettavaksi alle kuudessa viikossa.

– Broilereiden lihaskasvu on jalostettu niin liioitelluksi, että muu keho ei pysy perässä. Siitä seuraa erilaisia, myös kivuliaita ongelmia. Tuottajat vetoavat usein broilereiden hyvinvoinnista puhuttaessa Suomen hyvään tautitilanteeseen. Eläinten hyvinvointiin vaikuttaa kuitenkin hyvin moni muukin asia kuin tarttuvien tautien esiintyminen.

Broilerin elämä on lyhyt, ja loppua kohti se sujuu yhä ahtaammin ja monien kohdalla kipua kärsien.

– Broilerin elämän loppuvaiheessa tilanahtaus on kova. Eläimen painon kasvettua nopeasti suureksi eläimen kyky toimia itselleen tyypillisellä tavalla kärsii. Myös liikkuminen vähenee todennäköisesti liikkumisongelmien, ei niinkään liikkumistarpeen vähenemisen vuoksi. Elämään kuulunee ainakin osalla broilereista kipua ja muita lihasmassan kovaan nousuun liittyviä hyvinvointiongelmia.

Osa broilereista kuolee erilaisten ongelmien seurauksena jo ennen teuraspainon saavuttamista.

– Vain pieni osa broilereiden hyvinvointia haittaavista ongelmista estää broilerin käytön elintarvikkeena tai tulee muutoin esiin teurastamolla.

20 vuotta vanhaa eläinsuojelulakia uudistetaan parhaillaan. Samassa ajassa eläinjalostus on ottanut harppauksia eteenpäin niin rotulemmikkien ulkonäköjalostuksessa kuin tuotantoeläinten tuotoksen lisäämisessä.

– Uudistuksen yhteydessä on korkea aika kiinnittää huomiota myös haittaa aiheuttavaan eläinjalostukseen ja sen valvontaan. Eläinten hyvinvointia heikentävään jalostukseen puuttuminen auttaisi ohjaamaan jalostusta nykyistä terveempään suuntaan.

Lisätietoa:

Jalostus haittaa monien eläinten elämää – koirat ja broilerit kärsivät useista terveysongelmista: http://www.elaintenystava.fi/artikkelit/meilt%C3%A4/193-jalostus-haittaa-monien-elainten-elamaa-koirat-ja-broilerit-karsivat-useista-terveysongelmista

SEYn eläinsuojelulain uudistukseen liittyvä sivusto: http://www.elainsuojelulaki.fi/

SEYn päätavoitteet eläinsuojelulakiin:

1.      Eläinten on saatava toteuttaa lajityypillistä käyttäytymistään. Liikkumista rajoittavat parsinavetat ja emakkohäkit on kiellettävä. Samasta syystä turkistarhaus on lakkautettava kokonaan.
2.      Kivuliaat toimenpiteet ilman asianmukaista kivunlievitystä ja kivun hoitoa on kiellettävä. Näitä toimenpiteitä ovat nupoutus eli sarvenalkujen polttaminen vasikoilla ja kastrointi porsailla, lampailla ja poroilla.
3.      Viranomaisille on määrättävä velvollisuus kieltää jalostus, joka aiheuttaa eläimille rakenteellisia tai muita terveysongelmia.
4.      Eläintuotantotiloilla ja teurastamoilla on otettava käyttöön kansalaisille avoin, säännöllinen ja tehokas valvonta.
5.      Koirien ja kissojen tunnistusmerkintä ja rekisteröinti tulee säätää pakolliseksi.
6.      Luonnonvaraisten eläinten käyttö sirkuksissa ja delfinaarioissa on kiellettävä.

Haastattelut:

Kati Pulli
Toiminnanjohtaja
050 371 2740
kati.pulli@sey.fi

Annukka Seppävuori
Viestintäpäällikkö
050 557 2463
annukka.seppavuori@sey.fi

Jaa sivu
Skip to content