Eläinten käyttö viihteessä

Tavoitteenamme on ennaltaehkäistä eläimille viihteen vuoksi aiheutuvaa haittaa. Monia eläinten käytön muotoja viihteessä tulee lopettaa tai rajoittaa sellaisiin eläinlajeihin, joille ei aiheudu toiminnasta haittaa. Kiertävät eläinnäyttelyt on lakkautettava kokonaan.

Kaikkien ei-täysin domestikoituneiden eläinlajien käyttö sirkuksissa ja vastaavissa paikoissa tulee kieltää. Esimerkiksi delfinaariot tulee kieltää.

Ehdotamme seuraavia muutoksia eläinten käyttöön viihteessä:

Eläinnäyttelyt

 • KIERTÄVÄT eläinnäyttelyt on lakkautettava kokonaan.
 • ELÄINNÄYTTELYISSÄ TAI MUISSA vastaavissa tilaisuuksissa saa pitää esillä vain kesyjä eläinlajeja. Poikkeuksia voivat muodostaa eläinhoitolat, joissa hoidetaan luonnonvaraisia eläimiä.
 • ELÄINNÄYTTELYISSÄ ON VARMISTUTTAVA eläinten hyvinvoinnista. Arkojen eläinten pito esillä tulee kieltää.
 • TILAISUUKSIA JÄRJESTÄVÄ TAHO vastaa siitä, että esitettävät eläimet ovat hyvin hoidettuja, hyvin voivia, rokotettuja ja ettei näyttelykuntoon saattamisesta aiheudu eläimille haittaa.
 • TILAISUUKSIA JÄRJESTÄVÄ TAHO vastaa siitä, että eläinten pito-olosuhteet tilaisuudessa ovat sellaiset, että ne eivät aiheuta eläinten hyvinvoinnille haittaa.
 • TILAISUUKSIA JÄRJESTÄVÄN TAHON on välittömästi puututtava mahdollisiin eläinten hyvinvoinnille haittaa aiheuttaviin epäkohtiin ja tarvittaessa ilmoitettava niistä eläinsuojeluviranomaisille.

Sirkukset

 • KAIKKIEN EI-TÄYSIN domestikoituneiden eläinlajien käyttö sirkuksissa ja vastaavissa paikoissa tulee kieltää. Esimerkiksi delfinaariot tulee kieltää.
 • MIKÄLI PÄÄTETÄÄN, että sirkuksissa saa käyttää eläimiä, tulee niissä sallia käytettäväksi vain sellaisia eläinlajeja ja yksilöitä, joiden hyvinvoinnista ja mahdollisuudesta lajityypillisten tarpeidensa tyydyttämiseen voidaan varmistua.
 • MIKÄLI PÄÄTETÄÄN, että sirkuksissa saa käyttää eläimiä, tulee sirkuksia varten luoda ns. positiivilista, jolla määritellään sallitut eläinlajit.
 • SIRKUKSEN OMISTAJA VELVOITETAAN luomaan ja ylläpitämään omalla kustannuksellaan eläinsuojelu-eettinen omavalvontajärjestelmä, jota eläinsuojeluviranomaiset valvovat.

Eläintarhojen tulee olla paikkoja, jotka ottavat vastaan ja hoitavat loukkaantuneita luonnonvaraisia eläimiä.

Eläintarhat

 • ELÄINTARHOJEN TULEE OLLA paikkoja, jotka ottavat vastaan ja hoitavat loukkaantuneita luonnonvaraisia eläimiä.
 • ELÄIMILLE TULEE ELÄINTARHOISSA taata olosuhteet, joissa niiden hyvinvointi on turvattu ja joissa eläimet voivat tyydyttää lajityypilliset tarpeensa. Eläinten tulee voida toteuttaa hyvinvointia edistäviä käyttäytymispiirteitään.

Muuta

 • ELÄIMIÄ EI SAA käyttää viihdetarkoituksissa tavalla, joka aiheuttaa eläimille haittaa.

Sinua saattaa kiinnostaa myös

Tiedote: SEY toivoo keskustelua eläinten viihdekäytöstä

TiedoteJulkaistu: 13.06.2014 Eläinsuojelulakia uudistetaan parhaillaan. SEYn yhtenä tavoitteena on ennaltaehkäistä eläimille ihmisen viihteen…

Lue lisää

Vastuullista hoitoa, ei villejä lemmikkejä

Tällä viikolla minulla oli suuri kunnia käydä vastaanottamassa SEYn myöntämä Vuoden Eläinsuojeluteko -palkinto,…

Lue lisää

Eläimet tarvitsevat suojelun lisäksi oikeutta

Nälkiintyneitä nautoja, koirien pahoinpitelyä, koe-eläinten irtoilevia raajoja ja jäälle kitumalla kuolemaan jätettyjä kaloja. Tapauksia, joissa viranomaiset eivät ole noudattaneet lakeja ja ohjeistuksia ja joissa poliisi ei ole suorittanut kunnollista esitutkintaa.

Lue lisää

SEY kanteli oikeusasiamiehelle Lapin poliisin päätöksestä – kalojen tainnuttamatta jättäminen SM-pilkissä vastoin eläinsuojelulakia

SEY Suomen eläinsuojelu on tehnyt eduskunnan oikeusasiamiehelle kantelun Lapin poliisin päätöksestä jättää esitutkinta toimittamatta liittyen viime vuoden SM-pilkkikilpailussa tapahtuneisiin epäiltyihin eläinsuojelurikkomuksiin.

Lue lisää
Jaa sivu
Skip to content