Teurastus ja lopetus

Eläimet on poikkeuksetta tainnutettava asianmukaisesti ennen verenlaskua ja teurastusta. Tainnuttamatta teurastetusta eläimestä peräisin olevaa lihaa ei saa myydä Suomessa.


Tavoitteenamme on, että eläimiä tapettaessa eläimelle aiheutetaan mahdollisimman vähän stressiä, kipua ja / tai muuta kärsimystä.

EU:n lopetusasetus määrittelee suurimmaksi osaksi sallitut lopetus- ja teurastustavat tuotantoeläinten osalta. Kansallisessa lainsäädännössä voidaan lopetusten osalta määrätä mm. seura- ja harrastuseläinten sekä kalojen lopetuksesta.


Ehdotamme seuraavia lisäyksiä eläinlakiin:

Yleistä

 • VIRANOMAISTEN TULEE edistää sitä, että tieteen kehittyessä eläinten kannalta parhaiksi todetut keinot otetaan käyttöön.
 • ELÄIMIÄ LOPETTAVILLE henkilöille tulee säätää pätevyysvaatimukset.

Lainsäädännön keinoin tulee edistää sitä, että eläimet teurastetaan kasvatuspaikassa tai mahdollisimman lähellä kasvatuspaikkaa.

Teurastus

 • ELÄIMET ON POIKKEUKSETTA tainnutettava asianmukaisesti ennen verenlaskua ja teurastusta.
 • TAINNUTTAMATTA TEURASTETTUA lihaa ei saa myydä Suomessa.
 • MIKÄLI MYYNTI SALLITAAN, myynnissä oleva tainnuttamatta teurastetusta eläimestä peräisin oleva liha tulee merkitä kuluttajalle selkeällä tavalla.
 • LAINSÄÄDÄNNÖIN KEINOIN tulee edistää sitä, että eläimet teurastetaan kasvatuspaikassa tai mahdollisimman lähellä kasvatuspaikkaa.
 • LAINSÄÄDÄNNÖN KEINOIN tulee edistää sitä, että ihmisten käsittelyyn tottumattomat eläimet teurastetaan kiinniottopaikassa tai kiinniottopaikan läheisyydessä ja niitä käsitellään mahdollisimman vähän.

Kalat tulee lopettaa heti pyydystämisen jälkeen niin nopeasti ja kivuttomasti, kuin se on mahdollista. Kalan tainnutuksen yhteydessä on varmistuttava siitä, että kala on tajuton. Kalan verestäminen on aloitettava tämän jälkeen. Kalan tulee olla kuollut muun teurastusprosessin aikana.

Kalojen lopetus

 • KALAT TULEE LOPETTAA heti pyydystämisen jälkeen niin nopeasti ja kivuttomasti, kuin se on mahdollista.
 • KALOJEN LOPETTAMINEN tukehduttamalla tulee kieltää.
 • ELÄINSUOJELULAKIIN ON KIRJATTAVA myös kalojen osalta nopeimmat ja kivuttomimmat tainnutusmenetelmät. Kaloja koskeva lainsäädäntö on uudistettava ja siinä on otettava huomioon alan viimeisin tutkimustieto.
 • KALOJEN hiilidioksiditainnutuksesta on luovuttava.
 • KALAN TAINNUTUKSEN YHTEYDESSÄ on varmistuttava siitä, että kala on tajuton. Kalan verestäminen on aloitettava tämän jälkeen. Kalan tulee olla kuollut muun teurastusprosessin aikana.

Seura- ja harrastuseläimet

 • LOPETUSMENETELMÄ TULEE kaikkien seura- ja harrastuseläinten kohdalla valita siten, että lopetus ja siihen johtavat toimenpiteet aiheuttavat eläimelle mahdollisimman vähän stressiä, kipua ja /tai muuta kärsimystä.
 • PIENIKOKOISTEN SEURA– ja harrastuseläinten myyjien (eläinkaupat) on järjestettävä näiden eläinten asianmukainen eläinsuojeluviranomaisten hyväksymä ja valvoma kohtuuhintainen lopetuspalvelu.
 • PIENIKOKOISTEN SEURA– ja harrastuseläinten lopettaminen hiilidioksidikaasua käyttäen on kiellettävä.

Sinua saattaa kiinnostaa myös

SEY: Kalojen hiilidioksiditainnutuksesta tulee luopua uudistettavassa eläinsuojelulaissa

Hiilidioksiditainnutus on paitsi kalalle tuskallinen, myös epävarma tapa tainnuttaa eläin ennen verenlaskua. SEYn mielestä hiilidioksiditainnutuksesta tulee luopua eläinsuojelulain uudistuksen yhteydessä.

Lue lisää

SEY: Pyydystä ja päästä -kalastus ei ole eläinsuojelullisesti kestävä ratkaisu liikakalastukseen

Pyydystä ja päästä -kalastus aiheuttaa kaloille tarpeetonta kipua, stressiä ja tuskaa. Lisäksi osa kaloista vaurioituu niin pahoin, että kuolee pian vapauttamisen jälkeen.

Lue lisää

Eläinsuojelujärjestöt: eläimet on aina tainnutettava ennen teurastamista – Euroopan markkinoilla tainnuttamatta teurastettua lihaa ilman merkintää

  Valtioneuvosto käsittelee 4.4. eläinsuojelulain muutosta, jolla pannaan täytäntöön EU:n asetus eläinten suojelusta…

Lue lisää

SEY: Teurastamojen omavalvonta ei toimi

TIEDOTE 27.10.2015 Ylen MOT-ohjelma näytti maanantaina kahdella suomalaisteurastamolla salakuvattua videomateriaalia, joka paljasti törkeitä…

Lue lisää
Jaa sivu
Skip to content