Uusi eläinlaki

Uutta eläinsuojelulakia eli lakia eläinten hyvinvoinnista on valmisteltu vuodesta 2010 saakka. Olemme olleet alusta lähtien mukana vaikuttamassa voimakkaasti uuden lain sisältöön.

Lain uudistamiselle on jo korkea aika, sillä edellinen laki on säädetty 1990-luvulla. Eläinten pidossa on paljon käytäntöjä, jotka aiheuttavat eläimille suoranaista kärsimystä. Myös tutkimustietoa eläinten hyvinvoinnista on saatu runsaasti lisää. Samalla ihmisten asenteet eläimiä ja eläintenpitoa kohtaan ovat muuttuneet.

Toimimme eläinsuojelulain ohjausryhmän jäsenenä. Pyrimme kampanjoinnilla, lausunnoilla ja muulla toiminnalla vaikuttamaan siihen, että laista tulee eläinten kannalta paras mahdollinen. Tapaamme päättäjiä ja virkamiehiä, järjestämme kampanjoita ja tapahtumia eläinsuojelulaista sekä nostamme ongelmakohtia keskusteluun.

Vaadimme, että uudessa eläinsuojelulaissa toteutuvat vähintään seuraavat asiat:

  1. Eläinten on saatava toteuttaa lajityypillistä käyttäytymistään.
  2. Kivuliaat toimenpiteet ilman asianmukaista kivunlievitystä ja kivun hoitoa on kiellettävä.
  3. Viranomaisille on määrättävä velvollisuus kieltää jalostus, joka aiheuttaa eläimille rakenteellisia tai muita terveysongelmia.
  4. Eläinsuojeluvalvonnan on oltava tehokasta, säännöllistä ja kansalaisille avoimempaa.
  5. Koirien ja kissojen tunnistusmerkintä ja rekisteröinti tulee säätää pakolliseksi.
  6. Luonnonvaraisten eläinten käyttö sirkuksissa ja delfinaarioissa on kiellettävä.

Lue lisää eläinsuojelulakikampanjastamme.

Lue lisää kampanjastamme
Skip to content