Heli Castrénin apuraha eläinten hyvinvointia edistävään tutkimukseen

7.2.2017


Kuva: Seppo Parkkinen

TIEDOTE 7.2.2017

SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto julistaa haettavaksi vuosittaisen apurahan tutkimushankkeille tai tutkimukselle, jolla edistetään eläinten hyvinvointia. Apuraha on tarkoitettu ensisijaisesti eläinten hyvinvointi- tai käyttäytymistutkimukseen, mutta myös aiheeseen liittyville opinnäytetöille (esim. pro gradut) voidaan myöntää apurahoja. 

Vuosittain jaettavan apurahan suuruus vaihtelee 1 000 ja 3 000 euron välillä ja se voidaan jakaa saapuneiden hakemusten pohjalta yhdelle tai useammalle hakijalle. Rahoitusta voidaan myöntää hakijan omaan työskentelyyn ja/tai tutkimuksen kuluihin.

Apurahan vuosittainen hakuaika alkaa 15.3. ja päättyy 15.4 klo 16.00. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

Hakeminen

Apurahaa haetaan avoimella, enintään 3 sivun mittaisella suomen-, ruotsin- tai englanninkielisellä hakemuksella, johon on sisällytettävä haettavan apurahan käyttötarkoitus, rahoitussuunnitelma, tutkimussuunnitelma sekä hakijan tiedot/CV. Hakemuksessa on käytävä ilmi perustelut tutkimuksen merkityksestä eläinten hyvinvoinnin edistämisessä. Hakemukset toimitetaan sähköisesti (tallennettu pdf-muodossa) osoitteella sey@sey.fi 15.4. kello 16 mennessä.  Apuraha on tarkoitettu käytettäväksi aikaisintaan 1. elokuuta lähtien. Apurahan saajan on annettava kirjallinen selvitys apurahan käytöstä ja työn edistymisestä vuoden kuluessa apurahan saamisesta sekä kirjoitettava työstä lyhyehkö vapaamuotoinen tiedonanto Eläinten ystävä -lehteen.

Apurahan saaja(t) julkistetaan kesäkuussa. SEYn hallitus ei perustele apurahapäätöksiä.

Lisätiedot

Kati Pulli
Toiminnanjohtaja
SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto
P. 050 371 2740
kati.pulli@sey.fi


Heli Castrén

Heli Castrén oli suomalaisen eläintutkimuksen uranuurtaja. Castrén väitteli ensimmäisenä Suomessa kotieläinten käyttäytymistieteestä. Hänen vuonna 1993 valmistunut väitöskirjansa käsitteli sikoja: emakon hormonitoimintaa ja pesänrakennusta sekä imetykseen liittyvää emakon ja pikkuporsaiden vuorovaikutusta. Myöhemmin Castrén keskittyi pikkuvasikoiden hyvinvoinnin ja käyttäytymisen tutkimiseen. Castrén keräsi aiheen ympärille poikkitieteellisen, yli tiedekunta- ja ministerirajojen ulottuvan tutkimusryhmän.

Castrén teki aktiivisesti myös eläinsuojelutyötä. Hän oli SEYn hallituksen jäsen vuosina 1989 – 1995, ja vuodesta 1991 lähtien hän toimi hallituksen varapuheenjohtajana. Castrén kuoli 1996.

SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto on vuodesta 1901 eläinsuojelutyötä tehnyt Suomen suurin eläinsuojelujärjestö ja eläinsuojelun asiantuntija. SEYn toimialaan kuuluvat kaikki eläimet ja liiton toiminta kattaa koko maan.

Jaa sivu
Skip to content