FAQ

Usein kysyttyjä kysymyksiä SEY Suomen eläinsuojelun Kyvykäs eväkäs -vetoomuksesta.

Miksi haluatte kieltää pyydystä ja päästä -kalastuksen, vaikka sen avulla voidaan suojella uhanalaisia lajeja sekä turvata kalojen kasvu täyteen mittaan?

 • Catch and release -kalastuksella tarkoitetaan tässä yhteydessä vapaa-ajankalastuksen muotoa, jossa lähtökohtana on pyydettyjen kalojen vapautus ilman, että pääasiallisena tarkoituksena on pyydystää kaloja ravinnoksi. Samoin katamme termillä kalastuksen, jota jatketaan siitä huolimatta, että toivottu saalismäärä on jo tavoitettu. Katsomme tällaisen kalastuksen olevan eettisesti kyseenalainen huvittelumuoto, jossa kaloille aiheutetaan tarpeetonta kipua ja kärsimystä.
 •  
 • Vetoomuksessa on nimenomaan todettu, että kielto ei koske esimerkiksi alamittaisten kalojen vapauttamista kalastuksen yhteydessä.
 • Kiellon ulkopuolelle jäävät luonnollisesti myös rauhoitetut tai uhanalaiset lajit. Niiden esiintymisalueella tapahtuvan kalastuksen tulee olla hyvin harkinnanvaraista.
 •  
 • Kielto ei myöskään koske tutkimustarkoituksessa (esimerkiksi kalakantojen kartoitus) toteutettavaa kalojen vapauttamista.
 •  
 • Kiellon tarkoituksena on ensisijaisesti suojella kaloja tarpeettomalta, ihmisen viihteen vuoksi kaloille aiheutettavalta kivulta ja kärsimykseltä. Sillä on myös tarkoitus suitsia valikoivaa kalastusta, jossa mielivaltaisesti vapautetaan ja samalla vahingoitetaan kaloja pyrkien kalastamaan esimerkiksi vain haluttua kohdelajia.
 •  
 • Edellä mainituista syistä seuraava kalojen vapautus tulee tehdä asianmukaisesti minimoimalla kalan käsittely, siihen käytetty aika sekä kalan altistuminen ilmalle.

Miksi ette vaadi saman tien passiivisten pyydysten kieltämistä? Eikö kala kuitenkin kärsi niissä huomattavasti kauemmin?

 • Vetoomuksessa todetaan: ”kalojen pyyntimenetelmiä tarkastellaan kalojen hyvinvoinnin näkökulmasta ja tarvittaessa rajoitetaan.” Tämä kattaa myös verkot ynnä muut passiiviset pyydykset. Pyrimme tällä siihen, että kalastustekniikoita ja niiden harjoittamisen tarvetta tarkastellaan. Kalojen hyvinvoinnin kannalta haitallisia pyyntitekniikoita olisi syytä rajoittaa. Emme kuitenkaan pyri kalastuksen kieltämiseen kokonaisuudessaan.

Miksi haluatte kieltää hiilidioksiditainnutuksen? Mikä olisivat mielestänne sille parempia vaihtoehtoja?

 • SEY ajaa hiilidioksiditainnutuksen kieltämistä, koska se on tutkitusti kaloille hyvin haitallinen. Taintumisaika on verraten pitkä, useita minuutteja. Tuona aikana kalat kokevat voimakasta tukehtumisen tunnetta. Hiilidioksidilla tapahtuva tainnutus aiheuttaa kaloissa voimakkaita pakoreaktioita sekä stressiä. Muun muassa kansainvälinen eläinten terveysjärjestö OIE (World Organisation for Animal Health) on jo pitkään suositellut hiilidioksiditainnutuksesta luopumista kalankasvatuksessa.
 •  
 • Hiilidioksidille on jo nyt käytössä vaihtoehtoisia ja kalan hyvinvoinnin kannalta parempia menetelmiä. Suomessa on jo tällä hetkellä käytössä sekä sähkö- että mekaanista tainnutusta. Niiden soveltamiseen kaikessa kalankasvatuksessa on edellytykset. SEY ajaa hiilidioksiditainnutuksen kieltämistä siirtymäajalla, jolloin kaikilla, myös pienen mittakaavan, yrityksillä on mahdollisuus investoida vaihtoehtoisiin menetelmiin. Siirtymävaiheessa uusia teknologioita hankkivia yrityksiä pitää tukea muun muassa Euroopan meri- ja kalatalousrahaston määrärahoista.
 •  
 • Sähkötainnutus on mennyt viime vuosina aimo harppauksin eteenpäin. Se mahdollistaa oikein toteutettuna kalan nopean ja tehokkaan taintumisen sekunneissa. SEY suosittelee etenkin vedessä tapahtuvaa sähkötainnutusta.
 •  
 • Mekaaninen tainnutus on oikein toteutettuna kenties kalan hyvinvoinnin kannalta paras tainnutusmuoto. SEY kannustaa koneellisen mekaanisen tainnutuksen edelleen kehittämistä ja omaksumista kalankasvatuksessa tulevaisuudessa.
Jaa sivu
Skip to content