Kissakriisi hallintaan -kansalaisaloite

4.10.2021

Kissakriisi hallintaan -kansalaisaloite saavutti lähes 57 000 kannatusilmoitusta, ja se on toimitettu eduskuntaan 25.8.2021. Kissakriisi-kansalaisaloitetta käsitellään eduskunnassa todennäköisesti eläinten hyvinvointilain uudistuksen yhteydessä keväällä 2022.

Mitä kansalaisaloite tavoittelee?

1. Kissojen hallitsematon lisäännyttäminen tulee säätää lainvastaiseksi.

Kissan omistajan velvollisuus on huolehtia, että kissa ei pääse hallitsemattomasti lisääntymään. Kissan omistajan tulee estää tämä kastroimalla tai steriloimalla vapaana ulkoilevat kissat.

2. Kaikki kissat tulee tunnistusmerkitä ja rekisteröidä.

Kissan omistajan velvollisuus on huolehtia, että kissa tunnistusmerkitään mikrosirulla ja tunnistetiedot merkitään valtakunnalliseen rekisteriin. Omistajan tulee myös huolehtia, että rekisterin tunnistetiedot pysyvät ajantasaisina.

Mikä kissojen eläinsuojelullinen tilanne on?

Kissa on Suomen kaltoinkohdelluin lemmikkieläin. Joka vuosi Suomessa hylätään ainakin yli 20 000 kissaa. Hylättyjen kissojen todellista lukumäärää on vaikea arvioida, sillä luonnossa elävien villiintyneiden kissojen määrää on mahdoton arvioida. Osa hylätyistä kissoista kuolee luontoon, nälkään tai pakkasten myötä kylmyyteen. Osa kissoista tapetaan metsästyslain nojalla tai löytöeläintaloissa villiintyneisyyden tai tilanpuutteen takia.

Maa- ja metsätalousministeriön, Ruokaviraston ja SEY Suomen eläinsuojelun eläinlääkäreille suuntaamassa kyselyssä (2019) kissojen hyvinvoinnin ongelmakohdista vastaajat pitivät vakavimpina kissoja koskevina eläinsuojeluongelmina vapaasti lisääntyviä kissoja, kissapopulaatioita sekä hylättyjä kissoja.

Mistä 20 000 hylättyä kissaa tulevat?

Löytöeläintaloihin päätyy vuosittain lähes 10 000 kissaa. Niistä vain reilu 20 % haetaan takaisin alkuperäiseen kotiinsa. Lopuille löytöeläintaloihin päätyneille kissoille pyritään etsimään uusi koti, mutta osa joudutaan lopettamaan villiintyneisyyden, sairauksien tai tilanpuutteen takia.

Huonoimmassa asemassa ovat kissapopulaatioiden kissat, joita arvioidaan syntyvän Suomessa vähintään 10 000 vuodessa. Hallitsemattomasti lisääntyvissä populaatioissa hyvinvointiongelmia aiheuttavat eläinten sisäsiittoisuus, eläimistä toisiin leviävät taudit ja loiset sekä eläinten tottumattomuus ihmisiin. Populaatiokissat elävät tyypillisesti suurissa laumoissa ilman kunnollista huolenpitoa. Ne kärsivät nälästä ja kylmästä. Jatkuvasti lisääntyvät emot rasittuvat helposti liikaa ja jälkeläisiä syntyy ympäristöön, jossa synnyttäneiden emojen ja jälkeläisten hoitoon ei ole kunnollisia edellytyksiä.

Kissapopulaatio saa yleensä alkunsa leikkaamattomista lemmikkikissoista. Kissapopulaatioita löytyy niin maaseudun pihapiireistä kuin kerrostaloasunnoistakin. Suomessa on satoja kissapopulaatioita, ja yhdessä populaatiossa voi olla jopa yli sata kissaa. Kissapopulaatiot syntyvät ja kasvavat ihmisen toimien seurauksena.

Miten kissakriisi voidaan ratkaista?

Eläinlääkäreille suunnatusta kyselystä ilmenee, että vastaajat pitävät kissapopulaatioiden ennaltaehkäisyssä olennaisimpana keinona vapaasti ulkoilevien kissojen sterilisaation tai kastraation säätämistä pakolliseksi. Tunnistusmerkinnän ja rekisteröinnin säätäminen laissa pakolliseksi oli suosituin lainsäädännön kehittämistä koskeva ehdotus.

Eläinsuojelujärjestöillä on asiasta sama näkemys. Esimerkiksi SEY Suomen eläinsuojelu, Helsingin eläinsuojeluyhdistys ja Rekku Rescue keräsivät vuonna 2020 lähes 60 000 nimeä vetoomukseensa, jossa kissakriisin ratkaisuiksi esitettiin pakollista tunnistusmerkintää ja rekisteröintiä sekä vapaana ulkoilevien kissojen leikkauttamista.

Leikkauttamattomat kissat ovat yksi kissakriisin juurisyistä. Eläimen omistajalle tai pitäjälle tulee säätää velvollisuus estää pitämiensä eläinten hallitsematon lisääntyminen. Kissojen hallitsematon lisääntyminen johtaa kissapopulaatioiden syntymiseen.

Koirien ja kissojen tunnistusmerkintä ja rekisteröinti on mainittu hallitusohjelmassa. Asetus koirien pakollisesta tunnistusmerkinnästä ja rekisteröinnistä on jo hyväksytty eduskunnassa, ja asetus tulee voimaan vuoden 2023 alussa. Koirista suurin osa on jo vapaaehtoisesti tunnistusmerkitty. Kissojen kohdalla konkreettisiin toimiin ei ole ryhdytty, vaikka eläinsuojelullisesti kissojen tunnistusmerkintä ja rekisteröinti olisi vielä tärkeämpää kuin koirien kohdalla.

Kolmannen sektorin rooli

Kissan alhainen arvostus on yksi keskeisimmistä kissakriisin syistä. Eläinsuojelujärjestöt pyrkivät monin toimin nostamaan kissan arvostusta ja välittämään ajantasaista tietoa kissoista ja niiden tarpeista.

Eläinsuojeluyhdistykset ja niiden vapaaehtoistoimijat hoitavat käytännössä suurimman osan kissojen auttamistyöstä ottamalla hoitoon, leikkauttamalla ja tunnistusmerkitsemällä tuhansia kissoja joka vuosi. Yhden kissan hoitoon kuluu keskimäärin 500 euroa yhdistyksen varoja. Sadan kissan populaation kiinniottoon ja hoitamiseen kuluu useita satoja vapaaehtoisten työtunteja ja kymmeniä tuhansia euroja.

Kissojen omistajat tai kunnat osallistuvat kissapopulaatioista aiheutuviin kustannuksiin vähäisissä määrin. Nykyinen tilanne kuormittaa erityisesti eläinsuojeluyhdistyksiä, joiden toiminta on pääosin vapaaehtoistyöntekijöiden ja lahjoitusvarojen varassa. Eläinsuojeluyhdistykset toimivat käytännössä yksinomaan lahjoitusvaroin. Suuri osa yhdistyksistä kokeekin nykyisen kissatilanteen kestämättömäksi.

Lainsäädännön päivittäminen vastaamaan kissojen hyvinvoinnin tarpeita täydentäisi osaltaan keinovalikoimaa kissakriisin ratkaisemiseksi. Viranomaisten apu ja kuntien tarjoamat resurssit ovat välttämättömiä, jotta merkittävin lemmikkieläimiin kohdistuva eläinsuojeluongelma voidaan ratkaista.

Kuvamateriaalia kissakriisistä: https://suomenkissakriisi.kuvat.fi/kuvat/

SEYn Kissakriisi-dokumentti:

Aloitetta tukevat seuraavat suomalaiset eläinsuojeluyhdistykset:

Alajärven Tassutiimi ry

Alavuden seudun eläintiimi ry

Eläinsuojeluyhdistys Dewi ry

Eläinsuojeluyhdistys Elämänlanka ry

Eläinten Hyvinvointiyhdistys Lemmikki ry

Etelä-Kymenlaakson eläinsuojeluyhdistys EKEY

Eteläkärjen Eläinsuojeluyhdistys ry

Helsingin eläinsuojeluyhdistys HESY

Hätäkissala

Jokioisten Eläinsuojeluyhdistys ry

Kallan eläinsuojelu ry

Kankaanpään Eläinsuojeluyhdistys ry

Kaskivaaran kodittomat eläimet ry

Kehräämö ry

Kiikoisten löytöeläinpalvelu

Kissakoti Kattila

Kissakummit ry

Kissankulma ry

Kissojen Katastrofiyhdistys ry

Kissojen suojelu – Kisu ry

Kotkan seudun eläinsuojeluyhdistys ry

Kouvolan seudun eläinsuojeluyhdistys

Lohjan eläinsuojeluyhdistys ry

Löytöeläinkoti Tassutarha

MirriRescue ry

Pohjois-Kymenlaakson eläinsuojeluyhdistys ry

Porvoonseudun eläinsuojeluyhdistys ry

Päijät-Hämeen eläinsuojeluyhdistys ry

Rekku Rescue ry

SEY Suomen eläinsuojelu jäsenyhdistyksineen:

(Eläinsuojeluyhdistysten Kummit

Eläinten Auttajat, Riihimäki

Hartolan seudun eläinsuojeluyhdistys

Hausjärven eläinsuojeluyhdistys

Hämeenlinnan Seudun eläinsuojeluyhdistys ry

Jakobstadsnejdens djurvänner — Pietarsaarenseudun eläin-

ystävät

Joensuun eläinsuojeluyhdistys

Kaakkois-Suomen eläinsuojelu yhdistys

Kainuun eläinsuojeluyhdistys

Keski-Suomen eläinsuojeluyhdistys

Kokkolanseudun eläinsuojeluyhdistys

Lahden seudun eläinsuojeluyhdistys

Loviisan kissatalo ry Lovisa katthus rf

Luoteis-Lapin eläinsuojeluyhdistys

Läntisen Uudenmaan eläinsuojeluyhdistys

Meri-Lapin eläinsuojeluyhdistys

Oulaisten seudun eläinsuojeluyhdistys

Oulun seudun eläinsuojeluyhdistys

Perniön seudun eläinsuojeluyhdistys

Pieksämäen seudun eläinsuojeluyhdistys

Pielisen eläinsuojeluyhdistys

Pirkanmaan eläinsuojeluyhdistys

Pääkaupunkiseudun eläinsuojeluyhdistys

Rauman seudun eläinsuojeluyhdistys

Rovaniemen seudun eläinsuojeluyhdistys

Salon seudun eläinsuojeluyhdistys

Satakunnan eläinsuojeluyhdistys

Savon eläinsuojelu

Seinäjoen seudun eläinsuojeluyhdistys

SEY Hyvinkää

SEY Loimaa

SEY Raahe

SEY Savonlinna

SEY Valkeakosken seudun eläinsuojeluyhdistys

SEY Ylivieskan seutu

Turun eläinsuojeluyhdistys

Urjalan eläinsuojeluyhdistys

Vaasanseudun eläinsuojeluyhdistys

Varkauden seudun eläinsuojeluyhdistys)

Someron eläinapuyhdistys ry

Suomen Eläinten pelastusrinki ry

Suomen löytöeläinten kummit ry

Vakka-Suomen eläinsuojeluyhdistys ry

Vierashuoneen löytöeläimet

Jaa sivu
Skip to content