Nuoret mukaan! -hanke luo nuorille uusia vapaaehtoistyön mahdollisuuksia

Nuoret mukaan! on Erasmus+ -rahoitteinen osallistamishanke. Hankkeessa 10 nuoren johtoryhmä toimii yhteistyössä SEYn jäsenyhdistysten ja päättäjien kanssa ja suunnittelee, miten nuorten mahdollisuuksia vaikuttaa ja tehdä vapaaehtoistyötä eläinten hyväksi voisi parantaa.


Tarve Nuoret mukaan! – Nuorten vapaaehtoistyö- ja vaikutusmahdollisuuksien edistäminen eläinsuojelukentällä -hankkeelle on lähtenyt nuorilta itseltään. SEY Suomen eläinsuojelun nuorisotoiminnassa mukana oleville nuorille tehdyissä kyselyissä on käynyt ilmi, että nuoret haluaisivat tehtä jotakin konkreettista, kuten vapaaehtoistyötä, eläinten hyväksi. SEYn jäsenyhdistyksissä on tähän asti ollut vain vähän mahdollisuuksia vapaaehtoistyöhön erityisesti alaikäisille nuorille, ja täysi-ikäistenkin nuorten voi olla vaikeaa löytää mukaan toimintaa. Samaan aikaan monilla yhdistyksillä on kuitenkin jatkuva tarve uusille aktiivisille vapaaehtoisille. Yhdistysten aikuisilla päättäjillä ei ole tietoa nuorten tarpeista ja toiveista tai he eivät tiedä, miten nuoria voisi tavoittaa.

Nuoret mukaan! -hanke on suunniteltu alusta alkaen yhdessä nuorten kanssa. Hankkeen johtoryhmässä on mukana 10 nuorta, jotka ovat iältään 15-20-vuotiaita. Hankkeen tavoitteet on määritetty nuorten kanssa käydyn keskustelun ja ideoinnin kautta.

Hanketta tehdään yhteistyössä Nuorten Akatemian kanssa. Nuorten Akatemia tuo asiantuntemusta nuorten osallistamisesta ja tukee nuorten johtoryhmää sekä SEYn nuorisotoiminnan koordinaattoria osallistavien menetelmien ja kokeilemalla kehittämisen käytössä ja haltuunotossa.


Nuoret mukaan! – hanke on mukana Euroopan nuorisovuoden Awards -Suomen parhaat osallistajat kilpailun finaalissa

Euroopan nuorisovuoden Awards – Suomen parhaat osallistajat -kilpailussa etsitään Suomen parasta nuorten osallistamisen mallia. Kilpailu on osa Euroopan nuorison teemavuotta ja sen kautta halutaan kartoittaa suomalaisella toimintakentällä jo olemassa olevia hyviä käytäntöjä nuorten osallistamiseen liittyen. Kilpailulla halutaan myös kannustaa toimijoita kehittämään uusia ja innovatiivisia nuorten osallistamisen malleja.

Voittajan valitsee asiantuntijaraati. Kilpailussa on myös yleisöäänestys, jonka voittaja palkitaan ”Yleisön suosikki” -palkinnolla.

Lue lisää kilpailusta ja äänestä omaa suosikkiasi tästä!


Nuoret mukaan! -hankkeen tavoitteet

1. Lisätään SEYn paikallisten jäsenyhdistysten päättäjien ja nuorten välistä keskustelua ja tuodaan päättäjille esiin, mitä toiveita nuorilla on.

Koska SEYn päättäjät ja nuoret eivät kohtaa riittävästi, johtoryhmän nuoret järjestävät tilaisuuksia, joissa päättäjät ja nuoret tapaavat toisiaan. Lisäksi nuorten johtoryhmä kokoaa muiden nuorten toiveita ja ajatuksia yhteen ja tekee niistä ”Nuorten terveiset eläinsuojeluyhdistysten päättäjille”-materiaalin parhaaksi katsomassaan muodossa. Nuorten toiveita kerätään haastatteluiden, kyselyn sekä paikallisyhdistysten työpajoissa tapahtuvan keskustelun kautta.

2. Tehdään nuorten osallistamisen ja vapaaehtoistoiminnan kokeiluita SEYn jäsenyhdistyksissä.

Viidessä SEYn jäsenyhdistyksessä lähdetään kokeilemalla kehittämisen kautta testaamaan uusia tapoja osallistaa nuoria ja toteuttaa nuorten vapaaehtoistoimintaa. Kokeilemalla kehittämisessä ideoita testataan oikeassa käyttöympäristössä oikean kohderyhmän kanssa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Kokeilemalla kehittämisen ajattelutapa leviää hankkeen aikana myös muihin SEYn jäsenyhdistyksiin.

3. Tuotetaan nuorille eläinsuojelutoiminnan opas, jonka kautta nuoret saavat perustietoa eläinsuojelusta, vapaaehtoistyöstä sekä vinkkejä ja kannustusta vaikuttamiseen eläinten puolesta.

Nuorten johtoryhmä tuottaa eläinsuojelutoiminnan oppaan, joka madaltaa muiden nuorten kynnystä lähteä mukaan vaikuttamaan eläinten hyväksi. Materiaalissa kannustetaan paitsi lähtemään yhdistysten toimintaan mukaan, myös tekemään omaehtoisesti tekoja eläinten hyväksi. Kaikkien nuorten paikkakunnalla ei esim. ole eläinsuojeluyhdistystä tai sen toimintaan ei pääse mukaan alaikäisenä, joten materiaali tarjoaa vinkkejä myös tällaisille nuorille. Opas tuotetaan nuorten itse parhaaksi katsomassa muodossa, ja se voi sisältää esimerkiksi tekstiä, videoita, tehtäviä tai webinaareja.


Hankkeen kesto ja toiminta hankkeen aikana

Hankkeen kesto on kaksi vuotta, 1.1.2022—1.1.2024. Tuona aikana nuorten johtoryhmä tapaa livenä yhteensä viisi kertaa ja etänä näiden tapaamisten välillä.

Tapaamisten lisäksi

  • nuoret itse keräävät ajatuksia muilta nuorilta esim. haastatteluilla ja kyselyillä
  • järjestetään paikallisia työpajoja ja nuorten vapaaehtoistyön kokeiluja SEYn jäsenyhdistysten kanssa viidellä eri paikkakunnalla
  • nuorten johtoryhmä osallistuu SEY-viikonloppuun
  • nuoret kokoavat eläinsuojelutoiminnan oppaan
  • nuoret suunnittelevat markkinointikampanjan
  • nuoret osallistuvat hankkeen loppuseminaariin.

Rahoitus

Nuoret mukaan! -hanke on Euroopan unionin rahoittama.

Nuoret mukaan! on Euroopan unionin rahoittama Erasmus+ -hanke. Rahoitusta on saatu noin 59 000 euroa.

Lisätietoa Erasmus+ -ohjelmasta: www.oph.fi/erasmusplus

Jaa sivu
Skip to content