Parempi tulevaisuus koirille

6.10.2015

Ilman kaikkien tahojen yhteistyötä koirien hyvinvoinnin parantaminen ei onnistu.  Kennelliiton, kasvattajien, rotujärjestöjen, eläinlääkärien, tutkijoiden ja pennunostajien on kaikkien sitouduttava yhteisiin terveystalkoisiin. Tulevaisuudessa tarvitaan paljon myös valistustyötä, jotta tieto koirien tärkeiden ominaisuuksien perinnöllisyydestä ja jalostuksesta olisi yhä useamman saatavilla.

Tarvitaan myös mahdollisimman paljon tietoa yksittäisistä koirista. Koiranomistajana teet rodullesi parhaan palveluksen, kun ilmoitat koirasi mahdollisista sairauksista ja luonneongelmista rotujärjestön tai –yhdistyksen jalostustoimikunnalle sekä vastaat rodun terveys-, luonne- ja kuolinsyykyselyihin. Kennelliittokin kerääterveyskyselyllä tietoa rotujen terveydestä. Voit ilmoittaa Kennelliiton jalostustietojärjestelmään myös koirasi kuoleman ja kuolinsyyn.

Kennelliitto on hyväksynyt risteytysohjelmia rotuihin, joiden populaatiot tarvitsevat uusia geenejä. Tulevaisuudessa yhä useampaan rotuun tarvitaan kestävän kehityksen turvaamiseksi uutta perinnöllistä vaihtelua. Kansallisten kennelliittojen on tärkeää tunnistaa tämä tarve ja mahdollistaa kasvattajien innovatiiviset, rotua eteenpäin vievät toimet. Suomen Kennelliitto toimii tällä kansainvälisellä saralla muun muassa DogWellNetissä tuoden aktiivisesti esiin kasvattajien positiivisia kokemuksia roturisteytyksistä. Useissa muissa maissa vannotaan edelleen rotupuhtauden nimiin eikä osata nähdä roturisteytysten hyötyjä geneettisesti pienelle populaatiolle. Rotujen kotimaiden kasvava valveutuneisuus auttaa myös meitä täällä Suomessa.

Suomalaisena järjestönä Kennelliitolle tärkeimpiä rotuja ovat tietysti suomalaiset koirarodut, joista niiden kotimaana olemme vastuussa. Ulkomaisten rotujen populaatioista saattaa suurin osa olla ulkomailla ja vain pieni osuus Suomessa. Näiden rotujen kehittäminen on niiden alkuperämaan vastuulla. Tämä ei silti tarkoita, ettei meidän näissäkin roduissa tulisi varmistaa jokaisen syntyvän pentueen terveys ja hyvinvointi parhaan kykymme mukaan.

Toivon, että myös koirien rekisteröintikäytännöt muuttuvat tulevaisuudessa avoimemmiksi ja suvaitsevammiksi. Tämä auttaisi terveiden rotukoirien jalostusta. Tunnistusmerkitty monirotuinen tai rekisteröimätön koira voidaan jo nyt ilmoittaa Kennelliiton tunnistusmerkintä- ja omistajarekisteriin (FIX-rekisteri). Merkintä rekisterissä helpottaa omistajan tavoittamista koiran katoamistilanteessa. FIX-rekisteriin merkityn koiran kanssa voi myös osallistua joihinkin virallisiin kilpailuihin ja kokeisiin. Tulevaisuudessa näille koirille kannattaisi tallentaa myös polveutumistietoja ja terveystutkimustuloksia. Jo tehdyistä, mutta rekisteröimättömistä roturisteytyksistä saataisiin näin tietoa, jota voitaisiin hyödyntää, kun kyseisille roduille valitaan roturisteytykseen sopivaa vierasta rotua. Kun polveutuminen ja ominaisuudet olisivat tiedossa, voitaisiin hyviä, rodunomaisia risteytyskoiria jopa ottaa rodun kantakirjaan. Näin populaatiot olisivat avoimempia, ja pienen populaation aiheuttamia ongelmia voitaisiin paremmin välttää.

Katariina Mäki

MMT, jalostusagronomi

Suomen Kennelliitto

Jaa sivu
Skip to content