SEY tarjoaa eläinten hyvinvointiohjelman uudelle hallitukselle – kansalaiset voivat tukea Eläinohjelmaa allekirjoittamalla vetoomuksen

26.4.2023

TIEDOTE 26.4.2023

Eläinten hyvinvointi on tulevan hallituksen käsissä, kerrotaan Suomen suurimmasta eläinsuojelujärjestöstä.

SEY Suomen eläinsuojelu loi Eläinohjelman, joka toteutuessaan parantaisi eläinten hyvinvointia Suomessa, EU:ssa ja jopa muualla maailmassa. Järjestön tavoitteena on, että tuleva hallitus sisällyttäisi Eläinohjelman hallitusohjelmaansa.

SEY avasi tavoitteen tueksi Eläinohjelma-vetoomuksen, joka tarjoaa kansalaisille keinon vaikuttaa siihen, että hallitus huomioi eläimet päätöksenteossaan.

Tuleva hallitus voi päätöksillään vaikuttaa jopa miljardien eläinten elämään vuosittain. Tällä vaalikaudella aletaan työstää uuden eläinten hyvinvointilain asetuksia, ja samaan aikaan EU uudistaa eläinsuojelulainsäädäntöään. Hallitus päättää Suomen kannoista siihen, miten eläimiä saa jatkossa pitää EU:ssa.

Euroopan komissio tavoittelee maailman edistyksellisintä eläinsuojelulainsäädäntöä. Parhaimmillaan päätöksillä on vaikutusta jopa muiden maiden eläinten hyvinvointiin, sillä pöydällä on myös EU:n tuontivaatimusten säätäminen sellaisiksi, että tuontituotteilta edellytetään EU-tasoisia pitovaatimuksia. Tämä myös hälventäisi eläintuotannon kannattavuuden uhkia siinä vaiheessa, kun uusiin pitotapoihin siirrytään.

– Suomessa on ollut tapana puhua siitä, miten eläinten hyvinvointivaatimuksia tulee edistää EU-tasolla suomalaisen eläintuotannon kannattavuuden turvaamiseksi. Nyt hallituksella on tilaisuus osoittaa, että Suomessa todella välitetään eläinten hyvinvoinnista, ja asioita halutaan edistää yhdessä, sanoo SEYn toiminnanjohtaja, eläinlääkäri Kati White.

Esimerkiksi eläinten liikkumismahdollisuuden turvaaminen jäi puolitiehen kansallisessa eläinten hyvinvointilainsäädännössä. EU:hun sen sijaan kaavaillaan häkkikasvatuskieltoa tuotantoeläimille. Myös turkistarhauksen kieltämistä harkitaan.

Eläinten hyvinvointitutkijat kannattavat eläinten liikkumisvapauden turvaamista ja lajityypillisen käyttäytymisen mahdollistamista. Se paitsi vähentää eläinten kokemaa stressiä tuotanto-olosuhteissa, myös tarjoaa niille positiivisia kokemuksia ja tekee niiden elämästä eläimisen arvoista.

White korostaa, että meillä on nyt ainutlaatuinen tilaisuus saada tuotantoeläinten hyvinvointi huomioitua nykyistä paremmin.

– Lainsäädännön kokonaisuudistuksia tehdään harvoin, ja voimme joutua odottamaan jopa vuosikymmenten ajan seuraavaa tilaisuutta saattaa eläinten hyvinvointi kestävälle tasolle. Eläinten hyvinvointitutkimuksen tulee toimia lainsäädännön pohjana, vaikka se ei olisikaan taloudellisesti kannattavinta, painottaa White.

Lisätietoja: https://sey.fi/elainohjelma/


Haastattelut:

Kati White
Toiminnanjohtaja
SEY Suomen eläinsuojelu
kati.white@sey.fi
050 371 2740

Jaa sivu
Skip to content