Vetoomus vieraslajien puolesta

Eläinsuojelulain mukaan eläimelle ei saa aiheuttaa tarpeetonta kärsimystä. Myös vieraslajien tappamisen on tapahduttava eläinsuojelulain hengen mukaisesti.

Vieraslajien julma kohtelu tulee lopettaa

Supikoira, minkki, piisami, rämemajava ja pesukarhu luokiteltiin 2019 ”haitallisiksi vieraslajeiksi”. Nyt näitä lajeja saa tappaa ilman metsästyskorttia ja ympäri vuoden: myös pesimäaikana.

Muutokset ovat julmia. Kun eläimiä tapetaan pesintäaikaan, on seurauksena merkittävää hätää ja kärsimystä. Kun emo tapetaan, orvoiksi jääneet poikaset kokevat hitaan ja useita vuorokausia kestävän nääntymiskuoleman.

Metsästys täytyy tehdä ammattitaidolla. Kun metsästyskortittomat saavat tappaa eläimiä, voi jälki olla rumaa. Taidon ja kokemuksen puute voi johtaa eläinten huomattavaan kärsimykseen sekä kuoleman pitkittymiseen ja tuskallisuuteen. Kun lisäksi metsästyslainsäädännön noudattamisen valvonta on riittämätöntä, jää tilaa jopa tahalliselle eläinrääkkäykselle. Esimerkiksi luolakoirat saatetaan päästää repimään pesiinsä paenneita eläimiä hengiltä.

Eläinsuojelulain mukaan eläimelle ei saa aiheuttaa tarpeetonta kärsimystä. Myös haitallisten vieraslajien tappamisen on tapahduttava eläinsuojelulain hengen mukaisesti. Pidämme vakavana ongelmana sitä, että metsästyslaki sallii toimet, jotka aiheuttavat eläimille merkittävää ja helposti vältettävissä olevaa kärsimystä. Tästä syystä me allekirjoittaneet vaadimme, että

1. haitalliset vieraslajit palautetaan riistalajeiksi, minkä seurauksena aiemmin käytössä ollut pesintäkauden aikainen rauhoitus palautetaan näille lajeille ja niiden tappamiseen vaaditaan metsästäjätutkinto

2. metsästyksen valvontaa on lisättävä, jotta lainvastaiset menetelmät, kuten elävien eläinten jättäminen koirien revittäväksi, saadaan kitketyksi.

Lisätietoa

Vetoomus on sulkeutunut

Vetoomuksemme vieraslajien puolesta on sulkeutunut ja se tullaan luovuttamaan maa- ja metsätalousministeriölle. Vetoomuksen allekirjoitti 17 189 ihmistä.

Kiitos kaikille vetoomuksen allekirjoittaneille ja tietoa jakaneille! Kiitos myös eläimiä lahjoituksellaan auttaneille. Ilman tukijoitamme eläinsuojelutyömme ei olisi mahdollista.

Vetoa maa- ja metsätalousministeriin

Lähetä maa- ja metsätalousministeri Jari Lepälle jari.leppa@eduskunta.fi vapaamuotoinen kirje, jossa vaaditaan vieraslajien julman kohtelun lopettamista. Voit käyttää näitä argumentteja:

1. Nykyinen lainsäädäntö mahdollistaa supikoirien tappamisen myös pesimäaikaan. Kun emo tapetaan, orvoiksi jääneet poikaset kokevat hitaan ja useita vuorokausia kestävän nääntymiskuoleman. Tämä on eläinsuojelulain hengen vastaista.

2. Metsästyslainsäädännön valvonta on riittämätöntä, ja valvontaa tulee lisätä. Riittämättömän valvonnan seurauksena esimerkiksi luolakoirat saatetaan päästää repimään pesiinsä paenneita eläimiä hengiltä.

Eläinfilosofi Elisa Aaltola kertoo, mistä ongelmassa on kyse

Eläimet tarvitsevat jokaista puolustajaansa

Auta eläimiä liittymällä kuukausilahjoittajaksi.

Skip to content