SEYn kannanotto ranskanbulldoggien roturisteytyksistä

9.9.2020

Osa ranskanbulldoggien kasvattajista haluaa kokeilla roturisteytyksiä helpottaakseen rodun terveysongelmia. SEY kannattaa roturisteytyksiä, sillä niiden avulla eläimille kärsimystä aiheuttavia piirteitä on mahdollista karsia pois nopeasti ja parantaa eläinten hyvinvointia. Ranskanbulldoggien kohdalla rodun tervehdyttäminen pelkästään rodun sisäisillä jalostusvalinnoilla ei ole mahdollista.

Ranskanbulldoggi kuuluu niin sanottuihin brakykefaalisiin rotuihin, jotka ovat lyhytkuonoisia ja -kalloisia koirarotuja. Brakykefalia ei ole eläimillä normaalisti esiintyvä tila, vaan seurausta ihmisten valikoivasta jalostuksesta, jolla pyritään vahvistamaan tiettyjä ominaisuuksia. Liioiteltu brakykefalia vaarantaa eläimen hengitys- ja lämmönsäätelyjärjestelmän normaalin toiminnan ja altistaa siksi eläimet vakaville terveysongelmille.

Liioitellun brakykefaalisilla roduilla suurin ongelma on liioitellun lyhyt kuono, joka yhdessä ahtaiden sierainten ja keuhkoputken kanssa voi aiheuttaa hengitysvaikeuksia. Näillä roduilla eläimen sydän voi rasittua ponnistuksista, ja koirat ovat alttiita lämpöhalvauksille ja pyörtymisille. Liioitellun lyhyt kuono aiheuttaa myös muun muassa silmä-, hammas- ja ruoansulatusongelmia.

Vaikka joitakin varsin terveitä yksilöitä on olemassa, liioitellusti brakykefaalisten rotujen terveystilanne on hyvin huono. Ranskanbulldogilla esiintyy tyypillisten brakykefaalisten rotujen sairauksien lisäksi myös muita sairauksia, kuten luustosairauksia, atopiaa ja muita immuunijärjestelmän häiriöitä. Rodussa esiintyy myös syringomyeliaa ja epilepsiaa. Eläinlääkärit pitävätkin ranskanbulldoggia yhtenä sairaimmista koiraroduista.

Osa ranskanbulldoggien kasvattajista on ilmoittanut haluavansa kokeilla, voidaanko roturisteytysten avulla ratkaista rodun terveysongelmia. SEY kannattaa roturisteytyksiä ranskanbulldogin terveysongelmien helpottamiseksi.

SEYn näkemyksen mukaan kehityshäiriöisten koirien lisäännyttäminen keskenään on epäeettistä ja eläinsuojelulain vastaista. Eläinten terveyden ja hyvinvoinnin on aina oltava etusijalla, kun niitä päätetään suunnitelmallisesti lisäännyttää.

SEYn mielestä koiria, joilla on perinnöllisiä, koiralle kärsimystä aiheuttavia vikoja, ei tule käyttää siitosyksilöinä. Viranomaisille on lainsäädännössä määrättävä velvollisuus kieltää jalostus, joka aiheuttaa eläimille rakenteellisia tai muita terveysongelmia.

Jalostuksen myötä kehittyneet, eläimille haittaa ja hyvinvointiongelmia aiheuttavat piirteet ovat jalostuksen keinoin karsittavissa pois. Kun rodun perimässä ei ole tarpeeksi vaihtelua koiran hyvinvointiin vaikuttavien tekijöiden jalostamiseksi oman rodun koirilla, roturisteytyksellä voidaan lisätä monimuotoisuutta. Brakykefaalisten koirarotujen kuonon pidentämisessä jalostuksen avulla voidaan nopeastikin parantaa eläinten hyvinvointia, kun jalostukseen valitaan muunrotuisia koiria.

Kaikkein sairaimpien rotujen, kuten ranskanbulldogin kohdalla toimenpiteisiin tulee ryhtyä välittömästi, jotta rodun terveydentila paranee. Kennelliitto on laatinut ohjeistuksen roturisteytyksiin jo vuonna 2013. Risteytysohjelmat on ensisijaisesti tarkoitettu roduille, joissa ei ole tarpeeksi perinnöllistä vaihtelua tärkeiden, koiran hyvinvointiin vaikuttavien ominaisuuksien jalostamiseksi. SEY kehottaa sekä ranskanbulldoggeja että muita sairaimpia rotuja edustavia yhdistyksiä ryhtymään nopeasti toimenpiteisiin roturisteytysohjelmien aloittamiseksi.

Jos toimenpiteet eivät auta tai ovat riittämättömiä, rodun lisääminen tulee lopettaa kokonaan.

Sinua saattaa kiinnostaa myös

Moni koirarotu kärsii jalostuksesta – valistus ja säädökset tehokkaimpia keinoja puuttua epäterveeseen jalostukseen

SEY vaatii uudistuvaa eläinsuojelulakia puuttumaan eläimen terveydelle tai muulle hyvinvoinnille haitalliseen jalostukseen.

Lue lisää

SEY: Koiranjalostuksen ongelmiin on puututtava nykyistä tehokkaammin – lakiin on saatava tiukennuksia, mutta myös ostajien valveutuneisuudessa on toivomisen varaa

SEY vaatii, että hyvinvointia heikentävien ominaisuuksien jalostamiseen puututaan lainsäädännöllä nykyistä tehokkaammin.

Lue lisää
Jaa sivu
Skip to content