SEY haluaa kansallisen tavoiteohjelman kalojen hyvinvoinnin edistämiseksi

4.9.2020

TIEDOTE 4.9.2020

SEY Suomen eläinsuojelu vaatii parannuksia kasvatettujen kalojen ja kalastuksen kohteena olevien kalojen hyvinvointiin. Kaloja hyödynnetään monin tavoin sekä kaupallisesti että vapaa-ajan harrastusmuotona. Myös Suomen hallitusohjelma pyrkii lisäämään kalojen hyödyntämistä, mutta kalojen hyvinvointiin hallitusohjelmassa ei kiinnitetä huomiota.

– Eläinten hyvinvointi on noussut tärkeäksi yhteiskunnalliseksi aiheeksi. Kuluttajat tiedostavat entistä paremmin, miten eläinten hyvinvointi toteutuu eri tuotantomuodoissa. Kiinnostus kalojen hyvinvointia kohtaan on herännyt kansalaisten keskuudessa kautta Euroopan. Kalojen hyvinvointi kuitenkin vielä pitkälti sivuutetaan julkisessa keskustelussa ja lainsäädännössä, sanoo SEYn toiminnanjohtaja (vs.) Maria Lindqvist.

Tiede tuottaa jatkuvasti lisää tietoa kalojen kyvyistä ja kokemusmaailmasta, ja kalojen kivuntunnosta on jo enemmän tietoa kuin esimerkiksi lintujen.

– Tiedeyhteisö on lähes yksimielinen siitä, että kalakin tuntee kipua, mutta tämä ei näy riittävästi kalankasvatus- ja kalastuskäytännöissä tai lainsäädännössä, Lindqvist sanoo.

Kalankasvattamot voivat edistää kalojen hyvinvointia monin keinoin, muun muassa yksilötiheyttä optimoimalla ja käyttämällä virikekasvatuksen elementtejä myös ravinnoksi käytettävän kalan kasvatuksessa.

Erityisesti kalojen lopetusmenetelmissä on paljon kehitettävää. EU:n lopetusasetuksen mukaan ”Eläimiä tulee varjella vältettävissä olevalta kivulta, tuskalta ja kärsimykseltä lopetuksen ja siihen liittyvien toimien aikana.” Suomessa viljelykaloilla laajasti käytettävän hiilidioksiditainnutuksen kohdalla tämä ei toteudu.

– Minuutteja kestävä tainnutus on tuskallinen ja aiheuttaa kaloissa voimakkaita pakoreaktioita sekä stressiä. Esimerkiksi World Organization for Animal Health (OIE) on jo vuosia sitten todennut hiilidioksidin käytön tainnutuksessa erittäin haitalliseksi kalojen terveyden kannalta ja suosittelee mekaanisen iskutainnutuksen tai sähkötainnutuksen käyttöä sen sijaan. Johtaviin kalankasvatusmaihin lukeutuvassa Norjassa hiilidioksidin käyttö tainnutuksessa kiellettiin jo vuonna 2007, sanoo Lindqvist.

SEYn näkemyksen mukaan myös kaupallisessa volyymikalastuksessa tulee määrätietoisesti pyrkiä siihen, että kalojen tainnutus kalastusaluksilla voidaan ottaa käyttöön. Lisäksi on pyrittävä muutenkin kehittämään pyyntimenetelmiä kalojen hyvinvoinnin näkökulmasta.

Vapaa-ajankalastuksen osalta SEYn tavoitteena on muun muassa kalojen asianmukainen tainnuttaminen ja lopettaminen myös massatapahtumissa sekä pyydystä ja päästä -kalastuksen kieltäminen.

– Esimerkiksi pyydystä ja päästä -kalastus aiheuttaa kalalle vältettävissä olevaa stressiä, fyysisiä vammoja ja jopa kuoleman. Emme halua kieltää ala- ja ylämittaisten tai rauhoitettujen kalojen palauttamista, vaan kaloille haittaa aiheuttavan huvikalastuksen, jossa kaloja ei ole aikomustakaan pyydystää ruoaksi, sanoo Lindqvist.

Suomessa laaditaan parhaillaan uutta kansallista EU:n meri- ja kalatalousrahaston toimintaohjelmaa ja vesiviljelystrategiaa.

– Kalojen hyvinvointinäkökulman tulisi näkyä niissä selkeästi yhtenä keskeisenä tavoitteena.

SEY luovutti perjantaina 4. syyskuuta maa- ja metsätalousministeriölle vetoomuksen. Siinä vaaditaan muun muassa kalojen kannalta parempia tainnutusmenetelmiä, puhtaan pyydystä ja päästä -kalastuksen kieltämistä ja tutkimusmäärärahojen suuntaamista kalojen hyvinvointia edistäviin hankkeisiin. Vetoomuksen allekirjoitti 6 018 henkilöä.

Lisätietoa:

Vetoomuksen taustatiedot: https://sey.fi/kyvykas-evakas-taustatieto/

Usein kysyttyä kalavetoomuksesta ja SEYn kalatavoitteista: https://sey.fi/kala-faq/

Haastattelut:

Maria Lindqvist
toiminnanjohtaja (vs.)
p. 050 371 2740
maria.lindqvist@sey.fi

Annukka Seppävuori
viestinnän asiantuntija
040 830 1716
annukka.seppavuori@sey.fi

SEY Suomen eläinsuojelu on vuodesta 1901 eläinsuojelutyötä tehnyt Suomen suurin eläinsuojelujärjestö ja eläinsuojelun asiantuntija. SEYn toimialaan kuuluvat kaikki eläimet ja liiton toiminta kattaa koko maan.

Jaa sivu
Skip to content