SEYn vuositilastot julki: SEY neuvoi kansalaisia eläinsuojeluongelmissa yli 40 000 kertaa vuonna 2020 –Ilmoitukset eläinten väkivaltaisesta kohtelusta lisääntyneet selvästi

29.4.2021

SEY Suomen eläinsuojelun vapaaehtoiset eläinsuojeluneuvojat ja jäsenyhdistykset auttoivat koronavuonna 2020 tuhansia eläimiä ja neuvoivat kansalaisia eläinsuojeluongelmissa yli 40 000 kertaa. Viime vuonna SEYn eläinsuojeluneuvojat kohtasivat ja auttoivat yli 2 500 eläintä, ja SEYn jäsenyhdistykset auttoivat yli 4 000 eläintä.

SEYlle saapuneiden eläinsuojeluilmoitusten ja yhteydenottojen määrää kasvoi koronavuonna verrattuna edellisvuoteen. SEY vastaanotti viime vuonna yli 8 000 eläinsuojeluilmoitusta. Ilmoituksissa nousi esiin muun muassa lisääntynyt eläimiin kohdistuva väkivalta. 

Ilmoitukset eläinten väkivaltaisesta kohtelusta lisääntyivät

SEYn arvion mukaan lisääntynyt kotona vietetty aika sai ihmiset tarkkailemaan naapurustonsa eläinten pitoa ja puuttumaan eläinten kaltoinkohteluun aikaisempaa ahkerammin. Ihmiset kiinnittävät vuonna 2020 aikaisempaa enemmän huomiota erityisesti naapurissa haukkuviin koiriin ja tekivät enemmän havaintoja naapuruston eläinten hyvinvoinnista.

SEYlle saapuvissa eläinsuojeluilmoituksissa ja yhteydenotoissa ilmoitettiin myös aiempaa enemmän eläinten väkivaltaisesta kohtelusta. SEYn toiminnanjohtaja (vs.) Maria Lindqvist pitää eläimiin kohdistuvan väkivallan lisääntymistä erittäin huolestuttavana.

 –   On tiedossa, että ihmisten pahoinvointi on korona-aikana kasvanut ja perheissä lähisuhdeväkivalta on lisääntynyt. On väistämätöntä, että ihmisten paha olo ja ongelmat heijastuvat myös eläimiin ja niiden kohteluun. Eläimet eivät pysty hankkimaan itselleen apua, joten väkivaltaa tai muita laiminlyöntejä havaitsevat tai sellaista epäilevät ovat keskeisessä asemassa eläinten auttamisessa, sanoo Lindqvist.

Lindqvistin mukaan lisääntynyt eläinsuojeluilmoitusten määrä kertookin siis todennäköisesti myös ihmisten ilmoituskynnyksen madaltumisesta.

–   Eläinsuojeluilmoitusten tekemisessä näyttää olevan tapahtumassa selkeä asennemuutos. On erinomaista, että eläinten kärsimykselle ei ummisteta silmiä, vaan uskalletaan hakea apua.

SEY auttoi hädässä olevia eläimiä koronakriisistä huolimatta

Koronakriisi hankaloitti SEYn vapaaehtoisten eläinsuojeluneuvojien työtä, kun liikkumista rajoitettiin ja ihmiskontakteja piti vähentää. Epäilyyn perustuvia neuvontakäyntejä onnistuttiin rajoitusten puitteissa tekemään kuitenkin lähes 950. 

–  Eläinsuojeluneuvojamme ja jäsenyhdistyksemme ovat toimineet eläinten puolesta koronakriisistä huolimatta ja rajoitukset huomioon ottaen. Koronakriisi on vaikeuttanut erityisesti monen yhdistyksen varainhankintaa, mutta yhdistykset ovat taloudellisista haasteistaan huolimatta esimerkiksi onnistuneet hoitamaan enemmän kissoja kuin edellisvuonna, sanoo Lindqvist.

Koronan rajoittaessa neuvontakäyntejä kansalaiset saivat aikaisempaa enemmän neuvoja puhelimitse ja SEYn Eläinsuojelu-chatin kautta. SEYn eläinsuojeluneuvojien ja yhdistysten antamien eläinsuojeluneuvojen määrä kasvoi yli kolmanneksella edellisvuodesta yltäen yli 40 000 annettuun eläinsuojeluneuvoon. Apua hankalissa eläinsuojelutilanteissa kysytään yhä useammin SEYn Eläinsuojelu-chatissa. Eläinsuojelu-chat tarjoaa mahdollisuuden kysyä apua matalalla kynnyksellä anonyymisti.

Populaatiokissaongelmaa hoidetaan yhä vapaaehtoisvoimin

Eläinten auttamisen ja neuvontatyön ohella SEYn toimijat auttavat yhä useammin eläinsuojeluviranomaisia eläinten haltuun ottamisessa, kuljettamisessa ja kuntouttamisessa. Erityisesti populaatiokissaongelman hoitaminen siirtyy usein SEYn toimijoiden tai muiden paikallisten eläinsuojelijoiden hoidettavaksi. Useimmat kunnat eivät rahoita populaatiokissaongelman hoitamista, ja kissojen hoitaminen jää vapaaehtoisten eläinsuojelijoiden harteille.

SEYn jäsenyhdistykset loukuttivat viime vuonna noin 100 kissapopulaatiota ja auttoivat yhteensä noin 3 300 kissaa.

– Kymmenet eläinsuojeluyhdistykset hoitavat kissakriisiä Suomessa. Kissakriisi aiheuttaa valtavaa kärsimystä kymmenille tuhansille kissoille ja sen hoitamiseen kuluu vuosittain miljoonia euroja. Eläinsuojelijat ovat jo vuosikymmenten ajat hoitaneet hädässä olevia kissoja, mutta kissakriisin ratkaisemiseksi tarvitaan tulipalojen sammuttelun lisäksi kansallinen tahtotila kissojen aseman parantamiseksi, sanoo Lindqvist.

SEY kampanjoi kissojen puolesta syksyllä 2020 Kalevauva.fi-yhtyeen kanssa ja julkaisi kissoille omistetun Älä hylkää mua #kissakriisi -kappaleen. SEYn kissakampanja saa jatkoa elokuussa 2021.

Lisätietoja:

SEYllä on noin 70 vapaaehtoista eläinsuojeluneuvojaa ja 39 jäsenyhdistystä. SEYn eläinsuojeluneuvojat löytyvät osoitteesta sey.fi/elainsuojeluneuvojat/ ja jäsenyhdistykset osoitteesta sey.fi/jasenyhdistykset/.

SEYn eläinsuojeluneuvojiin voi olla yhteydessä matalalla kynnyksellä, kun epäilee eläimen olevan avun tarpeessa. Eläinsuojeluneuvojat antavat neuvoja puhelimitse, sähköpostitse tai Eläinsuojelu-chatissa, ja suurin osa myös tekee saamiensa ilmoitusten perusteella eläinsuojeluneuvontakäyntejä eläinten pitopaikkoihin.

Haastattelut:

Maria Lindqvist
Toiminnanjohtaja (vs.)
050 371 2740
maria.lindqvist@sey.fi

SEY Suomen eläinsuojelu on vuodesta 1901 eläinsuojelutyötä tehnyt Suomen suurin eläinsuojelujärjestö ja eläinsuojelun asiantuntija. SEYn toimialaan kuuluvat kaikki eläimet ja sen toiminta kattaa koko maan.

Jaa sivu
Skip to content