SEY vaatii toimenpiteitä kalojen hyvinvoinnin edistämiseksi

25.2.2020

Tiedote

Kalan kulutus ja kalateollisuus Suomessa ovat kasvussa. Suomen hallitusohjelma pyrkii lisäämään kalojen hyödyntämistä, ja alaan investoidaan maassamme paljon. Vapaa-ajankalastus on yksi suosituimmista harrastuksista Suomessa.

Samalla kun eläinten hyvinvointi on yleisesti noussut tärkeäksi yhteiskunnalliseksi aiheeksi, kalojen hyvinvointi on pitkälti ohitettu julkisessa keskustelussa ja erilaisissa toimintaohjelmissa.

– Kalateollisuudessa kala yleisesti nähdään olentona, jolla ei ole yksilöllisyyttä tai tarpeita. Kaloista puhutaan kilogrammoina, ei yksilöinä, ja kalojen kasvatuksesta puhutaan viljelynä. Se kertoo paljon suhtautumisestamme kaloihin. Jos nisäkkäitä tai lintuja kohdeltaisiin kuten kaloja, asiasta nousisi valtava kohu, sanoo SEYn toiminnanjohtaja, eläinlääkäri Kati Pulli.

– Kalan kykenemättömyyttä kipuun tai kärsimykseen ei voida enää millään muotoa pitää perusteluna kalojen epäeettiselle kohtelulle. Tiede tuottaa jatkuvasti lisää tietoa kalojen kyvyistä ja kokemusmaailmasta. Kalojen kyvystä kokea kipua alkaa olla jo enemmän tieteellisiä todisteita kuin esimerkiksi lintujen kohdalla, sanoo Pulli.

Pahoja epäkohtia kalojen tainnutuksessa

Lainsäädäntö edellyttää, että eläimiä tulee varjella lopetuksen yhteydessä kaikelta vältettävissä olevalta kivulta. Tämä ei toteudu Suomessa viljelyillä kaloilla, joilla käytetään edelleen laajasti hiilidioksidia tainnutukseen.

– Minuutteja kestävä tainnutus aiheuttaa kaloissa voimakkaita pakoreaktioita sekä stressiä. Esimerkiksi kansainvälinen eläinten terveyttä seuraava järjestö OIE on jo vuosia sitten todennut hiilidioksidin käytön tainnutuksessa erittäin haitalliseksi kalojen kannalta ja suosittelee mekaanisen iskutainnutuksen tai sähkötainnutuksen käyttöä sen sijaan. Johtaviin kalankasvatusmaihin lukeutuvassa Norjassa hiilidioksidin käyttö tainnutuksessa kiellettiin jo vuonna 2007, Pulli sanoo.

SEY pitää ongelmallisena myös, että volyymikalastuksessa aluksilla tapahtuvan kalojen tainnutuksen käyttöönottoon ei kehoteta tai edes suositella, vaikka eläinsuojelulaissa säädetään, ettei eläimelle saa suorittaa muita teurastukseen liittyviä toimenpiteitä ennen kuin se on kuollut.

–  Tämän toteutumisesta ei nykymuodossaan ole volyymikalastuksessa mitään takeita. Esimerkiksi Norjassa ja Hollannissa on jo otettu käyttöön aluksia, joilla sovelletaan kalojen koneellista sähkötainnutusta. Tekniikka helpottaa myös kalastajien työskentelyä ja parantaa yleistä turvallisuutta. Tämä kehityssuunta tulee yleistymään Euroopassa, ja Suomen olisi syytä seurata sitä.

Vapaa-ajankalastuksessa monia ongelmallisia käytäntöjä

Vapaa-ajankalastuksessa ongelmakohtia ovat muun muassa pyydystä ja päästä -kalastus, kalojen jättäminen tainnuttamatta ja lopettamatta sekä elävien täkykalojen käyttö.

– Kalojen tainnuttamatta ja lopettamatta jättäminen pyynnin yhteydessä voi johtaa minuuttien, jopa tuntien kärsimykseen. Pyydystä ja päästä -kalastus, silloin kun kyseessä ei ole esimerkiksi alamittaisten kalojen palautus vesistöön, on eläimen hyvinvointia merkittävästi haittaava ihmisten huvittelun muoto, sanoo Pulli.

– Pidämme elävien täkykalojen käyttöä jo nykyisen eläinsuojelulain perusteella laittomana kalastusmuotona, jota kuitenkin edelleen harjoitetaan. Ajamme yksiselitteisesti elävien syöttikalojen käytön kieltämistä lainsäädännössä. Esimerkiksi Saksassa, Sveitsissä ja Irlannissa se on jo nykyisin kiellettyä.

Lisäksi SEY pitää tärkeänä, että kalankasvatuksessa kehitetään kalojen pito-olosuhteita muun muassa panostamalla virikekasvatukseen ja lajeittain sopivaan kasvatustiheyteen. Sekä kaupallisessa että vapaa-ajankalastuksessa tulisi arvioida kalojen pyyntimenetelmiä kalojen hyvinvoinnin näkökulmasta.

Lisätietoja:

SEY on avannut vetoomuksen kalojen hyvinvointitavoitteidensa tueksi. Vetoomuksen voi allekirjoittaa osoitteessa https://sey.fi/kalavetoomus/. Vetoomuksessa pyydetään maa- ja metsätalousministeriötä luomaan toimintaohjelma, joka linjaa yksityiskohtaiset askeleet kalojen hyvinvoinnin edistämiseksi.

Haastattelut:

Kati Pulli, toiminnanjohtaja, SEY Suomen eläinsuojelu, 050 371 2740, kati.pulli@sey.fi

SEY Suomen eläinsuojelu on Suomen suurin eläinsuojelujärjestö ja eläinsuojelun asiantuntija. SEY on toiminut suomalaisen eläinsuojelun eturintamassa jo yli sadan vuoden ajan.

Sinua saattaa kiinnostaa myös

SEY kanteli oikeusasiamiehelle Lapin poliisin päätöksestä – kalojen tainnuttamatta jättäminen SM-pilkissä vastoin eläinsuojelulakia

SEY Suomen eläinsuojelu on tehnyt eduskunnan oikeusasiamiehelle kantelun Lapin poliisin päätöksestä jättää esitutkinta toimittamatta liittyen viime vuoden SM-pilkkikilpailussa tapahtuneisiin epäiltyihin eläinsuojelurikkomuksiin.

Lue lisää

SEY: Kalojen hiilidioksiditainnutuksesta tulee luopua uudistettavassa eläinsuojelulaissa

Hiilidioksiditainnutus on paitsi kalalle tuskallinen, myös epävarma tapa tainnuttaa eläin ennen verenlaskua. SEYn mielestä hiilidioksiditainnutuksesta tulee luopua eläinsuojelulain uudistuksen yhteydessä.

Lue lisää

SEY: Pyydystä ja päästä -kalastus ei ole eläinsuojelullisesti kestävä ratkaisu liikakalastukseen

Pyydystä ja päästä -kalastus aiheuttaa kaloille tarpeetonta kipua, stressiä ja tuskaa. Lisäksi osa kaloista vaurioituu niin pahoin, että kuolee pian vapauttamisen jälkeen.

Lue lisää
Jaa sivu
Skip to content