Yhä useampi populaatiokissa sai apua vuonna 2022

21.6.2023

TIEDOTE

SEY Suomen eläinsuojelun jäsenyhdistyksissä hoidettiin taas edellisvuotta enemmän populaatiokissoja vuonna 2022. Kissapopulaatiot ovat kissalaumoja, joissa leikkaamattomat kissat lisääntyvät vapaasti keskenään. Kissat ovat usein sairaita ja alihoidettuja.

Avuntarvitsijoita olisi enemmänkin, mutta resurssipula rajoittaa toimintaa. Eläinten hoitokulut ovat korkeat, mutta rahaakin suurempi tarve on vapaaehtoisista auttajista.

– Auttamistyö vaatii rahaa, mutta pelkkä raha ei riitä, vaan kissojen auttamiseen tarvitaan myös paljon vapaaehtoisia. Viime vuonna yhdistykset ovat hoitaneet aiempaa enemmän vaativaa ja pitkäaikaista hoitoa sekä sosiaalistamista tarvitsevia populaatiokissoja, mikä syö vapaaehtoisten aikaa. Jos kokee itse voivansa auttaa, kannattaa olla yhteydessä lähimpään eläinsuojeluyhdistykseen, sanoo SEYn toiminnanjohtaja, eläinlääkäri Kati White.

Kissapopulaatio-ongelma kuitenkin jatkuu, ja hylättyjä kissoja löytyy edelleen paljon ympäri maata. SEYn näkemyksen mukaan valistustyötä tarvitaan yhä, jotta kissan arvostus nousisi Suomessa samalle tasolle kuin vaikkapa koiran.

– Kissapopulaatioita löytyy aiempaa enemmän luultavasti siksi, että niihin osataan kiinnittää paremmin huomiota. Vapaaehtoiset hoitavat eläimiä ja auttavat eläinten omistajia mahdollisuuksiensa mukaan, mutta edelleen tarvitaan ennaltaehkäisevää työtä. Se tarkoittaa valistusta ja lainsäädäntöön vaikuttamista. Uusi eläinten hyvinvointilaki on tuomassa parannuksia tilanteeseen esimerkiksi antamalla valvontaviranomaisille oikeuden puuttua tilanteeseen, jossa kissanomistaja antaa kissojensa lisääntyä vapaasti, White sanoo.

Koronalla kauaskantoiset vaikutukset

Korona-aika vaikuttaa edelleen vapaaehtoiseen eläinsuojelutyöhön. Vuonna 2021 päätään nostanut koronakaniongelma jatkui paikoin, ja moni auttaja uupui.

– Yksi korona-ajan ilmiöistä oli se, että lemmikkejä otettiin aiempaa enemmän arkea piristämään. Koiria otettiin liian vähällä harkinnalla, mikä näkyy lisääntyneinä yhteydenottoina liittyen koirien käytösongelmiin ja vaikeuksiin selviytyä eläinlääkärilaskuista. Myös kaneja on hylätty runsaasti, mikä näkyy useissa jäsenyhdistyksissämme suoranaisena kanikriisinä, kun sopivia uusia koteja on vaikea löytää. Monelle on tullut yllätyksenä, kuinka vaativa lemmikki kani on, sanoo White.

SEY kerää vuosittain tietoja hoidetuista eläimistä ja annetuista neuvoista vapaaehtoisiltaan kautta maan. Korona-aika teki kuitenkin vertailemisesta vaikeaa, sillä esimerkiksi eläinsuojeluneuvontakäyntien määrä ei ole palautunut koronaa edeltäneelle tasolle.

– Korona-aika oli meille kaikille kuormittavaa poikkeusaikaa. Se vaati veronsa myös vapaaehtoistoimijoilta, ja se näkyy myös tilastoissa. Eläinsuojeluyhdistykset kaipaavat jatkuvasti uusia vapaaehtoisia eläinten auttamiseksi. Jos sinulla on aikaa ja halua toimia eläinten puolesta, on vapaaehtoiseksi ryhtyminen hyvä ratkaisu.

Apua matalalla kynnyksellä

SEYn vapaaehtoisiin eläinsuojeluneuvojiin voi olla yhteydessä matalalla kynnyksellä, kun epäilee eläimen voivan huonosti tai kaipaa neuvoa omaan eläintenpitoon. Neuvojat siirtävät tapaukset tarvittaessa eteenpäin eläinsuojeluviranomaisille. Viime vuonna noin joka neljäs neuvontakäynti antoi aihetta jatkotoimiin.

– Jos vaikka epäilee naapurin kaltoinkohtelevan lemmikkiään, voi olla korkea kynnys ottaa yhteyttä valvontaeläinlääkäriin tai poliisiin. Tilannetta voi sellaisessa tapauksessa pohtia neuvojamme kanssa, joka on tarvittaessa yhteydessä eläinsuojeluviranomaiseen, jos näyttää siltä, että tilanteeseen täytyy puuttua. Eläinsuojeluneuvoja voi myös olla suoraan yhteydessä eläimen omistajaan ja keskustella eläimen elinolojen parantamisesta, White sanoo.

Lisätietoa:

SEY kerää tilastotietoja liiton, jäsenyhdistystensä ja eläinsuojeluneuvojiensa saamista eläinsuojeluilmoituksista, annetusta neuvonnasta sekä autetuista eläimistä.

SEYlle voi tehdä eläinsuojeluilmoituksen sähköisellä lomakkeella tai suoralla yhteydenotolla asiakaspalveluun. Neuvoa voi kysyä mm. Eläinsuojelu-chatissa tai chatbotissa osoitteessa sey.fi. ilmoitukset käsitellään SEYn toimistolla luottamuksellisesti.

SEY antoi vuonna 2022 neuvontaa eläinsuojeluasioissa yhteensä lähes 30 000 kertaa. Jäsenyhdistykset neuvoivat 14 000, eläinsuojeluneuvojat 15 000 ja SEYn toimisto 560 kertaa.

SEYn jäsenyhdistykset hoitivat vuoden aikana yhteensä 2 587 kissaa. Näistä populaatiokissoja oli 1 409 kpl (54 %) ja muita kissoja 1 178 kpl (46 %).

Lisäys 22.6.2023 klo 14.10: SEYn toimistolle tehtiin viime vuonna noin 4 500 eläinsuojeluilmoitusta. Määrä on suunnilleen sama kuin vuonna 2021, jolloin ilmoituksia tehtiin noin 4 600. Lisäksi ilmoituksia tehtiin eläinsuojeluneuvojille ja jäsenyhdistyksille, mutta näiden määrää ei pysty arvioimaan.

Haastattelut:

Kati White
toiminnanjohtaja
050 371 2740
kati.white@sey.fi

Annukka Seppävuori
viestinnän asiantuntija
040 830 1716
annukka.seppavuori@sey.fi

Sinua saattaa kiinnostaa myös

SEYn vuositilastot julki: SEY neuvoi kansalaisia eläinsuojeluongelmissa yli 40 000 kertaa vuonna 2020 –Ilmoitukset eläinten väkivaltaisesta kohtelusta lisääntyneet selvästi

SEY Suomen eläinsuojelun vapaaehtoiset eläinsuojeluneuvojat ja jäsenyhdistykset auttoivat koronavuonna 2020 tuhansia eläimiä ja…

Lue lisää

Eläinsuojeluvalvonnan tulokset julki: Tuotantoeläimiä koskevien laiminlyöntien määrä lähes kaksinkertaistunut, lemmikkieläimistä tehdyt ilmoitukset aiempaa kiireellisempiä

Ruokaviraston eilen julkaisemien eläinsuojeluvalvonnan vuositilastojen mukaan tuotantoeläimiin kohdistuvien laiminlyöntien määrä lähes kaksinkertaistui viime…

Lue lisää

Eläinsuojeluilmoitusten määrä jatkaa kasvuaan – Koronakanit työllistävät nyt eläinsuojelutoimijoita

TIEDOTE 8.6.2022 SEY Suomen eläinsuojelun vapaaehtoiset toimijat auttoivat viime vuonna tuhansia hädässä olevia…

Lue lisää
Jaa sivu
Skip to content