Eläinjalostus

Viranomaisten on puututtava sellaiseen eläinjalostukseen, jossa eläimille aiheutetaan tai ylläpidetään ominaisuuksia, jotka aiheuttavat eläimen terveydelle tai hyvinvoinnille haittaa. Jalostuksen aiheuttamista hyvinvointiongelmista kärsivät muun muassa koirat, kissat, turkisketut ja broilerit.


Tavoitteenamme on, että eläinjalostuksella tulee edistää eläinten terveyttä ja hyvinvointia. Emme hyväksy jalostusta, jolla heikennetään eläinten terveyttä tai hyvinvointia. Tällaiseen jalostukseen tulee puuttua nykyistä huomattavasti tiukemmin. Myös sellaiset jalostusmenetelmät, jotka aiheuttavat haittaa emälle ja / tai jälkeläisille, tulee kieltää.


Esitämme muun muassa seuraavia yksityiskohtaisempia vaatimuksia liittyen eläinjalostukseen:

  • LAKIA TULEE TARKENTAA siten, että viranomaisten on puututtava sellaiseen eläinjalostukseen, jossa eläimille aiheutetaan tai ylläpidetään ominaisuuksia, jotka aiheuttavat eläimen terveydelle tai muulle hyvinvoinnille haittaa.
  • LAISSA JA SEN perusteluissa (hallituksen esityksessä) tulee esimerkkien kautta tuoda selkeästi esiin, minkälaisten ominaisuuksien jalostaminen eläimelle on kiellettyä. Samalla näitä ominaisuuksia kantavien eläinten myynti on kiellettävä lyhyellä siirtymäajalla. Tällaisia ominaisuuksia ovat esimerkiksi hengitysvaikeudet, kroonista kipua aiheuttavat viat ja sairaudet, kuten luuston ja nivelten ongelmat sekä ahdas kallon rakenne, rajoittunut liikuntakyky, rakenteellinen ominaisuus, josta seuraa kyvyttömyys normaaliin lisääntymiseen ja synnyttämiseen, kyvyttömyys syödä tai juoda normaalisti, parantumattomat krooniset ihosairaudet, karvattomuus ynnä muut kärsimystä aiheuttavat ja / tai muutoin eläimen hyvinvointia heikentävät ominaisuudet.
Eläinten hyvinvointilaissa tulee esimerkkien kautta tuoda selkeästi esiin, minkälaisten ominaisuuksien jalostaminen eläimelle on kiellettyä. Esimerkiksi cavalierkingcharlesinspanieleista jopa puolella on mm. kipua ja halvausoireita aiheuttava syringomyelia-niminen neurologinen sairaus.
  • LAILLA TULEE PUUTTUA perinnöllisten sairauksien lisääntymiseen, ja esimerkiksi eläinten sukusiitosta tulee rajoittaa sekä asettaa maksimisukusiitosaste.
  • ROTUJA TAI MUITA eläinkantoja, joista merkittävällä osalla on jokin eläimen hyvinvointia heikentävä rakenteellinen ja /tai perinnöllinen vika, ei tule ylläpitää sellaisinaan.
  • AGGRESSIIVISIA, ERITTÄIN ARKOJA tai muita eläimen hyvinvointia heikentäviä tai ihmisille ja muille eläimille vaarallisia luonteenpiirteitä omaavia eläimiä ei tule käyttää jalostukseen.

Jalostusmenetelmät

  • ELÄINTEN kloonaaminen on kiellettävä.
  • ELÄINTÄ, JOKA ON keisarinleikattu rakenteellisten ominaisuuksiensa tai periyttämiensä ominaisuuksien vuoksi, ei tule käyttää suvun jatkamiseen tulevaisuudessa.
  • ELÄINTEN PAKKOASTUTTAMINEN, jossa naaras ei suostu astuttavana olemiseen ilman väkisin paikallaan pitämistä, on kiellettävä. Tällä ei tarkoiteta esimerkiksi oria suojelevien liinojen käyttöä astumistilanteessa, mutta tarkoitetaan esimerkiksi tamman paikallaan pitämistä huulipuristinta käyttäen.

Rotuja, joista merkittävällä osalla on jokin eläimen hyvinvointia heikentävä rakenteellinen ja tai perinnöllinen vika, ei tule ylläpitää sellaisinaan.

  • KEINOSIEMENTÄMISELLE ON laadittava eläinsuojelueettiset normit sekä pätevyysvaatimukset.
  • ELÄINJALOSTUSYHDISTYKSET TULEE velvoittaa omalla toiminnallaan estämään perinnöllisten sairauksien ja vikojen lisääntyminen eläinkannoissa ja pyrkimään lisäämään jalostuksella eläinten terveyttä ja hyvinvointia.

Sinua saattaa kiinnostaa myös

Moni koirarotu kärsii jalostuksesta – valistus ja säädökset tehokkaimpia keinoja puuttua epäterveeseen jalostukseen

SEY vaatii uudistuvaa eläinsuojelulakia puuttumaan eläimen terveydelle tai muulle hyvinvoinnille haitalliseen jalostukseen.

Lue lisää

SEY ja Animalia: Eläimille kärsimystä aiheuttavaan jalostukseen puututtava nykyistä tehokkaammin

TIEDOTE 1.7.2016 Eläinjalostuksella voidaan aiheuttaa eläimelle merkittäviä, jopa kuolemaan johtavia haittoja. Näitä ovat…

Lue lisää

Vesittyykö huolella valmisteltu eläinsuojelulaki?

TIEDOTE 21.2.2017 Tänä vuonna tullaan päättämään kymmenien miljoonien eläinten elämästä, kun 20 vuotta…

Lue lisää
Jaa sivu
Skip to content