SEY jakoi Vuoden eläinsuojeluteko -palkinnon Poliisiammattikorkeakoululle poliisien eläinsuojelukoulutuksen kehittämisestä

4.10.2023

TIEDOTE 4.10.

Joka vuosi Eläinten viikolla SEY Suomen eläinsuojelu jakaa Vuoden eläinsuojeluteko -palkinnon henkilölle tai organisaatiolle, joka on toiminnallaan tuonut esiin epäkohtia eläinten oloissa tai edistänyt merkittävällä tavalla eläinten hyvinvointia. Vuoden 2023 eläinsuojeluteko -palkinto jaettiin Poliisiammattikorkeakoululle eläinsuojelurikosten tutkintaan liittyvän koulutuksen kehittämisestä.

SEY selvitti 2019­­–2020 poliisin toimintaa eläinsuojelujuttujen kirjaamisen ja tutkinnan osalta. Selvityksissä kysyttiin virkaeläinlääkäreiden näkemyksiä ja tarkasteltiin poliisin laatimaa esitutkinta-aineistoa eläinsuojeluasioissa. Selvitys paljasti poliisin toiminnassa epäkohtia, joiden takia SEY pyysi oikeusasiamiestä tutkimaan poliisin toimintaa muun muassa eläinsuojelurikosten kirjaamisen ja tutkinnan osalta.

Oikeusasiamies totesi joulukuussa 2021, että eläinsuojelurikosten kirjaamisen osalta tilanne oli epätyydyttävä. Oikeusasiamies kiinnitti päätöksessään erityistä huomiota poliisin eläinsuojeluosaamisen puutteisiin. Hänen mukaansa merkittäviä epäkohtia ovat eläinsuojelurikoksia koskevan koulutuksen niukkuus sekä yhtenäisen ohjeistuksen puute. Oikeusasiamies totesi, että eläinsuojelurikosten tutkintaan liittyvälle täydennyskoulutukselle näyttää olevan selkeä tarve.

SEYn näkemyksen mukaan yksi oikeusasiamiehen päätöksen seurauksena tehdyistä merkittävimmistä parannuksista on eläinsuojeluasioiden lisääminen poliisin AMK-koulutuksen uudistettavana olevaan opetussuunnitelmaan, jotta tulevaisuudessa poliisin AMK-tutkinnossa käsitellään tätä teemaa.  Lisäksi Poliisiammattikorkeakoulussa käynnistyy marraskuussa 2023 viikon mittainen eläinsuojeluasioita koskeva täydennyskoulutus, joka on tarkoitettu poliiseille, syyttäjille, tuomareille, rajavartioille ja tullin henkilöstölle.

SEY pitää poliisihallinnon reagointia erinomaisena esimerkkinä siitä, kuinka viranomainen voi tarvittaessa korjata toimintaansa pikaisesti ja perusteellisesti.

– Kiitän lämpimästi Poliisiammattikorkeakoulua huolellisesta ja hyvin suunnitellusta korjausliikkeestä. Eläinsuojelulain toimeenpano on tiedetty puutteelliseksi jo pitkään. Poliisien eläinsuojeluosaamista lisäämällä saadaan yksi olennainen puute korjattua, sanoo SEYn toiminnanjohtaja, eläinlääkäri Kati White.

– Eläimiä tulee puolustaa kaikkialla julkisessa hallinnossa. Poliisiammattikorkeakoulun tarjoamalla koulutuksella tulee olemaan valtakunnallista merkitystä eläinsuojelulle, ja uskon, että se tulee tehostamaan eläinsuojelulainsäädännön tarkoituksen toteutumista merkittävästi.

Vuoden eläinsuojeluteko -palkinto jaettiin 3.10.2022 Poliisiammattikorkeakoulussa Tampereella.

– Kiitämme SEY Suomen eläinsuojelua tärkeän asian esiin nostamisesta ja tuesta poliisin uuden täydennyskoulutuksen rakentamisessa. Poliisiammattikorkeakoulun järjestämä koulutus tarjoaa osallistujilleen uusimmat tiedot eläinsuojelulainsäädännöstä ja siitä, miten vuoden 2024 alusta voimaan tuleva laki eläinten hyvinvoinnista vaikuttaa poliisin toimintaan, sanoo koulutuspäällikkö Joni Tonteri Polamkista.

– Kurssilla tarkastellaan käytännön tapauksia ja opitaan soveltamaan teoriatietoa poliisin arkityössä. Poliisin työtehtävät voivat liittyä eläinsuojelurikoksiin, luonnonsuojelurikoksiin, metsästys- ja kalastusrikoksiin sekä eläinten kuljettamiseen liittyviin rikoksiin, kertovat kurssivastaavat yliopettaja Satu Rantaeskola Polamkista ja rikosylikomisario Harri-Pekka Pohjolainen Itä-Suomen poliisilaitokselta.

Lisätietoja:

SEY Suomen eläinsuojelu viettää Eläinten viikkoa 4.–10.10.2023.

SEY muistuttaa Eläinten viikolla eläinten hyvästä kohtelusta. Tänä vuonna Eläinten viikon teemana ovat kalat. Kampanjan verkkosivut ovat osoitteessa https://sey.fi/kyvykasevakas/.

Eläinten viikkoa on vietetty Suomessa SEYn aloitteesta jo vuodesta 1959 lähtien. Eläinten viikon aloittaa kansainvälinen Eläinten päivä, jota juhlitaan vuosittain 4.10.

Haastattelupyynnöt:

Maria Lindqvist
viestintäpäällikkö
SEY Suomen eläinsuojelu
050 557 2463
maria.lindqvist@sey.fi

Sinua saattaa kiinnostaa myös

Eläinten viikko kiinnostaa kouluissa ja varhaiskasvatuksessa: SEYn tuottamia Eläinten viikon materiaaleja tilattu jo yli 120 000 kappaletta

TIEDOTE 12.9.2023 SEY Suomen eläinsuojelu nostaa Eläinten viikolla 4.–10.10. yhteiskunnalliseen keskusteluun vaihtuvan ajankohtaisen…

Lue lisää

Eläinten viikolla tutustutaan kyvykkääseen eväkkääseen

TIEDOTE 2.10.2023 Tänä vuonna Eläinten viikolla 4.–10.10. sukelletaan pinnan alle kalojen maailmaan. Kalateeman…

Lue lisää

Eläinten viikko

Eläinten viikolla nostamme yhteiskunnalliseen keskusteluun vaihtuvan ajankohtaisen eläinsuojeluteeman. Tuotamme ajankohtaisesta teemasta materiaalia lapsille,…

Lue lisää

Eväkkäiden ihmeelliset kyvyt

Kalat ovat moninainen joukko. Ne eivät ole sen yhtenäisempi eläinryhmä kuin ”nisäkkäät”. Silti…

Lue lisää
Jaa sivu
Skip to content