Heli Castrén -apuraha

Jaamme vuosittain Heli Castrén -apurahan tutkimushankkeille tai tutkimukselle, jolla edistetään eläinten hyvinvointia. Apuraha on tarkoitettu ensisijaisesti eläinten hyvinvointi- tai käyttäytymistutkimukseen, mutta apurahoja voidaan myöntää myös aiheeseen liittyville opinnäytetöille, esimerkiksi pro gradu -tutkielmille.


Apurahan suuruus vaihtelee 1 000 ja 3 000 euron välillä, ja se voidaan jakaa saapuneiden hakemusten perusteella yhdelle tai useammalle hakijalle. Rahoitusta voidaan myöntää hakijan omaan työskentelyyn ja/tai tutkimuksen kuluihin.

Apurahan hakuaika alkaa maaliskuun puolivälissä ja kestää kuukauden. Hakuajasta tiedotetaan erikseen vuosittain.


Hakeminen

Apurahaa haetaan avoimella, enintään 3 sivun mittaisella suomen-, ruotsin- tai englanninkielisellä hakemuksella, johon on sisällytettävä haettavan apurahan käyttötarkoitus, rahoitussuunnitelma, tutkimussuunnitelma sekä hakijan tiedot/CV. Hakemuksessa on käytävä ilmi perustelut tutkimuksen merkityksestä eläinten hyvinvoinnin edistämisessä. Hakemukset toimitetaan sähköisesti (tallennettu pdf-muodossa) osoitteella sey@sey.fi vuosittaisena hakuaikana. Apuraha on tarkoitettu käytettäväksi aikaisintaan 1. elokuuta lähtien.

Apurahan saajan on annettava kirjallinen selvitys apurahan käytöstä ja työn edistymisestä vuoden kuluessa apurahan saamisesta sekä kirjoitettava työstä lyhyehkö vapaamuotoinen tiedonanto Eläinten ystävä -lehteen.

Apurahan saaja(t) julkistetaan kesäkuussa. SEYn hallitus ei perustele apurahapäätöksiä.


Heli Castrén

Heli Castrén oli suomalaisen eläintutkimuksen uranuurtaja. Castrén väitteli ensimmäisenä Suomessa kotieläinten käyttäytymistieteestä. Hänen vuonna 1993 valmistunut väitöskirjansa käsitteli sikaemakon hormonitoimintaa ja pesänrakennusta sekä imetykseen liittyvää emakon ja pikkuporsaiden vuorovaikutusta. Myöhemmin Castrén keskittyi pikkuvasikoiden hyvinvoinnin ja käyttäytymisen tutkimiseen. Castrén keräsi aiheen ympärille poikkitieteellisen, yli tiedekunta- ja ministerirajojen ulottuvan tutkimusryhmän.

Castrén teki aktiivisesti myös eläinsuojelutyötä. Hän oli SEYn hallituksen jäsen vuosina 1989 – 1995, ja vuodesta 1991 lähtien hän toimi hallituksen varapuheenjohtajana. Castrén kuoli 1996.

Sinua saattaa kiinnostaa myös

Heli Castrénin apuraha myönnettiin emakoiden hyvinvointiin vaikuttavaan tutkimukseen

Tutkimuksessa selvitetään vapaan ryhmäporsituksen ja -imetyksen vaikutuksia emakon ja porsaiden hyvinvointiin sekä porsaiden kasvuun.

Lue lisää

Heli Castrénin apuraha myönnettiin hevosten kuiviketutkimukseen

SEY on myöntänyt Heli Castrénin apurahan tutkimukseen, jossa selvitetään erilaisten kuivikemateriaalien vaikutusta hevosten hyvinvointiin.

Lue lisää

Heli Castrén -apuraha myönnettiin tutkimukseen sikojen oppimiskyvystä ja kouluttamisesta

Sikojen motiivien ja käyttäytymisen parempi ymmärrys vähentäisi sikojen, mutta myös ihmisten kokemaa stressiä siirtotilanteissa.

Lue lisää
Jaa sivu
Skip to content